Rösta på Kristdemokraterna i EU-valet 9:e juni

Europa befinner sig i ett formativt skede som utmanar vår uthållighet, enighet och våra värderingar. I ett läge med ett utdraget anfallskrig på vår kontinent, ökad anitsemitism, gränsöverskridande kriminalitet och terrorism, bristande elförsörjning och en allt osäkrare säkerhetspolitisk situation behöver EU åter rikta fokus mot den stora världens utmaningar för att kunna säkerställa fred, frihet och frihandel.

Ebba Busch och Alice Teodorescu Måwe

Blå Union för Nybro

Kristdemokraterna i Nybro ingår i oppositionen tillsammans med Liberalerna och Moderaterna

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Kontakta oss

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD