• Jan Eric vill ha kulturgaranti för Barn

  – Barn ska få kulturupplevelse, säger Jan Eric Viktor och lämnar in två motioner till kommunfullmäktige

  Syftet med en kulturgaranti skapas likvärdighet för barn och unga, oavsett vilken skola de går i eller hur hemförhållande ser ut. Bygger på skolans uppdrag att jobba med skapande och man ska se till att alla får kännedom om kulturen i kommunen, som en del av undervisningen.

  Angående förslaget om en barnkulturplan ska tas fram som ska skapa en långsiktig strategisk o...

 • Thomas debatterar planfria korsningar

  Längs med sträckan, Nässjö-Vaggeryd, finns ett stort antal plankorsningar varav många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer Trafikverket främst att stänga plankorsningar och sätta upp bommar. Där plankorsningarna stängs kommer det i vissa fall bygga ersättningsvägar.  I de fall man vill ha planfria korsningar, är beskedet att kommunen med största sannolikhet kommer att få bekosta detta.

  För tätorten Vaggeryd är det fyra platser,...

 • Anmärkningsvärt att avskaffa valfrihet

  Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes av alliansregeringen 2009. I dag är det bara Vänsterpartiet som vill skrota lagen. En majoritet av landets kommuner har infört LOV inom hemtjänsten.Att vår kommun ledd av Moderaterna nu föreslår att avskaffa LOV inom hemtjänsten är högst anmärkningsvärt.Att IVO Inspektionen för vård och omsorg(IVO) har stärkt kravet på hemtjänstutföraren för att tillstånd ska beviljas vilket innebär att en privat utförare av 5 som vi tidigare haft i kommunen fått fortsa...
 • Öka takten i bostadsbyggandet

  Här i Vaggeryds kommun bygger vi för framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Vi är en tillväxtkommun som heter duga, och då behövs det ett offensivt bostadsbyggande i hela kommunen. Läs KD-debatten här

  Vi inom KD vill öka takten i bostadsbyggandet i hela kommunen.

  Ska människor attraheras av att flytta hit behövs fler bostäder och tillgång till olika boendeformer. Närheten till Jönköping gör det framför allt attraktivt för yngre familje...

 • Jan Eric vill lyfta fram Fenix 2

  Jan-Eric Victor vill få fram verktyg för eldsjälar inom kulturen för att kunna komma fram. – Jag vill lyfta fram Fenix 2 som jag vill ha som en kulturarena. Inte bara där man har ett utbud av professionella och amatörarrangemang med musik, dans och teater, utan där man också ger möjligheter till att mötas och använda den lokalen som en arena för att utveckla människors kulturintresse. Läs hela artikeln Läs mer om Jan Eric
 • Mötesplatser och kultur till alla

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. 

  Att prioritera kulturen är att värna om demokratin och yttrandefriheten. Därför vill vi ge ett särskilt stöd till personliga initiativ inom det kulturella området och initiativ att skapa mötesplatser. Stödet till det personliga engagemanget från civilsamhället är nödvändigt för en levande de...

 • Vad vill KD i Vaggeryd?

  Nu finns information om vår politik, kandidater under Val 2022 

 • NEJ till vindkraftverk i närheten av människors livsmiljö

  KD säger NEJ till vindkraftverk i närheten av människors livsmiljö eller som skadar viktiga och känsliga naturområden.

  Under 2021 stoppades de svenska kommunerna 78 procent av pågående vindkraftsprojekt, och detta oavsett vilka partier som politiskt styr.

  I vår kommun vill vi stoppa de två projekt som pågår, och som nu behandlas och överklagas i våra domstolar. Vi vill gå så långt att kommunen ska utnyttja sitt veto för att stoppa pågående projekt.

  ...
 • Stoppa S förslag om friskolor

  Socialdemokraterna har nyligen presenterat ett förslag att förbjuda nyetablering eller utökning av konfessionella skolor, förskolor och fritidshem. Konfessionella skolor som omfattas är kristna, judiska och muslimska. Förslaget är pinsamt och ogenomtänkt. 

  Förslaget ”Stopp för nya religiösa friskolor och nationellt skolval för att återta den demokratiska kontrollen över skolan” från Socialdemokraterna som kommenteras av vår skolminister som skriver ”Det handlar om att skolan...

 • Nu tar vi sats!

  Vi är redo att göra skillnad!

  Vill du veta mer om vad vi vill så hittar du det under menyvalet Val 2022.

  Följ oss på Facebook, Instagram och Youtube.