• På G

  Möten är kl 18.00 om inget annat anges.
  Kallelse skickas till aktiva politiker och styrelsemedlemmar. Alla möten är öppna för medlemmar i KD och intresserade av vår politik. Vill du ha kallelse så hör av dig till ordförande Thomas Axelsson.
  På gruppmöten med 5-klövern har vi först ett eget gruppmöte och diskuterar politik. Dessa möten hålls på Centrum i Vaggeryd (folkets hus).
  Plats för partiavdelningsmöten är ofta i Skillingehus, men se separat kallelse. På dessa diskuterar och planerar vi föreningens verksamhet. 

  Hösten 2020

  Augusti
  4 Kultur & Fritid
  10 Ledningsgrupp femklövern
  11 BUN AU
  12 Kommunstyrelse
  13 SOC AU
  24 KD Gruppmöte
  25 Miljö & Byggnämnd
  26 BUN, KSAU
  27 SOC
  29 Vaggerydsdagen
  31 Kommunfullmäktige

  September
  4 Kultur & Fritid
  5 Femklöverkonferens
  7 Ledningsgrupp femklövern
  8 BUN AU
  9 Kommunstyrelse
  10 SOC AU
  14 KD Styrelsemöte
  15 Teknisk nämnd
  21 Femklövermöte/Gruppmöte
  21-22 VEAB
  23 Miljö & Byggnämnd, KSAU
  24 SOC
  26 BUN
  28 Kommunfullmäktige

  Oktober
  5 Ledningsgrupp femklövern
  8 BUN AU
  ? Öppen föreläsning
  7 Kommunstyrelse
  10 SOC AU
  15 Kultur & Fritid
  19 KD Gruppmöte

  20 Teknisk nämnd
  21 KSAU
  22 SOC
  26 Kommunfullmäktige
  27 VEAB, Miljö & Byggnämnd
  28 BUN

  November
  ? KD Höstkonvent
  2 Ledningsgrupp femklövern
  5 SOC AU
  4 Kommunstyrelse
  7 KD Gruppmöte
  10 BUN AU
  12 Kultur & Fritid
  16 Femklövermöte/Gruppmöte
  18 KSAU
  19 SOC
  23 Ledningsgrupp femklövern
  24 Miljö & Byggnämnd
  25 BUN
  30 Kommunfullmäktige

  December
  1 Teknisk nämnd, BUN AU
  3 SOC AU
  4 Kommunstyrelse
  7 KD Styrelsemöte
  8 VEAB
  9 KSAU
  10 Kultur & Fritid
  14 Kommunfullmäktige
  15 Miljö & Byggnämnd
  16 BUN
  17 SOC