• Folkhögskolor

    Folkhögskolor

    Folkhögskolornas unika roll ligger framförallt i dess pedagogik, dess demokratiska roll och dess kunskapssyn. Folkhögskolorna ska själva bestämma över sin verksamhet och det finns stort utrymme att anpassa studierna efter olika målgrupper.

    Folkhögskolor är allt viktigare i det ständiga lärandet som ett modernt samhälle måste bygga på.