• Trygghet

  Trygghet 

  I Lunds kommun ska alla medborgare känna sig trygga. Trygghet är ett brett begrepp och innefattar många perspektiv. När det kommer till att skapa trygghet handlar det om allt ifrån naturliga mötesplatser, hur vi arbetar med ljussättning till hur vi bekämpar organiserad brottslighet. I grunden handlar det dock om att vi vill ha ett samhälle där medborgarna känner tillit; tillit till varann och tillit till samhällets institutioner. Här spelar civilsamhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och civilkurage. 

   

  • Stödcentrum för brottsoffer ska fortsatt finnas.
  • Avhopparjourer ska utvecklas, för personer som vill lämna sitt kriminella liv bakom sig.
  • Klotter ska omedelbart avlägsnas för att öka upplevelsen av trygghet. 
  • Arbetet med sociala insatsgrupper ska fortsatt stödjas.
  • Samarbetet mellan skola och polis ska utvecklas, med specifik polis knuten till varje skola som eleverna känner igen.
  • Elsparkcykeluthyrning ska förbjudas i Lunds centrum där framkomligheten hotas.
  • Sociala insatsgruppen och BRÅ ska kunna samarbeta med andra myndigheter för att tillsammans kunna motverka organiserad brottslighet.
  • Dialog ska fortsatt föras mellan kommunen och polisen med syfte att komma fram till så kallade medborgarlöften som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Belysningen på mörka platser ska förbättras. 
  • Kommunen ska nära arbeta med universitet för att göra universitetsområdet och Lundagård tryggare på kvällar och nätter. 
  • Utöka kameraövervakningen i Lund och övriga tätorter i kommunen.
  • Röj sly vid otrygga gångstråk i kommunen
  • Polisens kontroller med narkotikahundar på gymnasieskolor ska uppmuntras.