• Familjecentral i Katrineholm tycker alla är bra!

    Vi Kristdemokrater motionerade om att införa en familjecentral i kommunen.

    En familjecentral är inte en kostnad utan en vinst för alla.

  • Katrineholms Kristdemokrater

    Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt hot mot ungas tilltro för sin egen framtid

    Vi tror på en bra framtid där vi är öppna för nya idéer och en vilja att förändra det som inte är bra till det bättre – inget är omöjligt! Vi ser stora möjligheter och även stora utmaningar. En av våra största utmaningar 2014-2015 är ungdomsarbetslösheten i vår kommun. Den är mycket hög och är ett allvarligt hot mot ungas tilltro att kunna bygga sin egen framtid, säger Robert Persson.