• Varför röstar du på KD?

  • Bryt utanförskapet med möjligheter till lokalt ägande i utsatta områden

    Polisen identifierar 61 områden som särskilt utsatta. Där förekommer enligt polisen offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället.

    Bland de boende finns många familjer som på grund av situationen i deras bostadsområde inte känner att de kan lita på Sverige. Arbetslösheten är hög och otrygghet och ekonomisk utsatthet betydligt vanligare än i andra bostadsområden. Att vända denna utveckling kräver långsikti...