• Jobb och företagande

  Jobb och företagande

  Politikers möjlighet att skapa jobb är  begränsade till offentlig sektor, men vi kan bidra till att det blir lättare att driva företag. Visste du att 4 av 5 jobb skapas i små- och medelstora företag? Vi vill att det ska vara enkelt att vara företagare i Lund.

  Ett sunt företagarklimat ger grunden för ett dynamiskt småföretagande där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap för möjlighet att blomma ut. Ett konkurrenskraftigt och sunt företagarklimat är grunden för en god välfärd i Lunds kommun. En kommun eller region med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Vi vet att 4 av 5 jobb skapas i skapas i små och medelstora företag. Att förbättra attityderna till företagande och underlätta för nyföretagande och
  företagande  en mycket angelägen politisk fråga.

   

  • Förenkla regelverket för företagare.
  • Företagens regelbörda och administrativa kostnader måste sänkas. Genom att samordna kommunens myndighetskontroller, protokoll och fakturering minskar vi sammantaget företagarens kostnader för hanteringen av myndighetskontroll.
  • Införa startpaket för nyetablerade företagare och entreprenörer, sk  ”one stop shop”. Vi vill locka nyetablerade företag till Lund och nya entreprenörer. Med vårt
   startpaket informerar vi om lokaler/mark för etablering, presenterar skolor, skapar kontakt för mentorer och nätverk, företagaren lotsas in i Lunds näringsliv och dess möjligheter.
  • Stötta ungt företagande. Vi ska stödja gymnasieskolors UF-företagande och hjälpa till att lyfta fram elevers UF-företag på allmänna platser i det offentliga rummet.
  • Gymnasieelever ska erbjudas att bli “sommarlovsentreprenörer”. 
  • Medel ska avsättas för att stödja ideella sektorns möjlighet till socialt företagande och då särskilt utförare av välfärdstjänster. 
  • Kommunen ska i samverkan med näringslivet intensifiera arbetet för att fler personer långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats.
  • Kommunen ska föregå med gott exempel när det kommer till att anställa personer med någon form av arbetshinder.
  • Vi vill verka för att E6 och E22 utökas till sexfilig motorväg mellan Lund och Malmö.
  • Nyföretagarcentrum ska fortsatt stöttas.