• Årsmöte

    Kristdemokraternas årsmöte var i år förlagt till Rostfritt & Smide AB i Stoeryd. Vd Hans-Peter Lindlöf höll en intressant genomgång av företagets historia och nuvarande verksamhet. Årsmötesbesökarna fick en rundvandring i företagets lokaler med inblick i aktuell produktion. Birger Boström, nyanställd näringslivschef i Tranås kommun, var också inbjuden att berätta om sitt arbete och utmaningen att vara med och utveckla kommunen. Viktiga förutsättningar för tillväxt är fler och växande företag samt att pendlingsmöjligheter och kommunikationer fungerar på ett tillfredsställande sätt.

    Det nya upplägget med företagsbesök på årsmötet var mycket uppskattat av medlemmarna och kommer att följas av fler studiebesök i såväl kommunal som privat verksamhet. Tranåsavdelningen har ca 130 medlemmar och har fått del av den medlemsökning som Kristdemokraterna upplevt över hela landet det senaste året. Mats Antonsson och Jimmy Rydé omvaldes som ordförande, respektive vice ordförande.
    Till ny ordinarie ledamot i styrelsen valdes Anne-Chrisitne Backlund. Karin Petersson representerar Tranås i Kristdemokraternas distriktsstyrelse för Jönköpings län. Mats Antonsson är förste ersättare i regionfullmäktige och får därmed god insysn och delaktighet i det politiska arbetet på länsnivå.