• Styrelsen

  Valdes in på partiavdelningens årsmöte den 2021-02-13 för perioden 2021/2022.

  Ordförande
  Magnus Sjöberg

  Vice ordförande
  Bengt Olof Idmyr

  Sekreterare
  Bengt Olof Idmyr

  Kassör
  Birger Hagström

  Ledamöter
  Magnus Sjöberg (>>)
  Tel: 070-366 75 59 (mobil)
  magnus.sjoberg@kristdemokraterna.se

  Bengt Olof Idmyr (>>)
  Tel: 0705-515 469 (mobil)
  tdlidmyr@telia.com

  Birger Hagström (>>)
  Tel: 0736-732 285 (mobil)
  birgerhm@gmail.com

  Isac Gustafsson (>>)
  Tel: 0760-15 15 25 (mobil)
  isac.gustafsson@kristdemokraterna.se

  Gunvor Gransö (>>)
  Tel: 070-515 12 27 (mobil)
  gunvor.granso@telia.com

  Ann Albreksson (>>)
  Tel: 073-350 34 51 (mobil)