• På G

  Våra gruppmöten är öppna för medlemmar och intresserade av vår politik. Kallelse skickas till aktiva politiker och styrelsemedlemmar. Vill du ha kallelse så hör av dig till ordförande Thomas Axelsson.
  Efter våra gruppmöten är det möten med 5-klövern där vi diskuterar gemensamma frågor. Dessa möten hålls oftast på Centrum i Vaggeryd (folkets hus). 

  Våren 2021

  Februari

    1 Kommunfullmäktige
    2 Miljö & Byggnämnd, beredning
  3 Årsmöte
    4 Kultur & Fritid
  8 Ledningsgrupp femklövern
    9 BUN AU
    10 Kommunstyrelse
    11 SOC AU
  14 Alla hjärtans dag
  15 Femklövermöte (C)/Gruppmöte
    16 VEAB
    17 KSAU
    23 Miljö & Byggnämnd
    24 BUN
    25 SOC                         

  Mars

    1 Kommunfullmäktige
    2 Miljö & Byggnämnd, beredning
    2 Teknisk nämnd
    4 Kultur & Fritid
  8 Ledningsgrupp femklövern
    10 Kommunstyrelse
    9 BUN AU
    11 SOC AU
  20-21 Kommun och regionpolitiska dagar
  22 KD Gruppmöte
    23 VEAB
    24 KSAU
    24 BUN
    25 SOC
  27 Vårstämma
    29 Kommunfullmäktige
    30 Miljö & Byggnämnd

  April

    1 Kultur & Fritid
  6 Ledningsgrupp femklövern
    6 Miljö & Byggnämnd, beredning
    6 Teknisk nämnd
    7 Kommunstyrelse
    13 BUN AU
    15 SOC AU
  16-17 Kommun o Regiondagar
  19 Femklövermöte (KD)/Gruppmöte
     21 KSAU
  20 KD Styrelsemöte
    26 Kommunfullmäktige
    27 Miljö & Byggnämnd
    28 BUN
    29 SOC

  Maj

  3   Ledningsgrupp femklövern
    4 Miljö & Byggnämnd, beredning
    5 Kommunstyrelse
    6 Kultur & Fritid
    11 Teknisk nämnd,
    11 BUN AU
    11 – 12 Budgetberedning
    12 SOC AU
  17 KD Gruppmöte
    18 VEAB
    19 KSAU
    25 Miljö & Byggnämnd
    26 BUN
    27 SOC
    31 Kommunfullmäktige

  Juni

  1 Ledningsgrupp femklövern
    1 Miljö & Byggnämnd, beredning
    2 Kommunstyrelse
  7 Femklövermöte (M)/Gruppmöte
    8 Teknisk nämnd
    8 BUN AU
    9 SOC AU
    9 KSAU
  15 KD Styrelsemöte
    15 VEAB
    21 Kommunfullmäktige
    22 Miljö & Byggnämnd
    23 SOC
    24 Kultur & Fritid
    30 BUN 

  Juli

   1 SOC AU
  4 KD:s dag på Almedagsveckan

  Hösten 2020
  Augusti

  9 Ledningsgrupp femklövern
    10 BUN AU
    10 Miljö & Byggnämnd, beredning
    11 Kommunstyrelse
    12 SOC AU
  23 KD Gruppmöte
    25 BUN
    25 KSAU
    26 SOC
  28 Vaggerydsdagen
    30 Kommunfullmäktige
    31 Miljö & Byggnämnd

  September

    2 Kultur & Fritid
  6 Ledningsgrupp femklövern
    7 Miljö & Byggnämnd, beredning
    8 Kommunstyrelse
    9 SOC AU
  14 KD Styrelsemöte
    14 Teknisk nämnd
    14 BUN AU
  20 Femklövermöte (MP)Gruppmöte
    22 KSAU
    23 SOC
    23-24 VEAB
    28 Miljö & Byggnämnd
    29 BUN
  27 Kommunfullmäktige

  Oktober

  4 Ledningsgrupp femklövern
    5 Miljö & Byggnämnd, beredning
    6 Kommunstyrelse
    7 SOC AU
    12 BUN AU
    14 Kultur & Fritid
  15 Partifullmäktige
  18 KD Gruppmöte
    19 Teknisk nämnd
    20 KSAU
    21 SOC
    25 Kommunfullmäktige
    26 Miljö & Byggnämnd
    27 BUN

   November

  1 Ledningsgrupp femklövern
    2 Miljö & Byggnämnd, beredning
    2 Veab
    4 SOC AU
    3 Kommunstyrelse
    9 BUN AU
    11 Kultur & Fritid
  12-14 Riksting
  15 Femklövermöte (L)/Gruppmöte
    17 KSAU
    18 SOC
    30 Miljö & Byggnämnd
    24 BUN
  27 Höstkonvent
    29 Kommunfullmäktige
    30 Teknisk nämnd
    30 BUN AU

  December

    2 SOC AU
  7 KD Styrelsemöte
    7 Miljö & Byggnämnd, beredning
    7 VEAB
    15 KSAU
    9 Kultur & Fritid
    13 Kommunfullmäktige
  14 KD Gruppmöte
    21 Miljö & Byggnämnd
    15 BUN
    16 SOC