• Kandidatlista till Kommunfullmäktige valet 2022

   

  1. Joha Frondelius, 63, Företagare, Katrineholm
  2. Marian Loley, 68, fd Kyrkobokföringsassistent, Valla
  3. Alexander Forss 54, Verksamhetsutvecklare, Katrineholm
  4. Dag Dunås, 65, Ekonom, Strångsjö
  5. John G Ogenholt, 57, Diakon, Verksamhetschef, Valla
  6. Johanna Hellberg, 38, Undersköterska, Katrineholm
  7. Emil Åhl, 39, Statistiker, Katrineholm
  8. Carl-Philip Forss, 33 Civilingenjör, Katrineholm
  9. Petri Ogenholt, 57, Fil dr, Gymnasielärare, Valla
  10. Ceith Landin, 48, Kökschef, Katrineholm
  11. Carina Gillberg, 60, Undersköterska, Bie
  12. Elisabeth Jerlström, 66, Socionom, Bie
  13. Pia Fagerberg Svanqvist, 52, Kantor, Valla
  14. David Lönnborg, 36, Jurist, Katrineholm
  15. Matilda Jerlström, 30, Jurist, Katrineholm
  16. Robert Persson, 56, Driftledare, Katrineholm
  17. Malin Andersson, 44, Lokalvårdare, Julita
  18. Daniel Asai, 54, Lärare, Författare, Katrineholm
  19. Anna-Maria Wiklund, 44, Barnskötare, Julita
  20. Carl-Johan Forss, 83, Lektor, Katrineholm
  21. Gunhild Asai, 53, Fritidsledare, Katrineholm

  Kandidater till riksdagen och regionen hittar du här!