• Våra kandidater i kommunalvalet 2022

   

  1. Rut Björkström, Undersköterska – Ljungby
  2. Emil Torstensson, Ambulanssjuksköterska – Lagan
  3. Lennart Olsson, Fd Konsult – Lagan
  4. Martin Anderberg, Skogsnäringsföretagare – Lagan
  5. Karin Bondesson, Pensionär – Ljungby
  6. Thommy Rosberg, Företagare – Ljungby
  7. Anna Torstensson, Apotekare – Lagan
  8. Gunilla Bondesson, Psykosocial resurs – Ljungby
  9. Christer Holmström, Brandinspektör – Ljungby
  10. Simon Byström, Elingenjör – Ljungby
  11. Gerd Lansler, Senior – Annerstad
  12. Henrik Jonsson, Operativ Chef – Ljungby
  13. Kristin Qvarfordt, Lärare – Ljungby
  14. Linda Hallqvist, Undersköterska – Ljungby
  15. Jakob Wadelius, Präst – Ryssby
  16. Pia Wallenborg, SOS operatör – Ljungby
  17. Linus Ottosson, Sjuksköterska – Ryssby
  18. Evelina Jonsson, Säljare – Ljungby
  19. André Landin, Drivmedelstekniker – Ljungby
  20. Johnny Johansson, Företagare – Ljungby
  21. Dan Qvarfordt, Ingenjör – Ljungby
  22. Solweig Roos, Sjuksköterska – Ljungby

   

  1. Rut Björkström

  ”För mig är frågan om gemenskap oerhört viktig! Vi behöver alla någon att prata med, någon som ser dig och någon som frågar hur du mår. Tyvärr saknar väldigt många detta. Ensamhet är en folksjukdom i Sverige idag. Det är inte bara äldre som lider av ofrivillig ensamhet utan det finns i alla åldrar. Vi behöver hjälpas åt både kommunalt och som civilsamhälle med att ändra detta. Vi biståndsbedömning för hemtjänst skall detta vara en självklar del av bedömningen.
  Likaså vid läkarbesök borde frågan om ensamhet vara given. Allt för att fånga upp och tillsammans bryta ofrivillig ensamhet!

  Därför vill vi Kristdemokrater i Ljungby öka möjligheten till mellanmänskliga möten för Ljungbys invånare.”

  2. Emil Torstensson

  ”Fler speciallärare och särskilda undervisningsgrupper i våra skolor”

  3. Lennart Olsson

  ”Ett starkt företagsklimat skapar resurser till skola, vård och omsorg”

  4. Martin Anderberg

  ”Redo att sätta landsbygden på kartan!”

  5. Karin Bondesson

  ”Viktigt med en samlingslokal för Ljungbys seniorer, Ett ”Pensionärernas hus”.”

  6. Thommy Rosberg

  ”Ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv får Ljungby att växa.”

  7. Anna Torstensson

  ”Familjer skall själva få bestämma vem som är hemma med barnen”

  8. Gunilla Bondesson

  ”Det ska vara tryggt att växa upp och bo i Ljungby Kommun”

  9. Christer Holmström

  ”Det skall kännas tryggt att bli äldre i Ljungby”

  10. Simon Byström

  ”Det är viktigt att vi skapar platser som uppmuntrar till spontanidrott”

  11. Gerd Lansler

  ”Ingen skall påtvingas vindkraft”

  12. Henrik Jonsson

  ”En god värdegrund där vi fokuserar på familjen och
  de äldre är viktigt för Ljungbys framtid”

  13. Kristin Qvarfordt

  ”En skola att i sin egen takt få växa och vara trygg i”

  14. Linda Hallqvist

  ”Ge äldre och sjuka förutsättningen till en meningsfull och stimulerande vardag”

  15. Jakob Wadelius

  ”Genom sunda värderingar bygger vi ett tryggt samhälle”

  16. Pia Wallenborg

  ”Låt oss bygga starka barn så slipper vi laga trasiga vuxna”

  17. Linus Ottosson

  ”I Ljungby skall vi skapa en landsbygd där man kan leva, inte bara överleva!”

  18. Evelina Jonsson

  ”Skapa en trygg och värdig äldreomsorg i Ljungby”

  19. André Landin

  ”Trygga familjer och Trygga gator ger ett Tryggt Ljungby”

  20. Johnny Johansson

  ”En energipolitik som tvingar folk att flytta hör inte hemma i ett modernt samhälle”

  21. Dan Qvarfordt

  ”Det privata näringslivet är en grundbult i vår välfärd”

  22. Solweig Roos

  ”Alla har rätt till en god och nära vård, i tid och på lika villkor.”