Vi söker vik.politisk sekreterare

Vår politiska sekreterare Elvira ska vara föräldraledig och vi söker nu en stand in som är motiverad för att vara med och fortsätta arbetet med att ta ansvar i Norrköping, och vara en del i det förberedande arbetet i partiet inför valet nästa år.

Du får garanterat ett roligt, utvecklande och utmanande arbete tillsammans med kommunalråd, övriga politiska sekreterare och vårt parti.

Vi söker dig som har ett stort politiskt intresse och som är initiativrik, utåtriktad och van att arbeta under tidspress. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska vara analytisk, resultatinriktad och kunna arbeta självständigt. För tjänsten krävs att du delar de kristdemokratiska värderingarna men medlemskap är inget krav. Som sökande måste du var samarbetsinriktad och tycka om att ge service samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya frågor. Arbetet kräver förmåga att ta egna initiativ och att planera sin egen tid utifrån specifika mål. Möjligheten att själv påverka och utveckla tjänsten och arbetssättet är stor. Du har förståelse för och helst erfarenhet av den politiska tjänstemannens roll.

Erfarenhet av kommunikation och grafiska kunskaper är meriterande.

Tjänsten är på 50 % med början 1 aug 2017, anställning 6 månader med möjlighet till förlängning.

För mer info kontakta gruppledare Eva-Britt Sjöberg, eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se eller telefon 0767-62 03 53.

Ansökan med CV och referenser ska vara oss tillhanda senast den 26 april 2017. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka ansökan på e-post till norrkoping@kristdemokraterna.se

Framtidsbildardagen

I lördags höll Framtidsbildarna en utbildningsdag i ideologi, prioriterade politiska områden och hur man arbetar fram en framgångsrik kristdemokratisk kommunpolitik. Besök av Patrick Vigren, Andreas Carlsson, Lennart Bondesson och Sofie Drake.

Här kommer bilder från dagen.

Månatligt KD-möte 20 februari

Välkomna alla KD-medlemmar på vårt månatliga KD-möte nu på måndag!

När: 20 februari kl.18.30
Var: Rådhuset, Norrköping

En gång i månaden träffas förtroendevalda kristdemokrater för att diskutera aktuell politik och besluten som ska tas på kommunfullmäktige.

Medlemmar utan förtroendeuppdrag är också varmt välkomna på dessa möten.

Se kalendariet för fler datum och anmäl dig till vår politiska sekreterare Elvira Wibeck (elvira.wibeck@kristdemokraterna.se) innan så får du fika också.

image

Hög tid att skriva motioner till Rikstinget 2017

Kristdemokraternas ordinarie riksting hålls den 20-22 oktober 2017 (v. 42) i Uppsala.

För att motioner ska hinna in till rikstinget så skall de behandlas av partidistriktets årsmöte i Östergötland som hålls den 18 mars 2017. Motioner måste ha inskickats senast sista februari.

Vi uppmanar er alla som har idéer och tankar som behövs i det kristdemokratiska arbetet att fatta pennan eller tangentbordet och skriva ned dem. För er hjälp så har vi tagit fram en kort motionsskola för att ni ska kunna formulera motionen. Behöver ni mer hjälp så är det bara att kontakta vår politiske sekreterare Elvira Wibeck så kan ni bolla idéer eller få hjälp med formuleringar och tankar.
Liten motionsskola

1) Vad är en motion?
-Förslag på något man vill förändra
-Förslag på ett uttalande
-Förslag på ett ställningstagande
-Förslag på något man vill utreda

2) Hur skriver man en motion
-Rubrik
-Inledning
-Brödtext
-Att-sats

3) Viktigt!
-Rubriken ska spegla innehållet
-Inled kort med motionens problemställning
-Brödtexten innehåller en lite utförligare beskrivning. Viktigt med faktakoll och källhänvisning om man hänvisat till fakta.

4) Att-satsen
-Att satsen är det viktigaste en motion.
-Det är i att-satsen/satserna som man formulerar det faktiska förslaget
-Det finns ingen begränsning i hur många att satser en motion får innehålla.
-Viktigaste orsaken till avslag på en motion är en dåligt formulerad att-sats.
-Koncentrera att-satsen till det du vill förändra
-Att partistyrelsen får i uppdrag…
-Att rikstinget uttalar…
-Att partistyrelsen verkar för…

5) Skillnader?
Vad är skillnad på en motion till region, kommun och riksdag jämfört med internt i partiet?
-I kommunfullmäktige är det kommunstyrelsen som får uppdragen.
-I regionen är det regionstyrelsen som får uppdragen.
-I riksdagen är att satserna formulerade ”att riksdagen som sin mening tillkännager för regeringen…”

6) Motion till rikstinget
-Alla medlemmar har motionsrätt
-Alla motionärer har talartid på rikstinget (kongressen), även om man inte är ombud
-En motion till rikstinget måste passera partidistriktsstämman på våren. Först via distriktsstyrelsen för yttrande.
-Partidistriktsstämman måste aktivt yttra sig om motionen innan den går vidare.

Så kom ihåg att sända in motioner senast den sista februari till Partidistriktet Östergötland. Det går bra att maila in till vår administratör och politiske sekreterare Elvira Wibeck på elvira.wibeck@kristdemokraterna.se.

Walk and Talk med kommunalrådet

Nu har du chans att ta en Walk and Talk med vårt kommunalråd Eva-Britt Sjöberg och prata om hur din vardag i Norrköping kan förbättras.

”Jag vill gärna höra hur du har det, vad du har för utmaningar, vad du vill förändra eller vad du längtar efter.

Det skulle ge mig värdefull kunskap i min vardag som politiker och kommunalråd, när politik ska formas och beslut tas.

Jag tar gärna en promenad med dig! ”

– Eva-Britt Sjöberg

Vill du veta mer eller hitta en tid? Maila norrkoping@kristdemokraterna.se

walkntalk

Tillit och gemenskap

Sverige är ett land att vara stolt över. Tilliten mellan människor är i ett internationellt perspektiv hög. Värden som frihet, trygghet och jämlikhet har genom tidigare generationers ansträngningar kommit att prägla vårt samhälle. Nu genomgår vi dock en värderingskris där dessa grundläggande värden utmanas på flera områden i vårt samhälle.

Den bank av tillit, sammanhållning och gemensamma värderingar som har varit vårt lands stora dolda tillgångar urholkas. Vi behöver slå vakt om dessa för att vårt samhälle ska kunna stå starkt framöver.

Sverige har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Tyvärr står det klart att vi välkomnar människor hit men inte hem. De blir inte en del av samhällsgemenskapen utan fastnar istället i långvarigt utanförskap. Sverige uppvisar dessvärre dåliga resultat vad gäller integration. Andelen utrikesfödda i arbetslöshet var 21,2 procent i maj 2016 motsvarande siffra för inrikes födda var 4,2 procent.

Bristen på egen försörjning bidrar till trångboddhet och barnfattigdom. 45 procent av utomeuropeiska invandrare bor i en bostad med fler än en person per rum. Nästan vart tredje barn med utländsk bakgrund lever i ekonomisk utsatthet. Närmare sju av tio barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd har utländsk bakgrund. Av de invandrade elever som börjar i svensk skola i årskurs 6-9 så uppnår 3 av 4 inte gymnasiebehörighet. I 53 så kallade ”utsatta bostadsområden” har polisen stora problem med brottslighet. Av dessa 53 områden klassas 15 som ”särskilt utsatta områden” och där det i praktiken existerar parallella samhällsstrukturer där polisen inte kan upprätthålla lag och ordning.

Sverige ska vara ett land av hopp och möjligheter, inte hopplöshet och utanförskap. De som kommer till vårt land ska erbjudas en snabb väg in i samhällsgemenskapen. Vi vill ha ett samhälle där alla människor gör sin del, får vara med och bidra och arbeta 100 procent av sin förmåga. Vi behöver ta tillvara på människors inneboende drivkraft och vilja att bygga en trygg framtid i sitt nya hemland.

Läs våra förslag för bättre integration, mer trygghet och en god samhällsgemenskap här!