Rösta på KD 11:e september!

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. För att bygga ett gott samhälle tillsammans krävs goda värderingar som bygger samhället underifrån. I våra politiska förslag tar vi fajten för familjen, för skolan, för de äldre, för vården, för landsbygden och för jobben. Vi Kristdemokrater menar att vi bygger vårt Ljungby tillsammans via gemenskap. Gemenskap inom äldrevården, gemenskap inom skolan mellan lärare, elever och inte minst föräldrar. Den viktiga arbetsgemenskapen som gör att man känner sig behövd och en del av samhället. Vi menar att Familjen är den mest grundläggande formen av gemenskap. Trygga familjer bygger ett tryggare Ljungby. Vill du också ha ett samhälle där vi litar på varandra och kämpar tillsammans - Rösta på Kristdemokraterna den 11 september.

Ett urval av KD Ljungbys kommunkandidater

Minska ensamheten!

För mig är frågan om gemenskap oerhört viktig! Vi behöver alla någon att prata med, någon som ser dig och någon som frågar hur du mår. Tyvärr saknar väldigt många detta. Ensamhet är en folksjukdom i Sverige idag. Det är inte bara äldre som lider av ofrivillig ensamhet utan det finns i alla åldrar. Vi behöver hjälpas åt både kommunalt och som civilsamhälle med att ändra detta. Vi biståndsbedömning för hemtjänst skall detta vara en självklar del av bedömningen.
Likaså vid läkarbesök borde frågan om ensamhet vara given. Allt för att fånga upp och tillsammans bryta ofrivillig ensamhet!

Därför vill vi Kristdemokrater i Ljungby öka möjligheten till mellanmänskliga möten för Ljungbys invånare.

  • Rut Björkström - Undersköterska
  • Förstanamn på kommunlistan