Ljungby kommun ska bli en trygg kommun att växa upp i

För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Vi vill att det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter.

Vi värnar valfrihet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen med hemtjänst och särskilda boenden är väl utbyggd. De äldres möjlighet att själva välja omsorg efter önskemål och behov är emellertid begränsad. Den enskildes möjlighet att besluta över sin vardag bör inte upphöra då man går i pension. Det bör till exempel vara ett fritt val för alla som nått en viss ålder att själva avgöra om de vill flytta till ett särskilt boende.

Näringslivet är viktigt för en god välfärd

Genom att stötta och uppmuntra företagande i hela kommunen bidrar vi till skatteintäkter som kan användas för skola och omsorg. Vi vill värna om sunda kommunala upphandlingar med långsiktiga ambitioner.

Kärnverksamhet istället för skrytbyggen

Vi vill inte att Ljungby kommun ska bygga sig till en plats på kartan utan att vara det genom att vara duktiga på kommunens kärnverksamhet istället för skrytbyggen. Skatten ska gå till god vård, bra skola och en äldreomsorg våra äldre kan lita på. Fungerar dessa saker väl bör man fråga sig om skatten inte bör sänkas så att fler har jobb och fler kan få pengarna att räcka till i vardagen – en välfärd nog så viktig som den offentliga.

Nyheter från Kristdemokraterna Ljungby

Följ oss på sociala medier

Kristdemokraterna, en röst för familjer och barn - Anna Zelvin: https://t.co/CNAgkRyenZ via @YouTube

Vårt Budgetanförande i sin helhet https://t.co/MjHLTqSNSy

Vi prioriterar kärnverksamhet före varumärkesbyggande och administration https://t.co/yAS2TWBxFB

Här följer en kort film med presentation av året kommunkandidater till Ljungby kommun. https://t.co/SFNHrTccL0

Load More...

KD Ljungby på Facebook

3 dagar sedan

Kristdemokraterna Ljungby

Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag!

Idag har regeringen presenterat ett förslag om att kvotera föräldrapenningen på grundnivå. Vi är emot kvotering av föräldraförsäkringen och anser att föräldrarna själva är de som bäst kan fatta beslut om tid med sina barn.

Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att få ihop livspusslet. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:

✔️ En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa
✔️ En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola
✔️ Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.
✔️ Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder
✔️ Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.
✔️ Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet
✔️ Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.
... MerMindre

Läs på Facebook

4 dagar sedan

Kristdemokraterna Ljungby

Våra ledamöter i regionfullmäktige beslutar idag om budgeten. Vi Kristdemokrater är tydliga med att det är dags att gå från ord till handling i att prioritera barn och unga.

Kristdemokraterna Kronoberg
Idag är det budgetfullmäktige i regionen. Vi kristdemokrater är tydliga med att det är dags att gå från ord till handling i att prioritera barn och unga.
- Dags att korta köerna till BUP.
- Arbeta för att bryta den psykiska ohälsan bl.a. genom den evidensbaserade awarenessmetoden.
- Öka samverkan mellan kommuners och regionens aktörer för att pressa tillbaka barn som riskerar att hamna i utsatthet genom den sk. Skottlandsmodellen.
- Starta fler familjecentraler i Kronoberg.
- Utöka stödet och slå fast valfriheten för familjerna.

Läs mer här: wp.kristdemokraterna.se/kronoberg/var-politik-for-kronoberg/
... MerMindre

Läs på Facebook

Tyvärr fungerade inte ljudet under Web-tv sändningen när Susanna Tingbratt pläderade för vår budget. Därför kommer vi publicera hennes inlägg här inom kort. ... MerMindre

Läs på Facebook

7 dagar sedan

Kristdemokraterna Ljungby

Kristdemokraterna
Det är otroligt viktigt att människor inte bara kan komma hit – utan också känna att de kan komma hem.

Ett sätt att känna sig hemma i en samhällsgemenskap är att kunna det språk som talas i landet där man bor. I veckan träffade Ebba Busch Thor Gurbet och Mariam och deras barn. De har inte bott i Sverige så länge.

Genom den ideella organisationen ”Svenska med baby” har de kunnat lära sig svenska under sin föräldraledighet. Som nybliven mamma är det lätt att känna sig ensam, även om man har bott i Sverige länge. Om man dessutom inte kan språket kan den känslan och isoleringen bli ännu starkare. ”Svenska med baby” är ett fantastiskt sätt att både lära känna nya vänner och samtidigt bli en del av en samhällsgemenskap

Kristdemokraterna vill att alla nya svenskar ska få möjlighet att utveckla svenska språket, därför har vi lagt fram förslag som ska göra det obligatoriskt för kommuner att ge SFI-undervisning till mammor (och pappor) när de är föräldralediga.

Tack Gurbet och Mariam för att ni ville träffa oss och berätta om era erfarenheter. Spana in #svenskamedbaby och anta #integrationsutmaningen du med!
... MerMindre

Läs på Facebook
  • Följ oss på sociala medier: