• Utbildning för förtroendevalda 2/2 – 2019

  Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
  Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till

  UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 2019 – del 2

  Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har uppdrag för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar.

  Del 2 – Lördag 2 mars
  Sessionssalen, Regionhuset, Sankt Larsgatan 49B, Linköping

  09.30 Kaffe och fralla serveras
  10.00 Hur säkrar vi vår livsmedelsförsörjning? – Magnus Oscarsson, riksdagsledamot
  11.00 Fruktpaus
  11.10 Att möta medborgaren – Ella Bohlin, regionråd Region Stockholm
  12.10 Lättlunch – Smörgåstårta
  13.00 Att lyckas på sociala medier – Stina Sinclair, politisk sekreterare Region Jönköpings län
  14.00 Kaffe och Fruktpaus
  14.10 Så vinner vi EU-valet – Sara Skyttedal, kommunalråd Linköpings kommun
  15.10 Summering av dagen
  15.30 Slut

  Pris:
  Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle, vilket inkluderar förmiddagskaffe, fruktpaus, lättlunch m smörgåstårta, lokal och medverkande. Deltagaravgiften faktureras i efterhand.

  Anmälan:
  Anmäl ditt deltagande senast torsdag 28 februari via formulär:
  https://goo.gl/forms/RAziwF20qLQHXDAi2