• Dina politiker

   

  Kommunfullmäktige
  Ordinarie: Thomas Axelsson, Maritha Bengtsson (1:e vice ordförande), Sofia Isaksson, Jenny Larsen (gruppledare), Christer Sandén (vice gruppledare), Ersättare: Nicklas Nordqvist, Camilla Ohlsson

  Kommunstyrelsen:
  Ordinarie: Thomas Axelsson, Ersättare: Jenny Larsen

  Socialnämnden
  Ordinarie: Sofia Isaksson, Ersättare: Emma Ewaldsson

  Barn- och Utbildningsnämnden
  Ordinarie: Jenny Larsen (Ordförande), Christer Sandén, Ersättare: Camilla Ohlsson, Anna Vingrahn

  Teknisk nämnd
  Ordinarie: Maritha Bengtsson

  Kultur- och Fritidsnämnden
  Ersättare: Peter Kennestig

  Miljö- och Byggnadsnämnden
  Ordinarie: Nicklas Nordqvist, Ersättare: Sven-Olof Ljunggren

  Elverksstyrelsen/Vaggeryds Energi
  Ordinarie: Thomas Axelsson (Ordförande), Ersättare: Johnny Wackt

  VSBO
  Ordinarie: Ros-Marie Axelsson

  Valnämnden
  Ordinarie: Erling Andersson, Ersättare: Elisabeth Blom

  Om Oss

  Thomas Axelsson är 60 år, bor i Vaggeryd och jobbar som IT-affärskonsult. Nuvarande politiska uppdrag är ledamot i Kommunstyrelse och dess arbetsutskott, ordförande i Elverksstyrelsen, ordförande i Partiavdelningen. Klicka för att läsa mer om Thomas eller se hans film eller läs hans debattartikel.

  Maritha Bengtsson är 55 år, bor i Skillingaryd och jobbar som Ekonomiassisten. Nuvarande politiska uppdrag är ledamot i tekniska nämnden och kommunfullmäktige (1:e vice ordförande). Klicka för att läsa mer om Maritha eller se hennes film .

  Emma Ewaldsson är 36 år, bor i Skillingaryd och jobbar som socialpedagog. Nuvarande politiska uppdrag är ersättare i Regionfullmäktige och ersättare i socialnämnden. Klicka för att läsa mer om Emma , läs hennes artikel eller se hennes film.

  Sofia Isaksson är 31 år, bor i Hok och jobbar som lärare. Nuvarande politiska uppdrag är ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige.
  Klicka för att läsa mer om Sofia eller läsa hennes debattartikel.

  Jenny Larsen är 46 år, bor i Skillingaryd och jobbar som IT-projektledare. Nuvarande politiska uppdrag är Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden, ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot och gruppledare i Kommunfullmäktige. Klicka för att läsa mer om Jenny eller se hennes film eller läs hennes debattartikel.

  Nicklas Nordquist (ersättare) är 25 år, bor i Svenarum och jobbar som Snickare. Nuvarande politiska uppdrag är ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden. Klicka för att läsa mer om Nicklas, se hans film eller läsa hans debattartikel.

  Camilla Ohlsson (ersättare) är 46 år, bor i Byarum och jobbar som förskolechef. Nuvarande politiska uppdrag är ersättarer i Barn- och Utbildningsnämnden och ersättare i Kommunfullmäktige. Klicka för att läsa mer om Camilla eller läs hennes debattartikel.

  Christer Sandén är 44 år, bor i Vaggeryd och jobbar som musiklärare. Nuvarande politiska uppdrag är ledamot i kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden. Klicka för att läsa mer om Christer eller se hans film.

  Anna Vingrahn är 38 år, bor i Vaggeryd och är egenföretagare. Nuvarande politiska uppdrag är ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden.
  Se Annas Valfilm.

  Viktoria Önneby (ersättare) är 44 år, bor utanför Vaggeryd och är utbildad arbetsterapeut.