Familjecentral i Katrineholm tycker alla är bra!

_MG_9742Vi Kristdemokrater motionerade om att införa en familjecentral i kommunen. Fullmäktige ansåg att motionen är besvarad, alltså blir det ingen familjecentral i nuläget.

Alla hörda nämnder svarade i sina yttranden att det är en bra verksamhet men Socialdemokraterna och Moderaterna motiverar sitt avslag med att kommunen gör sin största satsning sedan 70-talet på nya förskoleavdelningar och därför har de inga möjlighet att även satsa på en familjecentral.

En familjecentral är inte en kostnad utan en vinst för alla.

Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt hot mot ungas tilltro för sin egen framtid

_MG_9802Vi tror på en bra framtid där vi är öppna för nya idéer och en vilja att förändra det som inte är bra till det bättre – inget är omöjligt! Vi ser stora möjligheter och även stora utmaningar. En av våra största utmaningar 2014-2015 är ungdomsarbetslösheten i vår kommun. Den är mycket hög och är ett allvarligt hot mot ungas tilltro att kunna bygga sin egen framtid, säger Robert Persson.

Leva livet, hela livet

_MG_9801Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar. Med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer.  Även insatser som görs av familj, vänner, kyrkor och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Vi lovar att fortsätta att arbeta för att vi ska kunna leva livet, hela livet, säger Gunnar Gårdestig

Katrineholm ska bli bäst att växa upp i och målet är att alla får ett bra liv – hela livet!

 

Katrineholm marian_loleyVår vision är att kommunens kärnverksamhet skola, vård & omsorg ska uppnå en hög kvalité och bli omtyckt av alla. Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

– Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola, säger Marian Loley.

Ett samhälle bygger man från grunden

_MG_9944

Kristdemokraterna är för många svenskar förknippade med vård, omsorg och sociala frågor. En viktig del av det sociala ansvaret, är möjligheten till arbete. Arbetslösheten är slöseri med mänskliga resurser och därför är full sysselsättning för alla som vill och kan arbeta ett viktigt politiskt mål. Vårt synsätt är att människor ska kunna arbeta hundra procent av sin förmåga och kunna påverka sin personliga ekonomi, säger Joha Frondelius.

 

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)