Vi värnar valfrihet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen med hemtjänst och särskilda boenden är väl utbyggd. De äldres möjlighet att själva välja omsorg efter önskemål och behov är emellertid begränsad. Den enskildes möjlighet att besluta över sin vardag bör inte upphöra då man går i pension. Det bör till exempel vara ett fritt val för alla som nått en viss ålder att själva avgöra om de vill flytta till ett särskilt boende.

Näringslivet är viktigt för en god välfärd

Genom att stötta och uppmuntra företagande i hela kommunen bidrar vi till skatteintäkter som kan användas för skola och omsorg. Vi vill värna om sunda kommunala upphandlingar med långsiktiga ambitioner.

Kärnverksamhet istället för skrytbyggen

Vi vill inte att Ljungby kommun ska bygga sig till en plats på kartan utan att vara det genom att vara duktiga på kommunens kärnverksamhet istället för skrytbyggen. Skatten ska gå till god vård, bra skola och en äldreomsorg våra äldre kan lita på. Fungerar dessa saker väl bör man fråga sig om skatten inte bör sänkas så att fler har jobb och fler kan få pengarna att räcka till i vardagen – en välfärd nog så viktig som den offentliga.

Nyheter från Kristdemokraterna Ljungby

Följ oss på sociala medier

Våra nämndsuppdrag från 2018 https://t.co/RIwWk3g060

Bengt Carlsson vald som vice Ordförande i Kommunfullmäktige https://t.co/9KxKtgvTrD

Stort tack till alla våra väljare! https://t.co/OZoSNTmWGU

Så här glada är vi på valvakan efter att ha fått 7,4% i Vallokalsundersökningen! @ Piazza Teatro https://t.co/nDMblx0DNc

Nu valspurter vi tillsammans med resten av Alliansen på Stora Torget i Ljungby! Kom förbi och tävla hos oss och vinn presentkort på 500kr från Ljungby Centrumförening. @ Ljungby, Sweden https://t.co/cEdB3fUG4B

Load More...

KD Ljungby på Facebook

16 timmar sedan

Kristdemokraterna Ljungby

Den 10:e februari är det dags för årsmöte och kallelsen är påväg. ... MerMindre

Läs på Facebook

3 dagar sedan

Kristdemokraterna Ljungby

REKORD: 1000 NYA MEDLEMMAR PÅ EN VECKA

Det lönar sig att vara tydlig. Kristdemokraterna har slagit alla tiders rekord och fått 1000 nya medlemmar senaste veckan. Vill du också byta regering? Gå med i KD.

Under januari månad får du 50 kr rabatt på medlemsavgiften med rabattkoden SVMPCL och betalar bara 100 kr första året.

kd.nu/blimedlem
... MerMindre

Läs på Facebook

2 veckor sedan

Kristdemokraterna Ljungby
Läs på Facebook

2 veckor sedan

Kristdemokraterna Ljungby

KD ökar i Expressen/Demoskop – är nu uppe i 7.7% !

Vi kristdemokrater prioriterar välfärdslöftet, och därför är det viktigt att vi inte får fyra år till med misslyckad socialdemokratisk politik. Vill du vara med i Kristdemokraterna och arbeta för förändring? Bli medlem i KD idag! kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem/
... MerMindre

Läs på Facebook

1 månad sedan

Kristdemokraterna Ljungby

För er som läser all debatt om budgeten så kommer här en tydlig och saklig sammanställning av vår ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed.

Jakob Forssmed
BRA BUDGETBESLUT SAMT VULGARISERINGEN AV DEBATTEN

Idag har Riksdagen slutligt klubbat budgeten för 2019, enligt det förslag som Kristdemokraterna och Moderaterna lagt fram. Vi har också haft de sista debatterna, bland annat om utgiftsområde 25 – allmänna bidrag till kommunerna, som handlar om kommunernas möjligheter att bedriva sin viktiga välfärdsverksamhet.

Detta är helt centralt, för utvecklingen i vården och omsorgen har gjort att allt fler människor har fått vänta olagligt länge i vårdköer och många inte får en äldreboendeplats. Det skadar tilliten till välfärden när vi istället måste kunna lita på det när vi blir sköra och utsatta.

Denna situation var ett skäl till att Kristdemokraterna och Moderaterna gick fram med ett eget budgetförslag, i avsaknad av regering, för att få resurser och reformer på plats i Sverige. Budgeten innebär nu, tack vare förslaget från Kristdemokaterna och Moderaterna, mycket stora tillskott till välfärden och förbättrar kommuners och landsting/regioners möjligheter de kommande åren.

3,5 miljard tillförs de 290 kommunerna nästa år och detta ökade generella stöd växer till 7 miljarder per år för åren därefter. Därtill skjuter vi till en äldreboendemiljard för fler äldreboenden och höjer stödet till mindre barngrupper med 50%. Även om man räknar bort en del riktade stöd som vi tar bort så hamnar det ökade stödet i mångmiljardklassen!

Till vården tillskjuts hela 5 miljarder nästa år i en historiskt stor satsning, som sedan växer till över 7 de kommande två åren. 1,5 miljard är generellt stöd 2019 som för 2020 och 2021 blir tre miljarder och då succesivt fokuseras på den viktiga primärvården. Därutöver en fördubblad kömiljard som tredubblas 2020 och 2021 samt förlängd cancersatsning och pengar till en strategi för jämlik vård.

Resurserna åtföljs av reformer - i primärvården med fast läkarkontakt, för kortare köer, fler specialistsjuksköterskor och standardiserade vårdförlopp för en jämlik vård. Reformerna kan hindra att resurserna blir nytt vin i gamla läglar.

Budgeten ser också kommunernas behov av kompetensförsörjning, som är så viktig för att de ska klara sitt uppdrag. Fler utbildningsplatser. Regional yrkesutbildning tillförs resurser. Ett sjuksköterskelyft så att vi underlättar för den vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Det kommer också att vara mycket viktigt för att fler behandlingar och fler operationer ska bli av. Vi sänker också skatten så att det lönar sig bättre att genomgå den typen av utbildning.

Vi tar också bort den särskilda löneskatt som den rödgröna regeringen införde på äldre personer som arbetar. I stället får arbetsgivaren större möjligheter att erbjuda dessa personer bättre villkor i slutet av arbetslivet så att fler erfarna socialsekreterare, sjuksköterskor och lärare lättare väljer att stanna kvar på arbetsmarknaden ett par år extra när vi har så stora kompetensbehov inom kommun och landstingssektorn.

Budgeten skapar också långsiktigt bättre förutsättningar för kommuner, landsting och regioner. Vi tillför resurser, vilket dämpar kraven på höjningar av kommunalskatten – som är skadliga för arbetade timmar. Vi sänker skatten för alla som arbetar så att vi gynnar arbete, vilket ger ökar kommunernas skattekraft.

Det är inte utan stolthet jag kan konstatera att det gör vi kommer spelar roll i människors vardag: att man får vård i tid, att man kan få assistans när man behöver, att man får en plats på äldreboende, att de som arbetar i skolan och omsorgen kan få fler kollegor och bättre villkor och att det faktiskt finns tid för förskolans personal att se varje barn som lämnas på morgonen.

Jag förstår samtidigt att inte alla håller med om allt i budgeten eftersom vi prioriterar om, men debatten innehöll inlägg som jag menar kan tjäna som exempel på hur den mest vulgära debatten också tagit sig hela vägen till riksdagens talarstolar.

Vänsterpartiets ledamot i finansutskottet Ida Gabrielsson, tidigare ordförande för Ung Vänster inledde visserligen sitt anförande med att efterfråga ”ödmjukhet, sans och eftertanke” från alla riksdagsledamöter, varefter hon två meningar senare påbörjade sin uppvisning i motsatsen.

Kristdemokraterna kallades, välfärdssatsningarna till trots för ”ytterhögerparti.”

Den riksdag som utövar sin grundlagsfästa rätt att som valda representanter för svenska folket sig självt beskatta och besluta över ändamålen för statens budget enligt grundlagsfästa beredningskrav ”oansvariga kuppmakare” som ”skapar kaos i statens budgethantering”. Kuppmakare. Personer som deltar i eller organiserar en statskupp.

Trots att vi sänker skatten för alla som arbetar, inte sänker några ersättningar till sjuka eller arbetslösa samt sänker skatt på pension och höjer de ekonomiskt utsatta äldres bostadstillägg fick vi höra att vi skär ned på pengar till sjukskrivna och låginkomsttagare som hade kunnat göra livet enklare för dem som ”inte har pengar att köpa mjölk i slutet av månaden”.

Det hävdades att den budget som innebär mycket stora tillskott till kommunerna kommer ”öka ojämlikheten mellan kommuner och inom kommunerna.” Det påstods vidare att budgeten var en ”julgransplundring före julafton” som ”tömmer de offentliga tillgångarna totalt. För vanligt folk är det förstås en katastrof. De plundrar välfärden.”

Det som när vänstern gör det beskrivs som ”välfärdsmiljarder”, är nu ”plundring”.

I stark konkurrens var kanske det mest bisarra ett stort antal påhopp om att vi med våra skattelättnader endast bryr oss om rika i Djursholm och Vellinge. Liknande drapor kunde höras från Socialdemokraterna. Det blir bisarrt eftersom Socialdemokraterna för en och en halv vecka sedan, som första åtgärd inom ramen för ett tänkt budgetsamarbete, var beredda att gå fram med en skattelättnad ENBART för de med allra högst inkomst (värnskatten). Ett förslag som innebär att en genomsnittlig svensk vd för en storbank skulle få en sänkning med 46.600 kronor per månad. Och vänsterpartiet var av allt att döma beredda att stödja det.

Vi sänker skatten istället för alla som arbetar, med som mest 500 kronor i månaden för en person som jobbar. Och vi sänker skatten för alla pensionärer, även för dem med pensioner under 17.200, som med S-förslaget skulle få noll kronor i skattelättnad. Jag har för egen del inget att ta emot värnskatten på sikt, men det blir helt bisarrt när m/kd-budgeten anklagas av vänstern för att enbart satsa på skattesänkningar för rika när vi både tillför stora resurser till välfärden och sänker skatten för alla som jobbar och alla pensionärer.

Jag tog förstås replik och vårt replikskifte kan beskådas i klippet.

Hela Ida:s respektive mitt inlägg kan läsas via länken, liksom övrigas:

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-25-allmanna-bidrag-till-kommun...
... MerMindre

Läs på Facebook
  • Följ oss på sociala medier: