• Nu tar vi sats!

  Vi är redo att göra skillnad!

  Vill du veta mer om vad vi vill så hittar du det under menyvalet Val 2022.

  Följ oss på Facebook, Instagram och Youtube.

 • Ge familjer mer makt, inte mindre

  En god och välfungerande barnomsorg och en flexiblare föräldraförsäkring är avgörande för att föräldrar ska kunna kombinera karriär med familjeliv.

  Idag tvingas familjen anpassa sig efter hur de offentliga systemen fungerar, snarare än tvärtom. Kristdemokraterna vill ge dem större möjlighet att välja vad som passar just dem och deras familjer.

  Kristdemokraterna vill ha

  en friare föräldraförsäkring, där det finns möjlighet att fritt överlåta ...
 • Flytta centrum till kulturen

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den hjälper oss att växa som empatiska och igenkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

  För ett antal år sedan satsade k...

 • Alla äldre har rätt till trygghet, gemenskap och framtidstro!

  ÄLDREOMSORG – VI INOM KD SKA STÅ FÖR EN VÄRDIG OMSORG

  -Under 2021 och framåt satsar regeringen på att stärka och lyfta äldreomsorgen i alla kommuner i Sverige. Det är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Då är frågan: Kommer regeringens satsning på resurstillskott för äldreomsorgen att räcka till för att ge ett verkligt lyft för de äldre? Kommer resurserna att användas till konkreta ändamål som påverkar tryggheten, gemenskapen och framtidstron fö...

 • Ett Sverige att lita på

  Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för. Nästan 140 000 personer har stått olagligt länge i kö. Vårdköerna måste kortas. Förra året blev 2 480 barn rånade i Sverige, det är en ökning med 31 procent. Tryggheten måste öka

  Äldre som bor på särskilt boende har rätt till vård och behandling utifrån den en...

 • Viktiga steg för arbetet med Våld i nära relationer

  I dag har socialnämnden antagit riktlinjer för myndighetsutövning Våld i nära relation. Det är något som inte tidigare funnits i Vaggeryds kommun.

  Våld i nära relationer är ett brott mot mänskliga rättigheter och omfattar inte endast av fysiska kränkningar utan även psykiska kränkningar, hot och försummelse.

  Enligt Brottsförebyggande rådet, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.<...

 • Säg nej till regeringens vindkraftstvång

  Det kommunala självstyret går före regeringens vindkraftstvång

  Regeringen har tillsatt en snabbutredning som ska se över möjligheten att ta bort kommuners vetorätt att säga nej till vindkraftsetablering. Vi kristdemokrater tycker det är en mycket dålig idé och det är oroväckande att regeringen ser så nonchalant på principen om det kommunala självstyret.

  Vindkraftsbranschen har länge velat ta bort det kommunala vetot och regeringen går nu alltså des...

 • Länge leve landsbygden!

  2020 kommer gå till historien som året då vår världsbild rubbades och det vi trodde var omöjligt blev möjligt. Restriktioner och förbud har påverkat vårt sätt att leva i stort och smått. Vi har påverkats av sjukdom, arbetslöshet, hemarbete och distansstudier.

  I denna stund av ovisshet finns också möjligheter att omvärdera och reflektera över det avtryck jag vill lämna i världen och på klimatet.

  I Vaggeryds kommun har vi småföretagare och privatpe...

 • En god och värdig äldreomsorg

  Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Våra äldre har varit isolerade länge nu. I många fall är ensamheten påtaglig och skapar oro bland de äldre för sin hälsa. Eller går det så långt att det till och med skördar liv. 

  Har vi haft tillräcklig beredskap inom äldreomsorgen för en allvarlig kris som covid-19? 

  Kan vi säkerställa att vi sk...

 • Så ska hedersförtrycket stoppas

  För de allra flesta är skolavslutningen en glädjens dag, men för andra gror en rädsla för att inte vara tillbaka i augusti och träffa sina vänner igen. Under sommaren ökar riskerna för hedersrelaterat våld och förtryck och fler barn och unga förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas. Varje barn som förs bort mot sin vilja är ett misslyckande för det svenska samhället, men vi vet inte hur många det drabbar. Men vi vet att 70 000 personer i åldern 16–25 år inte helt fritt kan välja...