Vad vill vi Kristdemokrater

Ordförande har ordet!

Jag ordförande för Kristdemokraterna i Lund. Det är ett förtroende som förpliktigar. Att få vara en del av den Kristdemokratiska folkrörelsen är fantastiskt. Att dessutom väljas till ordförande för KD Lund, samma år som vårt parti firar 60 år känns extra roligt.

Lund är en fantastisk stad. Här finns något för alla. Jag är glad och stolt att vara med och bidra till Lunds utveckling tillsammans med mina fantastiska partikamrater som representerar partiet i kommunens olika nämnder. Människor som på sin fritid läser handlingar, går på sammanträden och möten för att vara med och utveckla den staden vi alla älskar, och göra den lite mer Kristdemokratisk. Det är ni och våra medlemmar som är partiets ryggrad.

 

Läs mer

Vill du också engagera dig?

KLICKA HÄR

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD