Välkomna på KP-grupp 12 juni

Varje månad träffas KD-politikerna i Norrköping för att diskutera aktuella politiska frågor inför kommunfullmäktige. Medlemmar utan politiska uppdrag är också varmt välkomna!

Nästa möte är den 12 juni och då passar vi på att grilla ihop också.

Anmälan krävs, senast den 9 juni till elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

Ännu en anledning att fira 17e maj!

Ännu en anledning att fira 17e maj

Fr o m idag firar vi i Norrköping inte bara 17e maj med tanke på våra vänner i väster utan också utifrån den historiska dagen då vi införde eget val inom hemtjänst genom LOV.

När man drivit en fråga väldigt länge är det stort när man börjar se den ta form, och ännu bättre känns det att kunna genomföra det i bred överenskommelse. Den resan som vi politiskt gjort i Norrköping när det gäller eget val inom hemtjänst, där vi i Kvartetten först landande i en gemensam bild av vad vi vill med valfriheten inom äldreomsorgen i Norrköping, och sedan har jobbat vidare i nämnden i bredare forum där alla partier erbjudits att vara med(men V valde att inte delta) och påverka utformning känns mycket bra.

Det ger förutsättningar för långsiktighet som är grunden för att det ska bli riktigt bra. Vi fick vissa förutsättningar med från beslutet i KF och har utifrån det stött och blött i arbetsgruppen i nämnden och kommit fram till ett beslut som vi alla kunde stå bakom.

Vi har haft medborgarnas bästa i centrum, vi har värnat om bra arbetsvillkor för de anställda men också skapat förutsättningar för mindre företag att kunna verka.

Idag har vi tagit premisserna för vad som gäller för att vara utförare i hemtjänst och jag och Irma har ”tryckt på knappen” för att öppna upp möjligheten för företag att ansöka om att få bli utförare.

Målet är att enskilda får större inflytande över sin omvårdnad. Det kommer också ge personal fler arbetsgivare att välja mellan. Min övertygelse är att konkurrens utvecklar!

Valfrihet i hemtjänsten

Nu är beslutet taget – Norrköpings invånare ska få möjlighet att själva välja utförare inom hemtjänsten. Ett historiskt beslut som dessutom är ett av KD:s vallöften. Så här skriver Norrköpings tidningar om hur det ska fungera. 

Fakta och alternativa fakta i kvällens debatt

NORRKÖPING Jag har sällan hört ett mer faktalöst inlägg i kommunfullmäktige än ikväll. Sverigedemokraternas gruppledare staplade lösa påstående på varandra där han hävdade att han minsann visste hur allt ligger till. Det mest oroande är att jag misstänker att det inte bara är retorik utan att gruppledaren tror på sina egna ord.

En bit in i kvällens bokslutsdebatt var det min tur att berätta en del av vad som hänt 2016:

”Jag är fullt medveten om att vi fortfarande har många och stor utmaningar framför oss. Inte minst med allt för hög arbetslöshet och allt för låga skolresultat. Inom vård och omsorg är vår största utmaning kompetensförsörjningen.
Trots dessa utmaningar tänker jag, denna årsredovisningsdag, ägna en stund åt att berätta en del av allt det positiva som trots allt hänt 2016:

2016 skrev vi historiska genom att bryta en mångårig trend av att ständigt minska antalet äldreboendeplatser(säbo-platser).
Vi öppnade 88 nya platser under året!
Den tidigare långa kön är nu så kort att behovet av platser vid årsskiftet var i balans.(det tar lite tid med in- och utflytt)
Många platser ändrades också under året inriktning, till demensplatser som innebär ökad bemanning.

Vi har öppnat ett nytt LSSboende, 15 platser i boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning, i grön miljö på Leonadsberg där det också kommer att vara daglig verksamhet med grön inriktning.

Vi har arbetat intensivt med att följa upp våra kostnader så att vi nu har bättre ekonomikontroll än någonsin genom månatliga rapporter och redovisning utifrån nyckeltal för att kunna följa behoven. Vi har tagit till oss revisorernas kritik och ökat måluppfyllelsen jämfört med 2015 så att revisorernas bedömning gått från gult, rött, gult till grön, grön, gult

För att att stödja och utveckla vården i livets slutskede startade vi arbetet med ett palliativt team

Utvecklingsarbetet med träffpunkterna började för att nå fler och för att öka delaktigheten där.

Fortsatt ökad samverkan med Regionen vilket lett till bättre omhändertagande för den enskilde i övergången mellan huvudmännen. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade personer på ViN forsätter minska år för år sedan 2014 och är nu nere på samma siffror som 2012.

Smartoteket som visar välfärdsteknologi i vardagen öppnades på Drottninggatan Vi beslutade att Testmiljö Norrköping som varit projekt i tre år för att bl a med hjälp av äldre i testpanel testa nya produkter för ökat stöd och självständighet i vardagen skulle bli permanent verksamhet.

Vi har haft en måltidsinspiratör hos oss hela året för ökat fokus på hela matsituationen och för att höja kompetensen och inspirationen hos personalen. Och vi har avsatt extra medel för ekologisk och närodlad mat.

Vi är snart färdiga med att byta ut analoga trygghetslarm till digitala larm. Vi har infört tid och insatsregistrering för att kvalitetssäkra våra insatser.

Vi har kunna ge många personer inom LSS som tidigare placerats utanför kommunens gränser hjälp på boende inom kommunen. Vi har gjort NP-center till ordinarie verksamhet efter avslutat projekt för att kunna ge bättre stöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi har hjälpt över 7000 personer dagligen i våra verksamheter och vi tagit emot ca 1000 personer v för olika former av praktik inom vård och omsorg under året.

Och sist men inte minst har ett intensivt arbete pågått hela året för att förbereda organisationen inför införandet av eget val inom hemtjänst genom LOV. Inte bara vård och omsorgskontoret har varit inblandande utan också GIS-enheten, IT-enheten, kommunikationsavdelningen och näringslivsavdelningen. Den politisk arbetsgruppen har stött och blött förslag till premisser runt egenvalet och nästa månad kommer vi att ta beslut om detta i nämnden.

Så långt vård och omsorgsnämnden!

När det gäller socialnämnden är jag speciellt glad för att vi kunnat utöka stödet på hemmaplan så att behovet av externa placeringar har minskat, främst inom vuxenvården men också för ungdomar.

Arbetet med Team Nystart har startat bra. Det är ett projekt genom sk social impact bonds för att ge bättre stöd till placerade barn så att både insatsen och hemkomsten lyckas bättre.

Dessutom öppnades under våren en integrerad mottagning för missbruksvård tillsammans med Regionen.

Vi fortsätter att fokusera på tidiga insatser och genom sociala investeringsfonden har vi startat ett projekt för ett utvecklat föräldrastöd

Den ökade samverkan med civilsamhället, dvs ideella föreningar och organisationer, är glädjande. Det engagemang som finns i den ideella sektorn är en kraft att ta vara på. Och det gjorde vi 2016 bl.a. genom den sk integrationsfonden där föreningar och organisationer som hade bra idéer om hur de kunde bidra till ökad integration kunde ansöka om stöd för detta arbete. En hel del insatser gjordes under sommaren men har också fortsatt under läsåret. Behoven av integrationsinsatser kvarstår och jag är därför glad att vi kan ta en del av det överskott som blev i kommunen som helhet 2016 och avsätta ytterligare 5 miljoner till fonden enligt liggande förslag.

Detta var bara ett axplock av allt positivt som hände 2016 inom de områden jag är direkt involverad i. Med förtroende för varandra och i ett gott samarbete i Kvartetten har vi kunnat åstadkomma mycket både i dessa nämnder och i övriga.

Jag är glad och stolt över att vi kristdemokrater har kunnat vara med och bidra till detta, och yrkar bifall till liggande förslag.”

Vi söker vik.politisk sekreterare

Vår politiska sekreterare Elvira ska vara föräldraledig och vi söker nu en stand in som är motiverad för att vara med och fortsätta arbetet med att ta ansvar i Norrköping, och vara en del i det förberedande arbetet i partiet inför valet nästa år.

Du får garanterat ett roligt, utvecklande och utmanande arbete tillsammans med kommunalråd, övriga politiska sekreterare och vårt parti.

Vi söker dig som har ett stort politiskt intresse och som är initiativrik, utåtriktad och van att arbeta under tidspress. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska vara analytisk, resultatinriktad och kunna arbeta självständigt. För tjänsten krävs att du delar de kristdemokratiska värderingarna men medlemskap är inget krav. Som sökande måste du var samarbetsinriktad och tycka om att ge service samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya frågor. Arbetet kräver förmåga att ta egna initiativ och att planera sin egen tid utifrån specifika mål. Möjligheten att själv påverka och utveckla tjänsten och arbetssättet är stor. Du har förståelse för och helst erfarenhet av den politiska tjänstemannens roll.

Erfarenhet av kommunikation och grafiska kunskaper är meriterande.

Tjänsten är på 50 % med början 1 aug 2017, anställning 6 månader med möjlighet till förlängning.

För mer info kontakta gruppledare Eva-Britt Sjöberg, eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se eller telefon 0767-62 03 53.

Ansökan med CV och referenser ska vara oss tillhanda senast den 26 april 2017. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka ansökan på e-post till norrkoping@kristdemokraterna.se

Framtidsbildardagen

I lördags höll Framtidsbildarna en utbildningsdag i ideologi, prioriterade politiska områden och hur man arbetar fram en framgångsrik kristdemokratisk kommunpolitik. Besök av Patrick Vigren, Andreas Carlsson, Lennart Bondesson och Sofie Drake.

Här kommer bilder från dagen.

Månatligt KD-möte 20 februari

Välkomna alla KD-medlemmar på vårt månatliga KD-möte nu på måndag!

När: 20 februari kl.18.30
Var: Rådhuset, Norrköping

En gång i månaden träffas förtroendevalda kristdemokrater för att diskutera aktuell politik och besluten som ska tas på kommunfullmäktige.

Medlemmar utan förtroendeuppdrag är också varmt välkomna på dessa möten.

Se kalendariet för fler datum och anmäl dig till vår politiska sekreterare Elvira Wibeck (elvira.wibeck@kristdemokraterna.se) innan så får du fika också.

image