• Förtroendevalda 2018-2022

  Mjölby kommun 2018-2022

  I valet till kommunfullmäktige i Mjölby 2018 fick Kristdemokraterna 5,08 % av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Mjölby kommun för mandatperioden 2018-2022.

  Kommunfullmäktige (t.o.m 15 okt 2022)
  Birger Hagström, gruppledare, ledamot
  Tommy Engback, ledamot
  Isac Gustafsson, 1:e ersättare
  Torgil Slatte, 2:e ersättare

  Valberedning (t.o.m 15 okt 2022)
  Birger Hagström, ledamot
  Bengt-Olof Idmyr, ersättare

  Kommunstyrelsen
  Birger Hagström, ledamot
  Torgil Slatte, ersättare

  Trygghets- och säkerhetsutskottet (2019 – 2022)
  Torgil Slatte, ersättare (fr.o.m 2019-01-30)

  Byggnads- och räddningsnämnden
  Torgil Slatte, ledamot

  Utbildningsnämnden
  Therese Gustafsson, ledamot

  Omsorgs- och socialnämnden
  Gunvor Gransö, ledamot

  Miljönämnden (Mjölby-Boxholm)
  Isac Gustafsson, ersättare

  Tekniska nämnden
  Magnus Sjöberg, 1:e vice ordförande, ledamot (fr.o.m 2020-09-30)
  Christina Landoff, 1:e vice ordförande, ledamot (2019-01-01–2020-07-31*)

  Strategisk lokal- och planberedning
  Birger Hagström, ledamot (fr.o.m 2019-02-27)
  Magnus Sjöberg, ledamot (fr.o.m 2020-09-30)
  Christina Landoff, ledamot (2019-02-27–2020-07-31)

  Valnämnden
  Bengt-Olof Idmyr, ledamot

  Styrelsen för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader ”FAMI” (bolagsstämman 2019-2022)
  Birger Hagström, ledamot (fr.o.m 2019-03-19)

  *) KF beslut 2020-06-09


  Region Östergötland 2018-2022
  Valkrets 4 Ödeshög-Ydre-Boxholm-Mjölby-Vadstena

  Regionfullmäktige (tom 15 okt 2022)
  Torgil Slatte, 1:e ersättare

  Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  Torgil Slatte, ledamot
  Christina Landoff, ersättare (fr.o.m 2 okt 2019)

  Regionens pensionärsråd
  Christina Landoff, ledamot (fr.o.m 2 okt 2019)