• Vad vi vill göra i Täby

  KD jobbar för ett Täby som är tryggt, snyggt & trivsamt

  Håller du med om att vi behöver ett Täby som präglas av goda värderingar? Att alla
  människor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv och att det med friheten även följer ett
  ansvar? Då delar du säkert samma grundvärderingar som vi kristdemokrater har.
  Täby är en trivsam kommun med en trygg och stabil ekonomi. Våra medborgare känner
  trygghet på gator och torg. I Täby ska varje medborgare kunna ”leva livet, hela livet” i en
  trygg, snygg och trivsam miljö.
  Vi är stolta över att Täby har några av Sveriges bästa skolor
  där våra barn får vara barn. Täbys barn ska fortsatt ges goda möjligheter till skola och fritid
  för att utvecklas till att ansvarstagande vuxna. Täbys äldre ska som tidigare ha rätt till ett
  trivsamt och värdigt liv längre fram i livet, präglat av bibehållet oberoende och trygghet. Täby
  är och ska fortsättningsvis vara en trygg kommun där man får leka, lära, växa upp, arbeta
  och åldras.
  Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för människor att leva ett gott liv. Du ska
  som medborgare kunna trivas och känna dig trygg. Trygg att både rättsväsende, vård, skola
  och omsorg fungerar. Vi måste stärka polisen, förbättra vården och ha en skola där ingen
  individ hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Oavsett vilken samhällsservice du behöver ska
  du alltid bli trivsamt behandlad och när du strosar runt i Täby ska det vara både snyggt,
  tryggt och trivsamt.
  I Täby har vi fått förtroende att vara med och styra de senaste mandatperioderna. Vi har
  under den senaste mandatperioden haft ansvar för gymnasie- och näringslivsnämnden.
  Senaste NKI (nöjd kund index) mätningen har aldrig varit högre sedan mätningarna startat.
  Med kristdemokratiskt inflytande gör vi skillnad för det lokala företagsklimatet. Vi
  kristdemokrater vill att innovation och lärande fortsatt ska vara ett signum för Täby, där
  entreprenörskap och utveckling är mer förekommande än i övriga Sverige. För oss
  kristdemokrater är ett fungerande förtagande i kommunen en förutsättning för skatteintäkter.
  Utan företagande har vi ingen välfärd.
  Vi kristdemokrater jobbar hårt för att vår vision ska ge avtryck och genomföras, vi är på god
  väg men vi behöver ditt förtroende och din röst för att få fler mandat för att ge avtryck i
  politiken här i Täby.
  Många partier lovar allt till alla. Vi kristdemokrater gör inte det, men vi håller det vi lovar. Allt
  vi gör, det gör vi med hjärta för Täby.

  Denna sida kommer att uppdateras med vårt valprogram inför valet 2022