• Vår politik i kommunen

  KD på Orust är REDO att:

   

   

   

   

   

   

   

  • Ge personalresurser till förskolan för att minska BARNGRUPPERNA till högst 12 per grupp.
  • Anpassa organisationen så SAMVERKAN sker mellan myndigheter utifrån BARNETS BÄSTA för att hjälp och stöd ska komma till familjen i tid.
  • Att det i kommunen tillsätts en BARNOMBUDSMAN
  • Arbeta för ett GEMENSAMT SAMHÄLLSANSVAR, där det förebyggande tänket är viktigt för SAMVERKAN mellan föräldrar, egenansvar, skola -fritid, lokala föreningar.
  • Att VARJE ELEV FÅR SAMTAL som gör att undervisning kan ske efter dennes behov, antingen att få stöd eller utmaningar i lärandet.
  • Ge personal inom skolan KOMPETENSUTVECKLING och att framför allt motverka den ökande psykiska ohälsan hos unga.
  • Att det ska finnas en ELEVHÄLSOGARANTI, att alla har möjlighet att nå någon av elevhälsans personal varje dag. för ungdomar
  • Att värna om arbetsmiljö och bättre löner för Vård och Omsorgs-personal
  • Att ge ÄLDRE en boendegaranti (utan biståndsbedömning) till personer över 85 år
  • Att arbeta för att det byggs SENIOR- TRYGGHETSBOENDEN
  • Erbjuda ÄLDRE-SAMTAL till personer över 65 år för info om kommunens resurser.
  • Erbjuda aktiviteter för att MOTVERKA OFRIVILLIG ENSAMHET i SAMVERKAN med civilsamhället- att blanda ålderskategorier!
  • Att verka för att lättare få BYGGLOV till en rimlig kostnad med en förhandsgranskning för vatten och avlopp.
  • Att förenkla företagandet i kommunen
  • Att verka för fler VILLATOMTER (Industritomter)på Orust.
  • Att möjliggöra boende för ungdomar till en rimlig kostnad.