Bakvänd ordning i Motala kommun

MVT Insändare
Som Erik Forslund skrev i MVT den 1/3 så saknas äldreboendeplatser i Motala kommun. Åldrandet är förutsägbart, så man bör kunna ha en hygglig planering för äldreboenden, kan man tycka.

En planeringsmetod brukar vara att, innan man lägger ned ett boende som bedöms för gammalt, så ordnar man ett nytt. Här tycker jag att Motala kommun jobbar bak och fram.

Granliden, i Tjällmo, bedömdes att inte vara en långsiktig lösning, utan ett nytt boende planerades i Borensberg. Det skulle ersätta både boendet i Tjällmo och nuvarande boende i Borensberg.

Byggandet av detta hade inte ens påbörjats, men ändå valde man att, i en ganska snabb process, avveckla Granliden! Nu får man placera en del äldre på boenden i Mjölby kommun!

Ett vettigare arbetssätt hade naturligtvis varit att vänta med att lägga ned Granliden, tills det nya boendet i Borensberg blivit klart.

För övrigt kan nämnas att Granliden nu står tomt, och kostar uppvärmning, och det nya boendet i Borensberg, är fortfarande inte påbörjat!

Kristdemokraterna Motala
Nils-Ingvar Graan

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/bakvand-ordning-i-motala-kommun-om4555481.aspx

Motalas äldre väntar än på nytt boende

MVT Debattartikel
Nya äldreboenden har diskuterats under flera år och att behovet kommer finnas har vi vetat sedan länge. Trots tydliga prognoser gällande befolkning och vårdbehov så verkar den politiska ledningen helt tagits på sängen. Nu är det köer – köer som växer för varje månad. Socialnämndens oförmåga att fatta beslut lyser igenom. Hur länge ska Motalas äldre behöva vänta på ett nytt äldreboende? När kommer den berömda spaden sättas i jorden? Det bör ju snart vara dags nu, eftersom vi alla vet att det är en ledtid på typ två år från beslut till inflyttning.

Socialförvaltningens ekonomi blöder. Många alternativa utförare runt om i Sverige visar på mycket lägre kostnadsnivåer än kommunala verksamheter. Skillnaden i Motala är häpnadsväckande och kalkyler visar att upp emot 13-15 miljoner kronor kan sparas genom att lägga ut mer hemtjänst på alternativa utförare, exempelvis Attendo. Det är aldrig bra med EN utförare utan det behövs alternativ – på så sätt uppmuntras verksamhetsutveckling. Smartare schemaläggning och ruttplanering via digitalisering är en självklarhet i en modern hemtjänst.

Kristdemokraterna ser positivt på alternativa utförare och vi kan inte förstå att en rent ideologisk motsträvighet från det rödgröna laget ska hindra kommunen från att spara pengar. Fokus ska inte vara på VEM som ska utföra, utan fokus ska vara på KVALITET till våra medborgare. För att vi ska kunna ta oss an framtidens äldreomsorg och hemtjänst, efterlyser vi ett förändrat mindset och en öppnare attityd!

Och nu är Vänstern utslängd från samarbetet. Kommer det nya röd gröna minoritetsstyret kunna vända skutan så man får fart på byggandet? Hoppas kan man ju, för Motalas befolkning väntar på lite ”action” nu. Köerna växer nämligen. Att låta andra kommuner som Mjölby ta hand om våra köer blir i längden mycket dyrt.

För oss kristdemokrater var valet enkelt – redan i mandatperiodens början skulle ett nytt äldreboende ha planerats – ett äldreboende som skulle byggts inte bara för att erbjuda alternativ äldreomsorg, men som också kunnat fungera som en modell att jämföra de kommunala verksamheterna mot – att jämföra ger alltid ett mervärde. Alternativa utförare bidrar positivt i många av Sveriges kommuner. Varför skulle just Motala vara annorlunda?

Kristdemokraterna Motala
Erik Forslund
partiavdelningsordförande

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/vantan-for-aldre-om4525343.aspx

Dra inte ner i Borensberg

MVT Insändare
Det talas om att eventuellt dra ned på räddningstjänsten i Borensberg.

När en bygd minskar så brukar frågan om försämrad service dyka upp. När det gäller Borensberg är det i stället så att samhället utökas, genom ständigt villabyggande, och även flerbostadshus planeras. Då en ort växer, som Borensberg, bör man i stället stärka viktiga samhällsfunktioner, och jag anser att räddningstjänsten är en sådan.

Att då dra ned på räddningstjänsten är att gå i fel riktning.

Kristdemokraterna Motala
Nils-Ingvar Graan

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/dra-inte-ner-i-borensberg-om4520993.aspx