Vitsippspriset 2018

Måndagen den 22 maj delade vi ur vitsippspriset till manskören Harmoni.

Vi ville på detta sett uppmuntra dem för den glädje de spridit i Lindesberg med sin kör under alla år samt att de satt Lindesberg på den musikaliska kartan med sina årliga Capricer med kända svenska artister.

Rickard Larsson tog emot KD:s pris som överlämnades av Markus Lundin.
Fotto Michael Landberg NA.

Viktiga frågor inför valet

Först så vill jag tacka för att jag har fått förtroendet att stå som topp kandidat på kommunlista för Kristdemokraterna i Lindesbergs kommun.

Markus Lundin.

Här kommer några frågor som vi tycker är viktiga inför valet 2018.

Näringsliv: Företagsklimatet i Lindesberg är något som behöver prioriteras. Vi ligger på plats 238 i svenskt näringslivs företagsranking av kommunerna i Sverige, den placeringen är det nog ingen politiker i kommunen som är stolt över. Vi behöver därför underlätta för nyföretagare att etablera sig i hela vår kommun. Bland annat genom att få kontakt med tjänstemän i kommunen och förbättra den digitala infrastrukturen.

Barn & Utbildning: Lindesberg hamnade år 2017 på plats 234 av Sveriges 290 skolkommuner i lärarförbundets årliga undersökning (plats 177, 2016). Vi vill arbeta för att vi får en bättre måluppfyllelse i skolan så att också fler elever går ut grundskolan med godkända betyg. Enligt samma undersökning är lärares arbetsmiljö och andelen behöriga lärare i skolan områden som framförallt behöver förbättras.

Leva & Bo: Vi anser att det borde finnas ett serviceboende/ trygghetsboende för äldre och en familjecentral för barnfamiljer även i de norra och södra delarna av kommunen, som det är nu så är det alldeles för mycket centralisering. Lindesberg är en stor kommun till ytan och man skall inte behöva åka eller flytta in till Lindesberg för att få del av den sociala service som finns inom dessa områden.

Vård & stöd: Frågan om Lindesbergs lasarett behöver redas ut. Det är viktigt att vi kommunpolitiker ser till att regionpolitikerna får den information de behöver från oss för att grunda viktiga beslut. Det är viktigt för alla invånare i kommunen att vi har ett väl fungerande akutsjukhus.

Uppleva & Göra: Eftersom Lindesberg är en sjökommun så borde det iordningställas förtöjningsplatser nedanför svenskakyrkan för dom som är ute på sjön och vill göra ärenden på stan som tex att äta och handla.

Kommunlistan för valet 2018

Hela kommunlistan från Krisdemokraterna Lindesberg.

1. Markus Lundin
2. Margareta Andergard
3. Kent Hiding
4. Sven-Göran Holm
5. Sven Öberg
6. Helene Lundin
7. Day Po Klet
8. Hlödur Bjarnason
9. Gun Andersson
10. Tha Dah Sei
11. Lars-Åke Dammström
12. Lennart Åberg
13. Ingrid Åberg

Kristdemokraterna oroas över lasarettets framtid.

Vid sitt årsmöte uttryckte Kristdemokraterna i Lindesberg sin oro rörande sjukvården i den norra länsdelen. Detta p.g.a. den debatt som förekommit i massmedia omsjukhuset i Lindesberg. Där går det att läsa om verksamheter som dras ner, om kirurgflykt,  om akutverksamheten, om personalens oro för nedskärningar, om ev uppsägningar.

Likaså allmänhetens bekymmer om kompetens och öppettider främst med akutsjukdomar i åtanke.

Vi har svårt att se några utfästelser från rådande regionpolitiker om sjukhusets status framgent, om att antalet vårdplatser skall återställas främst på kirurgkliniken (6 platser), om

det skall finnas dygnet runt akutverksamhet som den är i dag , om krafttag skall ske i rekryteringen av fast personal både i den slutna vården och inom de öppna mottagningarna.

Det underskott som regionen redovisar om fördubbling mot förra året (2016) väcker miss-tankar om förestående besparingar som kan slå hårt mot sjukhuset i Lindesberg.

Det vore önskvärt att man från ansvariga redovisade behov och ekonomi i verksamheterna på sjukhuset.

Kristdemokraterna i Lindesberg

Vart tog trygghetsboendet i Lindesberg vägen?

Alla medborgare ska få åldras med värdighet. I det ingår att man har ett tryggt och bra boende. Många äldre i Lindesberg gladdes åt att ett trygghetsboende skulle byggas i anslutning till nya vårdcentralen. Trygghetsboende är en boendeform för äldre som har saknats i Lindesberg och som det finns behov av.

Men plötsligt läste vi i tidningen att nu ska det inte bli något trygghetsboende utan lägenheterna ska erbjudas som vanliga hyresrätter till allmänheten.

Hela grundtanken med införandet av trygghetsboende var att säkerställa att det finns bostäder för äldre med möjlighet till social samvaro. Därför ska det i ett trygghetsboende finnas, förutom lägenheter anpassad för äldres fysiska behov, lokaler för gemensamma aktiviteter, gemensamma måltider, social samvaro, möjlighet till hobby och rekreation.

En trygghetsvärd/bovärd ska finnas på vissa tider på dygnet, som ansvarar för det sociala innehållet och skapar en vi-känsla i boendet.

Ett trygghetsboende är inget vårdboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i ett trygghetsboende utan man hyr sin lägenhet på eget initiativ.

Har man behov av hjälp får man ansöka om hemtjänst eller köpa hushållsnära tjänster som i vilken bostad som helst.

Vi vet att många äldre sitter ensamma i sina lägenheter vilket kan skapa grogrund för depressioner och andra sjukdomstillstånd.

Det är viktigt för hälsan att leva ett aktivt och socialt liv så länge man orkar.

Det gäller att känna meningsfullhet i tillvaron och ha en roll i ett större sammanhang för att ha ett gott liv.

Alla kriterier för att det ska kallas ett trygghetsboende finns i boendet i Bergsparken. Varför då inte använda det som sådant?

Så därför uppmanar vi LIBO – tänk om och tänk rätt.

Gun Andersson

Kristdemokraterna

Lindesberg

Vitsippspriset 2017

Det var i samband med att Örebros länsteatern var i Ramsberg och framförde pjäsen  ”det som är vårt”  som vi i KD passade på att dela ut vitsippspriset till Bibliotekets vänner i Ramsberg för deras oförtröttliga arbete för levande landsbygd och för att skapa en mötesplats för innevånarna i Ramsberg.

 

Uttalade från årsmötet 2017

Äldreomsorgen i Lindesbergs kommun.

Vi ser med oro på att väntetiderna för att få ett särskilt boende i Lindesbergs kommun ökar. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som bemötande, respekt, tillit, valfrihet och omsorg om den äldre generationen.

Kommunen behöver säkerställa att en god omsorg finns tillgänglig för oss alla när vi behöver den.

Man kan undra hur rustad Lindesbergs kommun är för utmaningen med det

ökade antalet äldre. Verksamhetschefen för vård- och omsorg säger i NA den 9 febr att vi har för få platser och att förvaltningen arbetar med en äldreomsorgsplan som ska presenteras för politikerna under våren. Man tar sig för pannan. Det är nu man behöver platserna. Att planera och åstadkomma ett

boende tar år.

Att börja göra en äldreomsorgsplan nu verkar vara i senaste laget. Kännedom om antalet äldre i kommunen kan ju inte ha kommit nu och behovet av fler platser kan ju inte vara nytt.

Samhället måste skapa förutsättningar för att människor ska kunna åldras under trygga och värdiga former.

Kostnaden för vårdtagare som i brist på plats på ett boende blir kvar på lasarettet belastar den kommunala ekonomin. Anhöriga som vårdar hemma i brist på ett boende kan få ta ett mycket stort och tungt ansvar och kan leda till att även den vården sviktar.

Vi kristdemokrater anser att en äldreboende garanti bör införas där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Respekten för alla människors absoluta och okränkbara värde måste upprätthållas under hela livscykeln.

Kristdemokraterna i Lindesberg

 

Ny ordförande valdes vid Kd:s årsmöte 2016

 

Markus

Markus Lundin, ny ordförande för Kd Lindesberg

Kristdemokraterna i Lindesberg höll årsmöte i Kåfalla herrgård.

Ett 20-tal deltagare samlades i vackra Kåfalla Herrgård för traditionellt årsmöte. Ingrid Åberg hälsade välkommen och presenterade kvällens gäst, Eva Sundqvist, från Örebro.

Därefter följde årsmötesförhandlingar, där vi hade glädjen att välja en ny, föryngrad, styrelse. Markus Lundin valdes till ordförande, med Margareta Andergard som vice. Till kassör omvaldes Mainy Andersson och till sekreterare Gun Andersson. Övriga i styrelsen blev Ingrid Åberg, Hlödur Bjarnason och Sven-Göran Holm. Till ersättare i styrelsen valdes Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Gun Andersson överlämnade en gåva och tackade Ingrid Åberg för hennes fina arbete som ordförande under ett stort antal år.

Eva Sundqvist informerade partiets syn på hur den besvärliga flyktingsituationen borde lösas. Asylprocessen tar allt längre tid när så många flyktingar kommit hit. Kd vill både ha gränskontroll och en medmänsklig syn.

Efter Evas intressanta föredrag fortsatte samtalen runt borden samtidigt som en god och riklig sallad intogs.

 

Vitsippspriset 2015

Vitsippspriset till Sören Nordén,Vedvågs IF.

Det var en synbart överraskad Sören Nordén, som fick ta emot Kristdemokraternas i Lindesberg vitsippspris 2015. Det var en grupp av våra lokala medlemmar, förstärkta av vår riksdagsman Lars-Axel Nordell, som mitt i en träning med friidrottsungdomar, avbröt verksamheten och överräckte ett glasfat och ett diplom.

Lars-Axel betonade i sitt tal, den stora insats, som Sören Nordén under trettitalet år, gjort för ungdomarna i Vedevågs IF.och för hela Lindesberg. Sådana eldsjälar behövs verkligen i vårt samhälle.

2015 11 12_1257_redigerad-1

Sören Nordén tar emot Vitsippspriset: ett glasfat och ett diplom.

2015 11 12_1262_redigerad-1    2015 11 12_1261_redigerad-1

Kd-gruppen på plats.                                  Maria Andréasson från NA