VÅRA MÅL

Ett Bättre Vellinge!

 

En tryggare Skola

Elevombudsman för stöd av elevers rättigheter.

Nolltolerans mot brott i Skolan.

Mindre barngrupper.

*

Säker Vård och Omsorg

Kommunala alternativ inom hemtjänst/äldreomsorg.

Äldreombudsman för bättre anhörigstöd.

Bättre anställningsvillkor

*

Trygghet och Säkerhet 

Anställ ordningsvakter och bygg trygghetsplatser.

Arbeta för polisstation i Höllviken.

Säkrare trafik i våra tätorter.

*

Ekonomi och Transparens 

Marknadsmässig hantering av kommunens tillgångar.

Anställ Minoritetsrevisor för ökad insyn.

Professionell Upphandlingsenhet.

*

Värna om Naturen 

Skydda vår unika natur.

Natur och byggnation i harmoni.

Satsning på Naturum.

*

Mer åt våra pensionärer

Aktivitetstsöd 1200 kr.

Pensionärsbuss.

Kulturprogram.

*

Ökat familjefokus 

Amningstöd på BVC.

Ultraljud i kommunen.

Fler ungdomssatsningar.

*