Engagera dig, var med och kampanja!

Som medlem i vårt parti kan du engagera dig på många olika sätt. I sommar kommer Kristdemokraterna i Norrköping t.ex. att anordna flera utåtriktade kampanjer och aktiviteter där vi kommer att föra ut kristdemokratisk politik. Hos oss har du möjlighet att engagera dig genom punktinsatser eller så kan du bara vara stödmedlem och dela samt gilla några inlägg på vår Facebook-sida (@KDnorrkoping) ibland. Du bestämmer själv hur du vill att ditt engagemang ska se ut.

Vill du engagera dig eller hjälpa till på våra utåtriktade kampanjer? Hör i så fall gärna av dig till oss på: norrkoping@kristdemokraterna.se

Vi ses i valrörelsen!

Topp 3 till kommunfullmäktige

Här har vi dem, de som toppar Kristdemokraternas valsedel till Norrköpings kommunfullmäktige. Se hela valsedeln under fliken om valet 2018.Från vänster: Tomas Tekmen, statstjänsteman, Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd och Niclas Clarén, fastighetschef.

KD:s nya valkompanjon och valprogram

PRESSMEDDELANDE 4 MAJ 2018 KD:s nya valkompanjon och valprogram

I valrörelsen vill Kristdemokraterna vara tillgängliga och lyhörda för medborgarna i hela vår kommun. Istället för att ha en fast valstuga i city kommer KD Norrköping att ha en digital valstuga på facebook. Dessutom kommer partiet också att ha en pop-up valstuga runt om i kommunen i form av vår nya valkompanjon, el-lådcykeln.

På lådcykeln och Facebook kommer norrköpingsborna få höra om vilka frågor Kristdemokraterna vill arbeta för under nästkommande mandatperiod. KD har nu antagit ett nytt valprogram med #välfärdslöften för Norrköpings kommun.

”Kommunens ekonomi kommer vara ansträngd de kommande åren, så det blir tuffa prioriteringar. Vårt fokus kommer att ligga på välfärden, såsom mindre barngrupper i förskolan och på fritidshemmen och ökad kontinuitet inom hemtjänsten. Vi vill att Norrköpings medborgare ska känna sig trygga och sedda genom hela livet”, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd och förstanamn på KD:s valsedel till kommunfullmäktige.

Även om det har hänt mycket positivt i Norrköping de senaste fyra åren finns många utmaningar. Bland annat behöver skolresultaten förbättras och för att nå det vill KD att eleverna ska må bra och lärarna ha tid för undervisning. Två konkreta förslag för att nå dit är att möjliggöra för eleverna att nå skolhälsovården samma dag och att kommunen inrättar en central rättning utav nationella proven för att minska den administrativa bördan för lärarna.

Ett av KD:s vallöften handlar om en äldreboendegaranti, att alla över 85 år ska har rätt att få flytta till ett anpassat boende. Under den gånga mandatperioden har kön till SÄBO (äldreboende) byggts bort tack vare prioriteringar i vård- och omsorgsnämnden. Sådana viktiga prioriteringar kommer krävas även nästa mandatperiod.

”Vi kommer att säga nej till byggande av Ljuralänken, det kostar alldeles för mycket för en så lite tidsvinst och risken är stor att det kommer leda till dubbelspår på Drottninggatan. Vi vill istället prioritera att bygga bort kön till LSS-boenden”, säger Niclas Clarén (KD), ersättare av Stadsplaneringsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige.

Norrköping behöver också ta kliv framåt vad gäller miljöarbetet. Dels vill KD se att de strategiska miljöfrågorna placeras i en av kommunens nämnder och att det inte som nu ligger i skymundan på kommunstyrelsens kansli. Dessutom vill KD att kommunen i möjligaste mån köper in och serverar svensk mat i kommunens kök enligt svenska miljö- och djurskyddskrav.

Ett annat område där Norrköping behöver bli bättre inom är arbete och integration. För att få fler, med andra modersmål än svenska, in i arbete och samhällsgemenskapen behöver Norrköpings kommun hitta former för lättillgänglig svenskundervisning, exempelvis i samarbete med civilsamhället och på familjecentralerna. KD vill också att SFI:n ska erbjudas till föräldralediga och än mer kopplas ihop med praktik på arbetsplatser.

”Dessutom behöver samhällsorienteringen utökas med mer undervisning om lagar och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle, exempelvis vad gäller jämställdhet, demokrati och sociala- och etiska koder”, säger Tomas Tekmen (KD), ersättare av Tekniska nämnden och kandidat till kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna i Norrköping har vässat ett valprogram fylld med bra politik och hoppas på att få förtroende att leda kommunen nästa mandatperiod också.

Hela valprogrammet med Kristdemokraternas #välfärdslöften för Norrköpings kommun finns på www.norrkoping.kristdemokraterna.se.

 

Familjens dag – Träffa Ebba Busch Thor och Lars Adaktusson

Välkommen till familjens dag i Norrköping!

Den 1 maj arrangerar vi en familjefest i Norrköping med bland andra partiledare Ebba Busch Thor och europaparlamentariker Lars Adaktusson.

Vi promenerar tillsammans genom centrala Norrköping till Refvens grund där det blir tal, underhållning från scen, kaffeservering och hoppborg. Promenadtåget avgår 11.30 från hörnet Kungsgatan/ Norr Tull.

Vi ses 1 maj!

Tider:
11:00 Samling Kungsgatan/ Norr Tull (i höjd med spårvagnshållplatsen)
11:30 Avmarsch
12:00 Tal och musik vid Refvensgrund

Kandidatutbildning 2018 – del 2/3

Anmälan:
Anmälan ditt deltagande senast torsdag 15 februari via formulär:
https://goo.gl/forms/cjZmo40TtCBRFwmk2

Kandidatutbildningen 2018 sker vid tre tillfällen, lördag 20/1, 17/2 och 14/4. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som ställer upp i valet för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar.

09.00 Kaffe och fralla serveras
09.30 ”Ledarskap – leda sig själv och andra”
Lennarth Hambre, författare och pastor
10.30 Fruktpaus
10.40 ”En miljöpolitik för framtiden”
Lars Thunberg, kommunalråd Helsingborgs kommun
11.40 Sopplunch
12.30 ”En värdig äldrepolitik”
Gudrun Brunegård, oppositionsråd Kalmar läns landsting
13.30 Fruktpaus
13.40 ”Sociala medier” 
Sara Skyttedal, kommunalråd Linköpings kommun
14.40 Slut

Pris:
Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle och inkluderar förmiddagskaffe, fruktpaus, sopplunch, lokal och medverkande. Deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Nyfiken på politik?!

Kursstart för nyfiken på politik

Är du nyfiken på politik och kristdemokrati? KD Norrköping anordnar en kurs under hösten 2017 med start 6 november. Kursen riktar sig till alla intresserade och är fördelad på fyra lärorika kursstillfällen. Vid sista kursstillfället åker vi gemensamt upp till Stockholm och besöker riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD), landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson, för att lära oss mera om politiken som förs i riksdagshuset.

Information

Del 1: 6/11 kl. 18.30-21.00 Från idé till beslut, så fungerar demokratin.

Del 2: 13/11 kl. 18.30-21.00 Rollen som politiker och förtroendevald.

Del 3: 4/12 kl. 18.30-21.00 Kristdemokratiska ideologin och andra demokratiska ideologier.

Del 4: 3/2  Avslutningsresa till Sveriges Riksdag i Stockholm.

Kostnad: 300 kr inklusive studiematerial, fika och studieresa till Riksdagshuset i Stockholm.

Anmälan: Senast 6 november till vår politiska sekreterare Denise Cassel, antingen på mail denise.cassel@kristdemokraterna.se eller telefon: 0725-74 75 43

Information angående plats och kursinnehåll kommer inom kort. Håll utkik här på vår hemsida samt vår Facebook-sida www.facebook.com/kdnorrkoping

Hoppas att du anmäler dig till utbildningen!

Engagera dig – du behövs!

 

Har du funderat på om politik är något för dig? Den 3 oktober har du möjlighet att träffa Östergötlands riksdagsledamot, regionråd och kommunalråd i Norrköping.

Är du redan medlem – ta med en vän som är nyfiken. Är du inte redan medlem kan detta vara ett första steg till ett samhällsengagemang som gör skillnad!

Tid: 3 oktober kl. 18.30
Plats: Rådhuset, Norrköping, ingång från innergården/parkeringen

Medverkande: Magnus Oscarsson, Per Larsson & Eva- Britt Sjöberg.

Vi bjuder på lättare fika. Välkommen!

Vi ska inte folkomrösta bort religionsfriheten

 

NORRKÖPING Sverigedemokraterna (SD) i Norrköping driver frågan om en folkomröstning huruvida det ska vara tillåtet att bygga en moské eller inte. Jag vill kommentera detta.

Kristendomen har en särställning i Sverige i jämförelse med andra trosuppfattningar utifrån vår historia och den grund som kristendomen haft i utformningen av vårt demokratiska samhälle och våra lagar under mycket lång tid.

Den kristna etiken har inte bara format vårt och andra demokratiska länder grundlagar, det är också grunden för Kristdemokratin. Alla människors okränkbara värde. Om ansvarstagande för skapelsen, den enskilda människans frihet tillsammans med det personliga ansvaret och omsorgen om våra medmänniskor. Läs gärna vårt partiprogram, kristdemokraternas principprogram. Kristdemokraterna, är mig veterligt, det enda partiet som i sitt partiprogram talar om att vi människor inte bara har sociala och fysiska behov. Vi har också andliga behov. Trots vår tydliga grund i kristen etik är vi kristdemokrater starka förespråkare för religionsfrihet. Vi skiljer på religion och politik, och respekterar människors egna val.

Vår långa tradition av religionsfrihet gör att vi idag har en bred flora av trosuppfattningar, inklusive ateister. Och visst kan det kännas oroande och knepigt med vissa trosuppfattningar. Ibland är det säkert befogat men många gånger grundar sig vår oro på okunskap och fördomar. Jag vill inte på något sätt förringa den starka oro som speciellt många som flytt till Sverige från samhällen med stark muslimsk dominans känner inför att islam växer i Sverige. I de länderna är inte heller religionsfriheten och andra demokratiska rättigheter framträdande.

Religionsfrihet grundar sig på att olika trosinriktningar respekterar varandra, även om man är övertygad om att man själv har ”rätt tro”. Jag tänker att om man själv är trygg i sin uppfattning kan man vara generös och tolerant mot andra.

Så om vi tror på och vill ha ett demokratiskt samhälle har jag svårt att se att vi kan eller ska förbjuda vissa trosuppfattningar att få ha sina egna gudstjänstlokaler. Utifrån detta har jag svårt att se att en folkomröstning om att tillåta eller förbjuda en moské är förenligt med vår grundlag eller mänskliga rättigheter.

Med detta sagt vill jag också tydligt uttrycka att bara för att man har rätt att bygga en egen lokal innebär det inte att man har rätt att bygga var som helst och hur som helst. Därför är dialog viktig, så att man med respekt för nytt och gammalt kan landa i lämplig utformning som smälter in väl med omgivningen.

Samtidigt som vi ska ta människors oro på allvar så måste vi framförallt försvara det demokratiska samhälle vi byggt upp i Sverige, där religionsfriheten faktiskt är en del att vara mycket stolt över och som vi inte ska ta för given. Därför anser jag att vi inte kan och heller inte ska folkomrösta bort religionsfriheten.