Vi ska inte folkomrösta bort religionsfriheten

 

NORRKÖPING Sverigedemokraterna (SD) i Norrköping driver frågan om en folkomröstning huruvida det ska vara tillåtet att bygga en moské eller inte. Jag vill kommentera detta.

Kristendomen har en särställning i Sverige i jämförelse med andra trosuppfattningar utifrån vår historia och den grund som kristendomen haft i utformningen av vårt demokratiska samhälle och våra lagar under mycket lång tid.

Den kristna etiken har inte bara format vårt och andra demokratiska länder grundlagar, det är också grunden för Kristdemokratin. Alla människors okränkbara värde. Om ansvarstagande för skapelsen, den enskilda människans frihet tillsammans med det personliga ansvaret och omsorgen om våra medmänniskor. Läs gärna vårt partiprogram, kristdemokraternas principprogram. Kristdemokraterna, är mig veterligt, det enda partiet som i sitt partiprogram talar om att vi människor inte bara har sociala och fysiska behov. Vi har också andliga behov. Trots vår tydliga grund i kristen etik är vi kristdemokrater starka förespråkare för religionsfrihet. Vi skiljer på religion och politik, och respekterar människors egna val.

Vår långa tradition av religionsfrihet gör att vi idag har en bred flora av trosuppfattningar, inklusive ateister. Och visst kan det kännas oroande och knepigt med vissa trosuppfattningar. Ibland är det säkert befogat men många gånger grundar sig vår oro på okunskap och fördomar. Jag vill inte på något sätt förringa den starka oro som speciellt många som flytt till Sverige från samhällen med stark muslimsk dominans känner inför att islam växer i Sverige. I de länderna är inte heller religionsfriheten och andra demokratiska rättigheter framträdande.

Religionsfrihet grundar sig på att olika trosinriktningar respekterar varandra, även om man är övertygad om att man själv har ”rätt tro”. Jag tänker att om man själv är trygg i sin uppfattning kan man vara generös och tolerant mot andra.

Så om vi tror på och vill ha ett demokratiskt samhälle har jag svårt att se att vi kan eller ska förbjuda vissa trosuppfattningar att få ha sina egna gudstjänstlokaler. Utifrån detta har jag svårt att se att en folkomröstning om att tillåta eller förbjuda en moské är förenligt med vår grundlag eller mänskliga rättigheter.

Med detta sagt vill jag också tydligt uttrycka att bara för att man har rätt att bygga en egen lokal innebär det inte att man har rätt att bygga var som helst och hur som helst. Därför är dialog viktig, så att man med respekt för nytt och gammalt kan landa i lämplig utformning som smälter in väl med omgivningen.

Samtidigt som vi ska ta människors oro på allvar så måste vi framförallt försvara det demokratiska samhälle vi byggt upp i Sverige, där religionsfriheten faktiskt är en del att vara mycket stolt över och som vi inte ska ta för given. Därför anser jag att vi inte kan och heller inte ska folkomrösta bort religionsfriheten.

Nu är jag laddad!

 

NORRKÖPING Även om vädret har varit nyckfullt tycker jag att det har varit en härlig sommar. Den har som vanligt gått alldeles för fort men det gör ju faktiskt resten av året också nu för tiden. Har trots allt hunnit med en hel del, både lata dagar och dagar när vi besökt härliga platser och umgåtts med härliga människor.

Vi har dessutom planer på att utöka familjen med en husbil och har därför ägnat en hel del tid även åt detta. Det var dock inte så lätt som vi trodde. Om ni inte redan vet det så finns det ofantligt många varianter i väldigt varierande skick att välja på. Och ändå har vi inte lyckats att då till det än. Att få ihop önskemål, som dessutom ändrats otaliga gånger under vägen, med utbud och pris känns närmast omöjligt. Vi har fått ställa oss frågor som vad är nödvändigt, vad önskar vi, vad kan vi tänka oss att vara utan och när måste vi bara bestämma oss att det är ”good enough”. Vid ett antal tillfällen tror vi att nu har vi hittat rätt och åker en eller ett par timmar iväg för att konstatera att det inte stämde för oss i alla fall. Både roligt och frustrerande!

Jag kan inte låta bli att tänka på parallellen till det politiska. Idéer och utmaningar som vid första anblicken ser enkla ut att lösa men när man är i processen av att förverkliga dem stöter på problem på många olika plan som förlänger processen och tyvärr ibland gör en god idé omöjlig att genomföra. Det är verkligen frustrerande och inte alls roligt!

Några av de roligaste dagarna i sommar har varit de tillfällen när jag varit med på marknadsdagar med partiet. De är verkligen både trevliga och lärorika. Det är naturligtvis tillfällen att prata om vad vi i partiet gjort, och vad vi vill göra framåt. Men allra mest uppskattar jag samtalen. Samtalen som kan vara av vitt skilda slag. Ibland frågor, ibland återkoppling av vad som gjorts eller inte gjorts och att andra gånger få höra om livssituationer som utmanar och berör.

Så tack för alla givande samtal i sommar! Det ger mig inspiration att fortsätta arbeta för enskilda människors möjlighet att påverka sin situation och för att ta vara på den kunskap och initiativförmåga som finns inte minst i civilsamhället. Jag känner mig laddad inför höstens utmaningar!

Kom förbi oss på Kolmårdsmarken!

Nu på lördag den 5 augusti är vårt kommunalråd Eva-Britt Sjöberg samt regionråd Per Larsson plus flera andra kristdemokrater på Kolmårdsmarken. Eva-Britt kommer att vara på plats hela dagen. Vårt regionråd Per Larsson finns där mellan kl 10-13.

Varmt välkomna förbi vårt tält och prata med oss!

Dags att nominera till kommunvalsedeln

Hej alla kristdemokrater i Norrköpings kommun!

Nu kan du kandidera och nominera till Norrköpings kommunvalsedel.

I september 2018 är det återigen dags för kommunval och nu börjar nomineringstiden för Kristdemokraterna i Norrköping.

Känner du någon som skulle vara lämplig att stå med på Kristdemokraternas valsedel för Norrköpings kommunfullmäktige eller vill du själv kandidera? Den du känner behöver dela de kristdemokratiska värderingarna men behöver ännu inte vara medlem.

Du kan nominera genom att fylla i detta formulär.
eller maila dina nomineringar till elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

Nomineringstiden pågår till den sista oktober 2017 och valsedeln fastställs på partiavdelningens årsmöte i februari 2018.

Klicka på här för att nominera.

Med vänlig hälsning från Nomineringskommittéen
Elvira Wibeck
Lars-Göran Arvidsson
Gunnar Nilsson
Monica Holtstad Sandberg
Jenny Lisiderius

KD Norrköping

Välkomna på KP-grupp 12 juni

Varje månad träffas KD-politikerna i Norrköping för att diskutera aktuella politiska frågor inför kommunfullmäktige. Medlemmar utan politiska uppdrag är också varmt välkomna!

Nästa möte är den 12 juni och då passar vi på att grilla ihop också.

Anmälan krävs, senast den 9 juni till elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

Ännu en anledning att fira 17e maj!

Ännu en anledning att fira 17e maj

Fr o m idag firar vi i Norrköping inte bara 17e maj med tanke på våra vänner i väster utan också utifrån den historiska dagen då vi införde eget val inom hemtjänst genom LOV.

När man drivit en fråga väldigt länge är det stort när man börjar se den ta form, och ännu bättre känns det att kunna genomföra det i bred överenskommelse. Den resan som vi politiskt gjort i Norrköping när det gäller eget val inom hemtjänst, där vi i Kvartetten först landande i en gemensam bild av vad vi vill med valfriheten inom äldreomsorgen i Norrköping, och sedan har jobbat vidare i nämnden i bredare forum där alla partier erbjudits att vara med(men V valde att inte delta) och påverka utformning känns mycket bra.

Det ger förutsättningar för långsiktighet som är grunden för att det ska bli riktigt bra. Vi fick vissa förutsättningar med från beslutet i KF och har utifrån det stött och blött i arbetsgruppen i nämnden och kommit fram till ett beslut som vi alla kunde stå bakom.

Vi har haft medborgarnas bästa i centrum, vi har värnat om bra arbetsvillkor för de anställda men också skapat förutsättningar för mindre företag att kunna verka.

Idag har vi tagit premisserna för vad som gäller för att vara utförare i hemtjänst och jag och Irma har ”tryckt på knappen” för att öppna upp möjligheten för företag att ansöka om att få bli utförare.

Målet är att enskilda får större inflytande över sin omvårdnad. Det kommer också ge personal fler arbetsgivare att välja mellan. Min övertygelse är att konkurrens utvecklar!

Valfrihet i hemtjänsten

Nu är beslutet taget – Norrköpings invånare ska få möjlighet att själva välja utförare inom hemtjänsten. Ett historiskt beslut som dessutom är ett av KD:s vallöften. Så här skriver Norrköpings tidningar om hur det ska fungera. 

Fakta och alternativa fakta i kvällens debatt

NORRKÖPING Jag har sällan hört ett mer faktalöst inlägg i kommunfullmäktige än ikväll. Sverigedemokraternas gruppledare staplade lösa påstående på varandra där han hävdade att han minsann visste hur allt ligger till. Det mest oroande är att jag misstänker att det inte bara är retorik utan att gruppledaren tror på sina egna ord.

En bit in i kvällens bokslutsdebatt var det min tur att berätta en del av vad som hänt 2016:

”Jag är fullt medveten om att vi fortfarande har många och stor utmaningar framför oss. Inte minst med allt för hög arbetslöshet och allt för låga skolresultat. Inom vård och omsorg är vår största utmaning kompetensförsörjningen.
Trots dessa utmaningar tänker jag, denna årsredovisningsdag, ägna en stund åt att berätta en del av allt det positiva som trots allt hänt 2016:

2016 skrev vi historiska genom att bryta en mångårig trend av att ständigt minska antalet äldreboendeplatser(säbo-platser).
Vi öppnade 88 nya platser under året!
Den tidigare långa kön är nu så kort att behovet av platser vid årsskiftet var i balans.(det tar lite tid med in- och utflytt)
Många platser ändrades också under året inriktning, till demensplatser som innebär ökad bemanning.

Vi har öppnat ett nytt LSSboende, 15 platser i boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning, i grön miljö på Leonadsberg där det också kommer att vara daglig verksamhet med grön inriktning.

Vi har arbetat intensivt med att följa upp våra kostnader så att vi nu har bättre ekonomikontroll än någonsin genom månatliga rapporter och redovisning utifrån nyckeltal för att kunna följa behoven. Vi har tagit till oss revisorernas kritik och ökat måluppfyllelsen jämfört med 2015 så att revisorernas bedömning gått från gult, rött, gult till grön, grön, gult

För att att stödja och utveckla vården i livets slutskede startade vi arbetet med ett palliativt team

Utvecklingsarbetet med träffpunkterna började för att nå fler och för att öka delaktigheten där.

Fortsatt ökad samverkan med Regionen vilket lett till bättre omhändertagande för den enskilde i övergången mellan huvudmännen. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade personer på ViN forsätter minska år för år sedan 2014 och är nu nere på samma siffror som 2012.

Smartoteket som visar välfärdsteknologi i vardagen öppnades på Drottninggatan Vi beslutade att Testmiljö Norrköping som varit projekt i tre år för att bl a med hjälp av äldre i testpanel testa nya produkter för ökat stöd och självständighet i vardagen skulle bli permanent verksamhet.

Vi har haft en måltidsinspiratör hos oss hela året för ökat fokus på hela matsituationen och för att höja kompetensen och inspirationen hos personalen. Och vi har avsatt extra medel för ekologisk och närodlad mat.

Vi är snart färdiga med att byta ut analoga trygghetslarm till digitala larm. Vi har infört tid och insatsregistrering för att kvalitetssäkra våra insatser.

Vi har kunna ge många personer inom LSS som tidigare placerats utanför kommunens gränser hjälp på boende inom kommunen. Vi har gjort NP-center till ordinarie verksamhet efter avslutat projekt för att kunna ge bättre stöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi har hjälpt över 7000 personer dagligen i våra verksamheter och vi tagit emot ca 1000 personer v för olika former av praktik inom vård och omsorg under året.

Och sist men inte minst har ett intensivt arbete pågått hela året för att förbereda organisationen inför införandet av eget val inom hemtjänst genom LOV. Inte bara vård och omsorgskontoret har varit inblandande utan också GIS-enheten, IT-enheten, kommunikationsavdelningen och näringslivsavdelningen. Den politisk arbetsgruppen har stött och blött förslag till premisser runt egenvalet och nästa månad kommer vi att ta beslut om detta i nämnden.

Så långt vård och omsorgsnämnden!

När det gäller socialnämnden är jag speciellt glad för att vi kunnat utöka stödet på hemmaplan så att behovet av externa placeringar har minskat, främst inom vuxenvården men också för ungdomar.

Arbetet med Team Nystart har startat bra. Det är ett projekt genom sk social impact bonds för att ge bättre stöd till placerade barn så att både insatsen och hemkomsten lyckas bättre.

Dessutom öppnades under våren en integrerad mottagning för missbruksvård tillsammans med Regionen.

Vi fortsätter att fokusera på tidiga insatser och genom sociala investeringsfonden har vi startat ett projekt för ett utvecklat föräldrastöd

Den ökade samverkan med civilsamhället, dvs ideella föreningar och organisationer, är glädjande. Det engagemang som finns i den ideella sektorn är en kraft att ta vara på. Och det gjorde vi 2016 bl.a. genom den sk integrationsfonden där föreningar och organisationer som hade bra idéer om hur de kunde bidra till ökad integration kunde ansöka om stöd för detta arbete. En hel del insatser gjordes under sommaren men har också fortsatt under läsåret. Behoven av integrationsinsatser kvarstår och jag är därför glad att vi kan ta en del av det överskott som blev i kommunen som helhet 2016 och avsätta ytterligare 5 miljoner till fonden enligt liggande förslag.

Detta var bara ett axplock av allt positivt som hände 2016 inom de områden jag är direkt involverad i. Med förtroende för varandra och i ett gott samarbete i Kvartetten har vi kunnat åstadkomma mycket både i dessa nämnder och i övriga.

Jag är glad och stolt över att vi kristdemokrater har kunnat vara med och bidra till detta, och yrkar bifall till liggande förslag.”