• Vår politik i Landstinget

  Vård och omsorg

  Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i. Utvecklingen måste vända. För oss kristdemokrater är det centralt att hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde.

  Kristdemokraterna föreslår:

  Statligt ansvar för sjukhusvården

  Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser är inte rimligt. Vi föreslår att staten tar ett samlat ansvar för sjukhusvården och den mest avancerade vården för att förbättra vårdens kvalitet och jämlikhet.

  Äldreboendegaranti

  Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

  Vårdserviceteam

  Vi vill att vårdpersonal avlastas från de arbetsuppgifter som är viktiga för att omvårdnad ska fungera men som inte kräver en lång vårdutbildning genom att införa så kallade vårdserviceteam. Dessutom vill vi förlänga omvårdnadslyftet för att ge äldreomsorgens medarbetare möjlighet att vidareutbilda sig.

  Hemtagningsteam

  Att underlätta hemgången från sjukhuset ökar tryggheten samtidigt som det minskar risken för snar återinläggning. Vi vill därför införa hemtagningsteam, som innebär att personal finns från att hemgången planeras, kan följa med hem, ordnar med mat och läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet.

  Återinför kömiljarden

  Enligt SKL:s öppna jämförelser har köerna ökat och vårdgarantin har försämrats sen den nuvarande regeringen avskaffade kömiljarden 2015 som vi införde i regeringsställning. Vi anser att patienter inte ska behöva vänta längre än absolut nödvändigt och avsätter därför 1 miljard kronor i vår budget för att återinföra kömiljarden.

  Säkra LSS

  LSS är en betydelsefull reform som har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Den nuvarande regeringen håller på att undergräva stödet för några av de som behöver det mest genom att jaga enskilda assistanstimmar- och minuter. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill säkra LSS så att de som behöver ersättningen kan leva, inte bara överleva.