• Öka takten i bostadsbyggandet

  Här i Vaggeryds kommun bygger vi för framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Vi är en tillväxtkommun som heter duga, och då behövs det ett offensivt bostadsbyggande i hela kommunen. Läs KD-debatten här

  Vi inom KD vill öka takten i bostadsbyggandet i hela kommunen.

  Ska människor attraheras av att flytta hit behövs fler bostäder och tillgång till olika boendeformer. Närheten till Jönköping gör det framför allt attraktivt för yngre familje...

 • Jan Eric vill lyfta fram Fenix 2

  Jan-Eric Victor vill få fram verktyg för eldsjälar inom kulturen för att kunna komma fram. – Jag vill lyfta fram Fenix 2 som jag vill ha som en kulturarena. Inte bara där man har ett utbud av professionella och amatörarrangemang med musik, dans och teater, utan där man också ger möjligheter till att mötas och använda den lokalen som en arena för att utveckla människors kulturintresse. Läs hela artikeln Läs mer om Jan Eric
 • Mötesplatser och kultur till alla

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. 

  Att prioritera kulturen är att värna om demokratin och yttrandefriheten. Därför vill vi ge ett särskilt stöd till personliga initiativ inom det kulturella området och initiativ att skapa mötesplatser. Stödet till det personliga engagemanget från civilsamhället är nödvändigt för en levande de...

 • Vad vill KD i Vaggeryd?

  Nu finns information om vår politik, kandidater under Val 2022 

 • NEJ till vindkraftverk i närheten av människors livsmiljö

  KD säger NEJ till vindkraftverk i närheten av människors livsmiljö eller som skadar viktiga och känsliga naturområden.

  Under 2021 stoppades de svenska kommunerna 78 procent av pågående vindkraftsprojekt, och detta oavsett vilka partier som politiskt styr.

  I vår kommun vill vi stoppa de två projekt som pågår, och som nu behandlas och överklagas i våra domstolar. Vi vill gå så långt att kommunen ska utnyttja sitt veto för att stoppa pågående projekt.

  ...
 • Stoppa S förslag om friskolor

  Socialdemokraterna har nyligen presenterat ett förslag att förbjuda nyetablering eller utökning av konfessionella skolor, förskolor och fritidshem. Konfessionella skolor som omfattas är kristna, judiska och muslimska. Förslaget är pinsamt och ogenomtänkt. 

  Förslaget ”Stopp för nya religiösa friskolor och nationellt skolval för att återta den demokratiska kontrollen över skolan” från Socialdemokraterna som kommenteras av vår skolminister som skriver ”Det handlar om att skolan...

 • Nu tar vi sats!

  Vi är redo att göra skillnad!

  Vill du veta mer om vad vi vill så hittar du det under menyvalet Val 2022.

  Följ oss på Facebook, Instagram och Youtube.

 • Ge familjer mer makt, inte mindre

  En god och välfungerande barnomsorg och en flexiblare föräldraförsäkring är avgörande för att föräldrar ska kunna kombinera karriär med familjeliv.

  Idag tvingas familjen anpassa sig efter hur de offentliga systemen fungerar, snarare än tvärtom. Kristdemokraterna vill ge dem större möjlighet att välja vad som passar just dem och deras familjer.

  Kristdemokraterna vill ha

  en friare föräldraförsäkring, där det finns möjlighet att fritt överlåta ...
 • Flytta centrum till kulturen

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den hjälper oss att växa som empatiska och igenkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

  För ett antal år sedan satsade k...

 • Alla äldre har rätt till trygghet, gemenskap och framtidstro!

  ÄLDREOMSORG – VI INOM KD SKA STÅ FÖR EN VÄRDIG OMSORG

  -Under 2021 och framåt satsar regeringen på att stärka och lyfta äldreomsorgen i alla kommuner i Sverige. Det är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Då är frågan: Kommer regeringens satsning på resurstillskott för äldreomsorgen att räcka till för att ge ett verkligt lyft för de äldre? Kommer resurserna att användas till konkreta ändamål som påverkar tryggheten, gemenskapen och framtidstron fö...