Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas.

För att det trygga livet på landet inte bara ska vara en vision utan en verklighet måste såväl de små som de stora sammanhangen fungera.På landsbygden finns stora utvecklingsmöjligheter för turism, lantbruk och livsmedel mm.

Kristdemokraterna i Lindesberg vill arbeta för att skapa bra förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Lindesbergs kommun samtidigt som vi vill ge bra utvecklingsmöjligheter för de företag som redan finns. Detta gäller inte minst de små och medelstora inom bl.a. jordbruk och lantbruk.

Barnomsorg och skola

Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför ett livslångt lärande.

(mer …)