Öka kraven för säkerhet

MVT Insändare 
Sommaren är här och med det sol, bad och vattensport. På sina ställen kan det bli trångt mellan båtar och badande och därför är sjösäkerhetsfrågan viktig. Vattenskotrarna ökar i antal och kan framföras av vem som helst, utan krav på förkunskaper. Vattenskotrar kan orsaka ett flertal problem. De har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Därtill kommer störningar och buller som bland annat riskerar att påverka fågellivet i känsliga områden.

Vi menar att det är ett problem eftersom en vattenskoter med sin snabbhet är potentiellt farlig. Vattenskotern används ofta för nöjeskörning där själva meningen är att det ska gå fort, det ska svindla lite. Tyvärr händer olyckor. Varje sommar sker allvarliga tillbud där vattenskotrar är inblandade.

Därför menar vi att det borde ställas krav på att den som framför en vattenskoter vet vilka regler som gäller på sjön. Ett krav på förarbevis för vattenskotrar skulle kunna förebygga allvarliga olyckor på sjön. Detta förarbevis bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten, samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett.

Det är också rimligt att införa en åldersgräns för vattenskoter. Detta har Roland Utbult motionerat om i riksdagen som också röstade igenom motionen. Nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag.

Dessvärre drar regeringen frågan i långbänk. Riksdagens beslut kom redan 2015 och fortfarande har regeringen inte kommit till skott. Vi kristdemokrater kommer att följa noga att de faktiskt gör det. Men även innan lagen kommit på plats – visa hänsyn på sjön och njut av sommaren!

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar
gruppledare

Roland Utbult
riksdagsledamot

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/oka-kraven-for-sakerhet-om4760428.aspx

 

Brev till kommunstyrelsens ordförande

TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I MOTALA
CAMILLA EGBERTH (S)

Hej.
Med anledning av den situation Sverige och regeringen befinner sig i utifrån haveriet inom Transportstyrelsen finns det anledning att vi på kommunal nivå ser över vår egen verksamhet. IT och datalagring (lagring av information) är en naturlig del av den offentliga verksamheten men utvecklingen har också gått snabbt och många verksamheter blir i allt större utsträckning beroende av externa konsulter. Vi har innan sommaren erfarit att Motala kommun klarade sig bra i samband med en IT-attack vilket visar på en god förmåga att stå emot den typen av hot. Det är dock viktigt att även den politiska nivån har uppdaterade kunskaper och är informerade gällande kommunens IT- och informationssäkerhet vilket är anledningen till detta brev.

Som gruppledare anser jag att man vid nästa kommunstyrelsesammanträde ska få en genomgång av säkerhetsansvariga på kommunen samt kommundirektören. Genomgången ska handla om IT- och informationssäkerhet och vi önskar svar på följande frågeställningar:

Har vi tillräckligt med kompetens vad gäller IT- och informationssäkerhet inom kommunens organisation för att fatta rätt beslut och göra korrekta upphandlingar? Har vi inom organisationen tillräckligt med rutiner och kunskaper så att beslut som påverkar IT- och informationssäkerheten fattas på bästa sätt?

Har vi tydlig delegation mellan tjänstemän och politik vad gäller ansvarsfrågan för IT- och informationssäkerheten?
Önskar information om vilka rutiner som gäller vid krisläge, det vill säga om systemen slutar fungera, om vi utsätts för en IT-attack, eller om misstag har begåtts som riskerar att information kommer i fel händer. Har vi en uppdaterad beredskapsplan eller kontinuitetsplan?

> 20170731_brevtillKSO (pdf)

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Nils-Ingvar Graan, ersättare kommunstyrelsen


Pressklipp
> Hur hanterar Motala en it-attack? (MVT webb 20170801)

Minskad räddningstjänst sänder fel signaler

MVT Insändare
Det utreds och diskuteras vad som ska hända med räddningstjänsten i Borensberg.
Flera neddragningsalternativ finns med i resonemanget. Vi menar emellertid att det det är fel att dra ned på räddningstjänsten, på en ort som växer både genom bostadsbyggande och företagsetablering. Även ett nytt och större äldreboende planeras de närmaste åren.

Vi ser en framtid för Borensberg, där det i stället för minskad samhällsservice, kommer att behövas en ökad samhällsservice. Därför är alternativet, i nuläget, en oförändrad nivå för räddningstjänsten det mest förnuftiga.

Ser man sedan framåt, och tror på Borensberg som tillväxtort, så borde visionen vara en framtida utvecklad räddningstjänst. Inom en 20-årsperiod kan Borensberg mycket väl nå 5 000 invånare, och då blir behovet än större. Att nu dra ned, signalerar att man vill ha en begränsning av utvecklingen.

Vår vision är ett utvecklat Borensberg!

Kristdemokraterna Motala
Nils-Ingvar Graan
ledamot kommunfullmäktige

Jan Gyllenhammar
gruppledare kommunfullmäktige

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/minskad-raddningstjanst-sander-fel-signaler-om4682692.aspx