Skoja gärna – men KD menar allvar

MVT Debattartikel
Efter att vi i Kristdemokraterna lanserat vår nya logga så har det skojats friskt på nätet och ett stort intresse för loggans utformning verkar finnas. Någon tycker att det är den snyggaste loggan av alla partiers, någon annan tycker den är simpel. Smaken kan vara olika, och så är det. Men precis som med vårt principprogram, så finns det viktiga tankar att förmedla.

Strecket under bokstäverna KD beskriver den värdegrund som partiet vilar på. En kristen etisk värdegrund och människosyn som står för både frihet, ansvar och solidaritet – dock utan socialism.

I en tid av populism och alternativa fakta så tror vi det är viktigt med en tydlig politisk värdekompass som i alla lägen står för solidaritet, gemenskap, människovärde och frihet. När andra bara söker makten för maktens skull så bärs vi av en större idé och en
vision om det goda samhället.

I praktiken betyder det stärkta familjer oavsett konstellation och trygga äldre med stärkt ekonomi. Frihet för invånare att själva få utforma sitt och sina familjers liv utan statens ständiga klåfingrighet.

Det innebär att vi inte ställer upp på regeringens politik att förhindra flyende barn och föräldrar att kunna återförenas – barn och föräldrar hör ihop och Kristdemokraterna värnar verkligen om flyktingfamiljers återföreningsrätt. Vi föreslår och kräver en äldreboendegaranti för alla de över 85 år som idag känner sig otrygga och samtidigt nekas boende i kommunerna. Motalas äldre väntar förresten fortfarande på ett nytt äldreboende, när sätts spaden i jorden?

Ramen runt bokstäverna i loggan visar att vi tror det är viktigt att politiken vet sina gränser. När socialdemokrater och vänsterpartister med flera vill bestämma hur familjerna ska planera sin föräldraförsäkring och när de ska placera sina barn i förskolan säger vi stopp! Det finns gränser för vad politiken ska lägga sig i. Låt familjerna själva bestämma – de känner sina barns behov bäst.

Med denna vision och samhällsidé kommer vi fortsätta att föra kampen mot rödgröna majoriteter både på lokal nivå och på riksnivå, så vår nya logga – den beskriver verkligen vilka vi är och vad vi vill.

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Erik Forslund, ordförande

Källa: MVT ”Papperstidningen 2017-04-19”

Öppet möte för Västra Östergötland

Gemensamt öppet möte för Västra Östergötland – Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög

Tema: ”Behövs en levande landsbygd?”

Måndag 24 april kl. 18.00
Mat & Café 71:an, Agneshögsgatan 71, Motala

Program:
17:30 Drop in & mingel.
18:00 Inledning Erik Forslund, ordförande för Kristdemokraterna i Motala.
Föredrag av Magnus Oscarsson, riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet.
19:00 Servering med smörgåstårta, dryck samt kaffe/te och kaka. Frågestund med Magnus Oscarsson.

Kostnad: Självkostnadspris 50 kr

Anmälan: senast till motala@kristdemokraterna.se
Meddela ev. matallergier.

Hitta hit: Mat & Café 71:an, Agneshögsgatan 71, Motala,
Karta http://kd.nu/5w8

20170424_vastra_ostergotland (pdf)

Rödgröna rädda för medborgarförslag

MVT Debattartikel
En motion från Moderaterna som behandlades i fullmäktige den 6 februari gick ut på att utreda ett införande av medborgarförslag på prov i en period. Att utöka medborgarnas inflytande i Motala ställde sig hela Alliansen bakom. En ökad delaktighet är också viktigt för medborgarna, men det brydde sig inte de rödgröna om utan avslog motionen. Förvånande och dumt tyckte vi. Varför är de rödgröna så rädda för delaktighet hos medborgarna?

Det är också förvånande att läsa följande ur Miljöpartiets vallöften 2014: ”Vi vill att kommunfullmäktige beslutar att ge Motalaborna möjlighet att lämna in medborgarförslag.”

Samtidigt vill Miljöpartiet också tillämpa den så kallade subsidiaritetsprincipen, vilket är en av Kristdemokraternas grundvärderingar. Det handlar om att lagstiftning och beslutande ska läggas på lägsta rimliga nivå i samhället. Just därför är Kristdemokraterna mycket positiva till medborgarförslag. Det är också anledningen att vi är emot all form av kvotering av föräldraförsäkringen – familjen bör få bestämma själva.

Varför röstade då Miljöpartiet emot sitt vallöfte? Är samarbetet i Solidariskt Motala av den typen att politikerna i kommunfullmäktige var tvungna att rösta bort sitt vallöfte? Den senaste tiden har kantats av politiskt kaos där ”vem tar vem i politiken” är viktigare än kommunmedborgarnas röster och inflytande.

Läser man vad Anders Andersson skriver på Vänsterpartiets hemsida blir man inte klokare på vad vänstern vill? ”Jag beskrev sedan fördelarna med att låta kommuninvånarna få möjlighet att påverka politiken genom medborgarförslag, som motionen föreslår ska införas i Motala, och jag påminde om ”folk-motioner” som kan komma att ersätta medborgarförslagen. Intressant och spännande! Jag avslutar med att påpeka att vänsterpartiet är ett parti man kan lita på och eftersom vi varit överens, S, MP och V”

Så varför är vårt rödgröna styre så rädda för att införa medborgar förslag? Någon analys eller röd tråd i deras agerande är svårt att finna. Kristdemokraterna har funderat på detta och konstaterar i sammanhanget att det bästa ”medborgarförslaget” som kommuninvånarna ändå förfogar över är att använda sin rösträtt i nästa val. Motala är värt ett bättre styre och tillsammans med Alliansen Motala vill Kristdemokraterna vara med och påverka.

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Erik Forslund, partiavdelningsordförande

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/rodgron-radsla-om4554317.aspx