Våra viktigaste frågor

  • Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny utbyggnadsfas i Täby ska bara startas om trafiken tillåter.
  • Fler kommunala ordningsvakter - Utökad kameraövervakning och bättre belysning vid otrygga platser i kommunen.
  • Täby ska satsa på småhusbyggande - inte nya höghus/lägenhetsområden i Täby.
  • Mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan.
  • Platsgaranti i Täby för Täbyinvånare på äldreboenden

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Kontakta oss