Kristdemokraterna på Orust

REDO ATT FÖRENKLA FÖRETAGANDE

Kristdemokraterna på Orust vill att

Hela Orust skall leva! Även tätorterna

KD – för ett friare och varmare samhälle

Kristdemokraterna Orust är Redo att:

  1. Arbeta för att vården skall ha de resurser som krävs för att såväl anställda
    som vårdtagare skall trivas.
  2. Rusta våra ungdomar för framtiden genom bra skolor, hög trygghet och en positiv framtidstro.
  3. Förbättra bönders och företagares möjligheter att säkra lokal
    matproduktion och arbetstillfällen på Orust.
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD