• Kontakta oss

  Postadress:
  Kristdemokraterna Motala
  Motala kommun
  591 86 Motala

  Besöksadress (Kommunhuset):
  Drottninggatan 2, Motala

  Tel:  0141-22 5799 (direkt), 0141-22 50 00 (växel)

  E-post: motala@kristdemokraterna.se
  allmänna frågor, inbjudningar/debatter eller fakturor och dyl.

  Sociala medier
  Twitter | facebook | instagram

  Plusgiro:
  86204-5  (OBS! ej för medlemsavgift)
  Betalningsmottagare: Kristdemokraterna i Motala

  Org. nr:  824000-8576


  Medlemsavgiften

  Bankgiro: 414-9274
  Betalningsmottagare: Kristdemokraterna
  OBS! ange även ditt personliga OCR-nummer ”referens”

  Swish: 123 069 84 98
  OBS! ange även ditt personliga OCR-nummer ”referens” i meddelandet

  – frågor om ditt medlemskap, OCR-nummer eller avgiften, e-posta: medlem@kristdemokraterna.se


  > Styrelsen  > Valberedning > Våra politiker > Media/press > Länk


  Ordförande i partiavdelningen

  Nils-Ingvar Graan

  Gruppledare i Motala kommun
  Erik Forslund | Foto: IFS World - Erik-Forslund-Web
  Erik Forslund
  Tel. 0733-453 514 (mobil)
  erik.forslund@kristdemokraterna.se

  Vice Gruppledare


  IngaLill Johansson
  Tel: 0141-22 5799 (arb)


  PERSONAL
  Politiska sekreterare


  IngaLill Johansson
  Tel: 0141-22 5799 (arb)

  Erik Forslund | Foto: IFS World - Erik-Forslund-Web
  Erik Forslund
  Tel. 073-345 35 14 (mobil)
  erik.forslund@motala.se
  erik.forslund@kristdemokraterna.se


  ÖVRIGA

  Partidistrikt Östergötland (>>)
  Tel. 013-10 16 20 (kansliet)
  Tel. 0703-18 33 88 (mobil)
  ostergotland@kristdemokraterna.se

  Elvira Wibeck, ombudsman
  Tel. 0725-39 61 13 (mobil)
  elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

  Region Östergötland (>>)
  Tel. 010-103 00 00 (växeln)
  regionostergotland@kristdemokraterna.se

  Per Larsson, gruppledare/regionråd
  tfn 010-103 72 84 (arbete)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se

  Fredrik Topplund, politisk sekreterare
  tfn 010-103 62 61 (arbete)
  tfn 0703-38 52 70 (mobil)
  fredrik.topplund@kristdemokraterna.se