Vi värnar valfrihet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen med hemtjänst och särskilda boenden är väl utbyggd. De äldres möjlighet att själva välja omsorg efter önskemål och behov är emellertid begränsad. Den enskildes möjlighet att besluta över sin vardag bör inte upphöra då man går i pension. Det bör till exempel vara ett fritt val för alla som nått en viss ålder att själva avgöra om de vill flytta till ett särskilt boende.

Näringslivet är viktigt för en god välfärd

Genom att stötta och uppmuntra företagande i hela kommunen bidrar vi till skatteintäkter som kan användas för skola och omsorg. Vi vill värna om sunda kommunala upphandlingar med långsiktiga ambitioner.

Kärnverksamhet istället för skrytbyggen

Vi vill inte att Ljungby kommun ska bygga sig till en plats på kartan utan att vara det genom att vara duktiga på kommunens kärnverksamhet istället för skrytbyggen. Skatten ska gå till god vård, bra skola och en äldreomsorg våra äldre kan lita på. Fungerar dessa saker väl bör man fråga sig om skatten inte bör sänkas så att fler har jobb och fler kan få pengarna att räcka till i vardagen – en välfärd nog så viktig som den offentliga.

Nyheter från Kristdemokraterna Ljungby

Följ oss på sociala medier

Bengt Carlsson vald som vice Ordförande i Kommunfullmäktige https://t.co/9KxKtgvTrD

Stort tack till alla våra väljare! https://t.co/OZoSNTmWGU

Så här glada är vi på valvakan efter att ha fått 7,4% i Vallokalsundersökningen! @ Piazza Teatro https://t.co/nDMblx0DNc

Nu valspurter vi tillsammans med resten av Alliansen på Stora Torget i Ljungby! Kom förbi och tävla hos oss och vinn presentkort på 500kr från Ljungby Centrumförening. @ Ljungby, Sweden https://t.co/cEdB3fUG4B

Nu skickar vi ut vår landstingskandidat och starke man i Markaryd, Bengt Germundsson på ett varv runt Ryssbysjön. #ryssbysjönrunt @ Ryssby https://t.co/PeZumkGfva

Load More...

KD Ljungby på Facebook

2 dagar sedan

Kristdemokraterna Ljungby

Att vara pappa är en av världens viktigaste uppgifter. Tusentals blöjor ska bytas. Situationer där man måste vara vuxen och säga nej. Men belöningen blir oändlig när man möter sitt barn som fyllt av glädje springer fram för en kram.

Ingen kan stoppa tiden. Det är något föräldrar snabbt får erfara – första steget till studenten går på ett ögonblick. Kärnan i den kristdemokratiska familjepolitiken är barnets bästa. Vi tror att det i första hand uppnås genom engagerade och närvarande föräldrar. Ofta har det varit så att mamman tagit ett större ansvar för barnen än pappan. Det har ofta berott på ekonomi, värderingar och rutiner. Vi vill se en uppgraderad papparoll. För vi tror att de allra flesta pappor är engagerade i sina barn och vill ge barnen både tid och kärlek.

Vi kristdemokrater tycker att det inte går att mäta en förälders engagemang och ansvar för sitt barn bara genom att räkna antalet uttagna föräldrapenningdagar eller dagar för vård av sjukt barn. Föräldraskapet är inte ett åtta till fem jobb på vardagarna. Det är ett livstidsuppdrag som innefattar några sömnbefriade nätter, svåra gränsdragningar men framför allt mycket glädje.

För att stärka pappans roll vill vi bland annat:

✔️ Införa en flexibel föräldraförsäkring - så att pappor lättare kan använda den
✔️ Erbjuda föräldrastöd och föräldrautbildningar - även under tonåren
✔️ Låt pappan vara med från början - genom faderskapspresumtion även för sammanboende
... MerMindre

Läs på Facebook

Idag valdes presidiet i Ljungby kommunfullmäktige. Kristdemokraternas Bengt Carlsson valdes till vice ordförande. Här är han tillsammans med ordförande AnnCharlotte Wiesel (M). ... MerMindre

Läs på Facebook

Idag är första fullmäktigemötet för mandatperioden. Susanna, Rut och Bengt är på plats. ... MerMindre

Läs på Facebook

1 månad sedan

Kristdemokraterna Ljungby
Läs på Facebook
  • Följ oss på sociala medier: