Nytt nummer av SeniorAktuellt ute nu!

Tillsätt en överläkare med medicinskt huvudansvar för äldreomsorgen, på prov i ett 20-tal kommuner! Ett förslag bland flera i Kristdemokraternas budgetmotion och som gillas av KD Senior. Kräv din plats! Ebba Busch uppmanar seniorer att stå på sig. Vad händer egentligen i Pensionsgruppen? Du får svar i SeniorAktuellt som finns att läsa här:

Läs om vår politik

Senaste numret av SeniorAktuellt

”Det ligger dock nära till hands att misstänka att här föreligger ett strukturellt problem. Att äldre personer inte alltid får den vård de har rätt till, och som skulle kunna innebära ett längre, och värdigt, liv även när Sverige inte drabbats av en pandemi.  KD Senior, med flera, kräver att Ädelreformen från 1992 ses över och att äldrevård och omsorg organiseras om. ”

Erik Slottner, KD, äldreborgarråd, Stockholm.

Ladda ner  SeniorAktuellt via läs mer nedanför!

Läs mer

Bli medlem i KD Senior

Varje medlem är otroligt viktig i Seniorförbundets verksamhet. Vi skulle bli väldigt glada om du väljer att bli medlem. Ingen åldersgräns: alla är välkomna! Bli en av oss!

Bli medlem!

Ordförande Lars O Molin har ordet

Som ordförande är det framför allt tre områden jag fokuserar på: pensioner, åldersdiskriminering och trygg och meningsfull ålderdom. Det är frågor som kräver politiskt hållbara beslut. Det är viktigt med opinionsbildning, är vi många som visar på orättvisor och kräver förändringar är jag övertygad om att beslutsfattarna lyssnar och agerar.

Efter att ha arbetat inom handel, offentlig verksamhet och internationellt bistånd engagerade jag mig politiskt mitt i livet, Jag har erfarenhet från riksdagen som kanslichef hos KD, och från politik på regional, landstings- och kommunalnivå. Det sistnämnda med flera förtroendeuppdrag i min hemkommun Örebro.

  • Lars O Molin
  • Förbundsordförande Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior)

Följ oss på sociala medier

  • Följ oss på sociala medier: