• Våra förtroendevalda

  Håkan Wretsell
  Kommunfullmäktige, ledamot
  Kommunfullmäktige, gruppledare
  Kommunstyrelsen, ledamot

  Tony Rydberg
  Kommunfullmäktige, ledamot
  Regionfullmäktige, Ersättare

  Anna Karlsson
  Kommunfullmäktige, ledamot
  Utbildningsnämnden, ersättare

  Birgitta Juhlin
  Kommunfullmäktige, ersättare
  Omsorgsnämnden, ersättare
  Omsorgsnämnden socialutskott, ersättare

  Richard Forsman
  Kommunfullmäktige, ersättare
  Kommunfullmäktige, vice gruppledare
  Miljö- och byggnadsnämnden, ledamot

  Petra Carryson
  Omsorgsnämnden, ledamot
  Omsorgsnämnden arbetsutskott, ledamot
  Valnämnden, ersättare
  Kommunfullmäktige valberedningen, ersättare

  Marty Carryson
  Utbildningsnämnden, ledamot
  Utbildningsnämnden arbetsutskott, ersättare

  Eva Magnusson
  Miljö- och byggnadsnämnden, ersättare

  Madeleine Almér
  Teknisk nämnden, ersättare