Våra kandidater till kommunfullmäktige 2018

En kort film med bild och snabb presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige

Ljungby kommun ska bli en trygg kommun att växa upp i

För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Vi vill att det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter.

Vi värnar valfrihet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen med hemtjänst och särskilda boenden är väl utbyggd. De äldres möjlighet att själva välja omsorg efter önskemål och behov är emellertid begränsad. Den enskildes möjlighet att besluta över sin vardag bör inte upphöra då man går i pension. Det bör till exempel vara ett fritt val för alla som nått en viss ålder att själva avgöra om de vill flytta till ett särskilt boende.

Näringslivet är viktigt för en god välfärd

Genom att stötta och uppmuntra företagande i hela kommunen bidrar vi till skatteintäkter som kan användas för skola och omsorg. Vi vill värna om sunda kommunala upphandlingar med långsiktiga ambitioner.

Kärnverksamhet istället för skrytbyggen

Vi vill inte att Ljungby kommun ska bygga sig till en plats på kartan utan att vara det genom att vara duktiga på kommunens kärnverksamhet istället för skrytbyggen. Skatten ska gå till god vård, bra skola och en äldreomsorg våra äldre kan lita på. Fungerar dessa saker väl bör man fråga sig om skatten inte bör sänkas så att fler har jobb och fler kan få pengarna att räcka till i vardagen – en välfärd nog så viktig som den offentliga.

Nyheter från Kristdemokraterna Ljungby

Våra kandidater till Ljungby kommunfullmäktige 2018

Våra kommunkandidater 2018. Från vänster: Rut Björkström, Bengt Carlsson, Ingvar Palm, Lotta Ericsson, Percy Bergman, Lennart Olsson, Josef Tingbratt och Susanna Tingbratt

Från vänster: Rut Björkström, Bengt Carlsson, Ingvar Palm, Lotta Ericsson, Percy Bergman, Lennart Olsson, Josef Tingbratt och Susanna Tingbratt

Läs mer om våra kandidater nedan

  1. Susanna Tingbratt – Högskoleingenjör, Ljungby
  2. Rut Björkström – Undersköterska, Ljungby
  3. Bengt Carlsson – Åkeriägare, Ljungby
  4. Ingvar Palm – Egen företagare, Dörarp
  5. Lennart Olsson – Ingenjör, Lagan
  6. Josef Tingbratt – IT Projektledare, Ljungby
  7. Lotta Ericsson – Undersköterska, Lagan
  8. Percy Bergman – Musiklärare, Ljungby

 

Följ oss på sociala medier

Här följer en kort film med presentation av året kommunkandidater till Ljungby kommun. https://t.co/SFNHrTccL0

Presentation av våra kandidater https://t.co/H5k9DI9uUD

Vi gläds över regeringens beslut att avskaffa sparkravet på LSS idag. Samtidigt som vi är besvikna över det lidande som det orsakat under åren som det pågått. Vi uppmärksammade det redan 2016 och kan konstatera att det tas bort av S under valår. https://t.co/csOIJSAQri

Reservation gällande beslutet om alkoholförtäring i hembygdsparken https://t.co/sD2j1LJCgL

Patrik Åkesson - Jag tror på valfrihet: https://t.co/6IoSshBQKC via @YouTube

Load More...

KD Ljungby på Facebook

PÅ SÖNDAG ÄR DET MORS DAG

💕 Här är en bild från mig och min mamma på mors dag för några år sedan. Hon finns inte längre med, men jag behandlade henne hela tiden med respekt och frågade alltid henne vad hon ville och vad hon tyckte. Hon ville helt plötsligt att jag skulle köpa godis till henne när jag handlade, och givetvis så köpte jag en stor påse godis, så hon började med lördagsgodis vid 88 års ålder, men det var vad hon ville och det var hennes önskan och hennes individuella behov. I min värld så är det med denna utgångspunkt vi måste resonera när vi utgår från omsorgen av våra äldre. Alla äldre skall kunna åldras med värdighet och det är de individuella behoven som skall vara utgångspunkten i äldreomsorgen. Det får aldrig bli en ekonomisk fråga om man skall få tillgång till den omsorg, vård och service på ålders höst som man behöver. Vi måste se alla våra äldre som gått före oss och visat vägen för oss som en tillgång och resurs och inte som belastning och kostnad. Så tycker jag i alla fall, därför är jag Kristdemokrat

- Ingvar Palm, Dörarp
... MerMindre

Läs på Facebook

12 timmar sedan

Kristdemokraterna Ljungby

Idag är vår ordförande och förstanamn på listan Susanna Tingbratt på plats i Ljungbykanalen på 95,8 eller Ljungbykanalen.se intervju, debatt och samtal med lokala politiker på lokalradion dag. Varsågoda att lyssna! ... MerMindre

Läs på Facebook

Våra kandidater i valet till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 2018 ... MerMindre

Läs på Facebook

2 veckor sedan

Kristdemokraterna Ljungby

Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. För hur modernt är det egentligen att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen?

Det kommer med jämna mellanrum förslag på förändringar i föräldraförsäkringen. Det senaste året har flera familjefientliga förslag presenteras. Vi kristdemokrater säger nej till förslag som:
✖️ Färre dagar i föräldraförsäkringen
✖️ Att pappadagarna vid barnets födsel tas bort
✖️ 5 kvoterade pappamånader, och 5 kvoterade mammamånader
✖️ Att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag
✖️ Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren.

I en ny undersökning från SIFO om föräldraförsäkringen svarade 76 % att föräldrarna ska få bestämma själva rörande hur alla dagar ska fördelas. Vi kristdemokrater håller med, vi tror att familjerna vet bäst. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Föräldrar ska själva få avgöra hur de vill fördela föräldraledigheten och vilken typ av barnomsorg deras barn behöver.
... MerMindre

Läs på Facebook

@buschebba på utfrågning i Växjö. #tuffafrågorärligasvar ... MerMindre

Läs på Facebook
  • Följ oss på sociala medier: