• Gymnasieskolan

   

  Gymnasieskola

  Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda unga för högre studier eller ett direkt inträde i arbetslivet. Gymnasieskolan ska också föra vidare en bildningstradition och väcka insikt om kunskapens inneboende värde.

   

  • Ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar. 
  • Elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa universitetskurser. 
  • Alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa en utbildad studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade val. 
  • Varje gymnasieskola ska ha ett ansvar att snabbt och aktivt följa upp de elever som har hög frånvaro.
  • Gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och möjlighet ska erbjudas praktik och lärlingsplatser. 
  • Gymnasieskolan ska som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande.