• Kandidatutbildning 2018 – del 1/3 lördag 20 jan

  Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
  Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till

  KANDIDATUTBILDNING 2018
  Lokal: SENSUS, Apotekargatan 14 i Linköping

  Kandidatutbildningen 2018 sker vid tre tillfällen, lördag 20/1, 17/2 och 14/4. Utbildningen riktar sig i första hand
  till dig som ställer upp i valet för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar. Välkomna!

  SAVE THE DATE!
  Del 2 – Lördag 17 februari
  Del 3 – Lördag 14 april

  Del 1 – Lördag 20 januari
  09.30 Kaffe och fralla serveras
  10.00 ”Kristdemokratisk politisk filosofi.”
  Patrick Vigren, läkare
  11.00 Fruktpaus
  11.10 ”Kristdemokraternas partiorganisation. Från riksting till partiavdelning.”
  Peter Kullgren, bitr. partisekreterare och planeringschef
  12.10 Sopplunch
  13.00 Hur fungerar praktisk kommunpolitik?
  Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd för Kristdemokraterna i Norrköpings kommun
  13.45 Hur fungerar praktisk regionpolitik?
  Per Larsson, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  14.30 Slut

  Pris:
  Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle och inkluderar förmiddagskaffe,
  fruktpaus, sopplunch, lokal och medverkande. Deltagaravgiften faktureras
  i efterhand.

  Anmälan:
  Anmälan ditt deltagande senast torsdag 18 januari via formulär:
  https://goo.gl/forms/6QWnHTd25mEQQ3yO2