Läs om vår politik

Förbundssekreterare KD Senior

Förbundssekreterare för Seniorförbundet (KD Senior) är sedan årskiftet 2018/2019 Maria Wilhelmson. Tidigare har Maria jobbat som politisk sekreterare i Sörmland, och på tidningen Kristdemokraten och Poletik. I dag är hon även politisk sekreterare för KD i Nynäshamn. Vill du komma i kontakt med Maria, gör du det via info@kdsenior.se eller 076-5272566.

Om du vill bli medlem. Ingen åldersgräns: Alla är välkomna! Bli en av oss!

Bli medlem i KD Senior

Varje medlem är otroligt viktig i Seniorförbundets verksamhet. Vi skulle bli väldigt glada om du väljer att bli medlem. Ingen åldersgräns: alla är välkomna! Bli en av oss!

Bli medlem!

Ordförande Lars O Molin har ordet

Som ordförande är det framför allt tre områden jag fokuserar på: pensioner, åldersdiskriminering och trygg och meningsfull ålderdom. Det är frågor som kräver politiskt hållbara beslut. Det är viktigt med opinionsbildning, är vi många som visar på orättvisor och kräver förändringar är jag övertygad om att beslutsfattarna lyssnar och agerar.

Efter att ha arbetat inom handel, offentlig verksamhet och internationellt bistånd engagerade jag mig politiskt mitt i livet, Jag har erfarenhet från riksdagen som kanslichef hos KD, och från politik på regional, landstings- och kommunalnivå. Det sistnämnda med flera förtroendeuppdrag i min hemkommun Örebro.

  • Lars O Molin
  • Förbundsordförande Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior)

Följ oss på sociala medier

  • Följ oss på sociala medier: