Sammanfattning från årets riksting

Rikstinget ägde rum i Umeå från den 30:e juni till den 2:e juli. Ljungby var representerade bland Kronobergs delegater med ett ombud (Susanna Tingbratt) samt en ersättare (Christer Henriksson).

  • Fokusområde för partiet blir barns och ungas uppväxtvillkor
  • Rikstinget beslutade bl a även ge partistyrelsen i uppdrag att verka för att:Studenter med och utan CSN har samma rätt till vilande SGI
  • Inkomsttaket för studenter med studielån tas bort
  • Små företags sjuklöneansvar avskaffas eller reduceras kraftigt för sjukdomar/olyckor som inte är relaterade till arbetet eller arbetsmiljön

En del av dessa punkter bl.a fokusområdet på barn och unga kommer vi arbeta för även lokalt. Kontakta oss gärna om du har idéer eller förslag som du vill att vi ska driva inom detta område eller något annat. Maila på: ljungby@kristdemokraterna.se

Riksting 2011, en kort rapport

Nu har snart två dagar med förhandlingar passerat innan kvällens rikstingsfest. Igår var det ett maraton där förhandlingarna ajournerades vid 23.20.

Det största beslutet är väl det som handlar om att Kristdemokraternas politik skall utgå från barn och ungas bästa, en spännande inriktning som det nu handlar om att fylla det med innehåll och motioner på både riks, landstings och kommunala plan. Några idéer har redan börjat ventileras bland oss från Ljungby som är med på Rikstinget och vi hoppas kunna lansera några idéer under hösten, sen handlar det om att förankra det hela i vår lokala allians.

Övrigt är bl.a. att KD kommer verka för att ta bort sjuklöneansvaret för företagare i de fall då den anställde t.ex. skadar sig på fritiden. Arbetsgivaren bör fortfarande ha ansvar för sånt som händer på arbetsplatsen, men med denna förändring bör vi kunna gynna och förbättra företagarnas villkor när det gäller att t.ex. nyanställa.

För mer nyheter om vad som beslutats så rekommenderar vi ett besök på http://www.kristdemokraterna.se/ där relevanta pressmeddelanden om beslut publiceras. För liveuppdatering hänvisar vi ännu till http://www.twitter.com/kdljungby. Eller ha denna sida öppen och titta på den lilla rutan här nedan.

Riksting 2011

Idag påbörjas resan till Umeå och Kristdemokraternas riksting för några av våra medlemmar i Kristdemokraterna i Ljungby. Från KD i Ljungby reser Christer Henriksson och Susanna Tingbratt som representanter för Kristdemokraterna i Kronobergs län. Med på resan är även Josef Tingbratt.

Vi hoppas kunna uppdatera hemsidan med lite information löpande, men för att inte missa något alls så är det säkrast att följa vårt Twitterflöde (@kdljungby) som också publiceras på vår Facebooklogg.

Rikstinget kommer även sändas på SVT24.

 

 

Om folkomröstningen om landsbygdsskolorna

I dagens kommunfullmäktige 14/6 2011 röstades det om det skulle genomföras en folkomröstning om landsbygdsskolorna enligt den namnlista som gått runt i kommunen med en begäran om folkomröstning i frågan.

För att en folkomröstning skulle komma till stånd krävdes att minst 17 ledamöter röstade ja (en tredjedel av ledamöterna) och så blev fallet och en folkomröstning kommer alltså hållas i frågan.

Kristdemokraterna har under hela processen haft som mål att Torpa skola skulle behållas, något som inte blev fallet i den omröstning som skedde tidigare i våras då det beslutades att samtliga skolor skulle läggas ned. I dagens omröstning har våra två representanter i Kommunfullmäktige röstat på varsitt alternativ i frågan om folkomröstning. Detta då vi inom partigruppen valt att låta varje person rösta enligt sitt eget samvete och tycke då vi ansåg det viktigt i just denna fråga.

Vad som blir beslutet av folkomröstningen återstår att se, det är en rådgivande omröstning i vilket fall som helst, men den visar också åt vilket håll folkviljan i frågan leder. Vi lär få återkomma i ämnet under året.

Varför anser (S) att valfrihet är fult?

Varför är valfrihet fult?

Än en gång har frågan om upphandling av äldreomsorgen i Ljungby enligt LOV (Lagen om Valfrihet) gått på återremiss. Denna gång p.g.a. Socialdemokraterna.Vi i KD driver frågan om att du som vårdtagare bör vara berättigad att själv välja vem som skall vårda dig även i de sista åren i livet.

Att släppa in främmande människor i sitt hem för att få hjälp med de mest intima saker är påfrestande nog, att inte ha möjlighet att påverka detta strider mot den syn vi Kristdemokrater har på vård, valfrihet och individens rätt till självbestämmande.

Vi kommer fortsätta verka för att LOV skall införas bland äldreomsorgen och hemstjänsten i vår kommun, vi tycker det ska vara en rättighet att få välja själv.

Givande möte med Maria Larsson

Ett mycket givande möte med Maria Larsson

Måndagen den 16/5 kom Maria Larsson (KD), vår Barn- och Äldreminister till Lagan för att inviga projektet Slussen.

Slussen är ett projekt som initierats av Missionsförsamlingen i Lagan som skall vara en social mötesplats med second-handbutik med café men framförallt är syftet att möta människor som hamnat utanför samhället p.g.a. arbetslöshet, sjukdom eller annan orsak och ge dem en social plattform och en möjlighet att börja arbetsträna.

Invigningen började med en presentation av föreningens ordförande Bengt Ivar Johansson och följdes av sång av Mia och Micke Martinsson, sedan hölls ett inspirerande tal av Maria Larsson som invigningstal av verksamheten.

Efter detta hade KD från Ljungby, Markaryd och Hässleholm ett möte med Maria Larsson där man kommunicerade frågor som lokalavdelningarna behöver stöd med och frågor som lokalavdelningarna anser att KD Riks behöver driva.

Ett mycket nyttigt möte som var en energikick för alla deltagare.

Angående bidrag till Troja Ljungby

På kommunstyrelsens möte 2011-04-05 togs frågan upp gällande extra bidrag till Troja Ljungby och Ljungby Volleybollklubb. I samband med beslutet om bidraget till Troja Ljungby har Christer Henriksson blivit citerad i tidningen Smålänningen på ett sätt som behöver förtydligas.

Kommunen erbjöd sig att köpa de tillbyggnader som Troja uppfört på Sunnerbohov för 1 miljon kronor (Troja hade begärt 2 miljoner kronor). Christer Henriksson (KD) invände inte mot detta beslut, däremot ifrågasatte han om Troja Ljungby verkligen har en sådan påverkan på marknadsföringen av Ljungby kommun att det motiverar de ständigt återkommande extra bidragen till Troja, vilket var ett argument som framfördes av Roland Johansson från Alternativet.

Det har framkommit i Smålänningen den 6:e och 7:e april att Christer Henriksson skall ha yttrat sig om att Troja Ljungby är en ”tveksam reklampelare för Ljungby”.

Bakgrunden till den kommentaren bygger inte på att vi inom Kristdemokraterna tycker att Troja är en dålig eller felaktig reklampelare för Ljungby. Dock ifrågasätter vi de argument som framhölls när Troja Ljungby begärde 2 miljoner kronor om att ”Troja är Ljungbys starkaste varumärke.”

I situationen när pengar skall sparas i andra delar av kommunen kan inte beslut om dylika bidrag fattas lättvindigt.

Kommunstyrelsens diskussioner om Åsikten

Upphandling av Åsikten

Kommunstyrelsen beslutade att begära in anbud på byggandet av Åsikten. Den underliggande tanken var att upphandlingen får avslutas utan  avtal om projektet visar sig vara för dyrt.

Mot detta invände KD’s ledamot (Christer Henriksson) att så kan man inte göra.

Då måste det enligt lag finnas saklig grund för att avbryta en upphandling. Dels är det att utnyttja de entreprenörer och medentreprenörer som lägger ned ett stort arbete på anbuden. Dessutom är det välbekant att kostnaden för projektet blir långt utöver vad kommunen avsatt i sin budget.

Som ett komplement vill vi än en gång hänvisa till det brev Ljungbybostäders styrelse skickat till Kommunstyrelsen där man avråder från fortsatt arbete med Åsikten i nuvarande form. Christer var vid detta brevs författande ordförande i bolagsstyrelsen för Ljungbybostäder och har därigenom redan tagit en ståndpunkt som även KD i Ljungby står bakom.

Vi anser inte att Åsikten är realistisk att bygga på den plats som föreslagits ej heller med den budget som föreslagit då det ”inte står i överensstämmelse med lagens krav på affärsmässighet.” (citat från brevet).