Utbildning för förtroendevalda 2019 – del 1/2

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till

UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 2019

Utbildning för förtroendevalda sker vid två tillfällen, lördag 19 januari och lördag 2 mars. Utbildningen riktar sig i
första hand till dig som har uppdrag för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar.

Del 1 – Lördag 19 januari
Sessionssalen, Regionhuset, Sankt Larsgatan 49B, Linköping
09.30 Kaffe och fralla serveras
10.00 Kristdemokratisk ideologi – Patrik Vigren, läkare
11.00 Fruktpaus
11.10 Att leda människor och möten – goda råd från en erfaren ordförande
– Conny Brännberg, regionråd Västra Götalandsregionen
12.10 Lättlunch – Smörgåstårta
13.00 En familjepolitik i världsklass – Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög
14.00 Kaffe och Fruktpaus
14.10 Partiets organisation – Gudrun Brunegård, regionråd Region Kalmar län
15.10 Summering av dagen
15.30 Slut

Pris:
Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle, vilket inkluderar förmiddagskaffe,
fruktpaus, lättlunch m smörgåstårta, lokal och medverkande. Deltagaravgiften
faktureras i efterhand.

Anmälan:
Anmäl ditt deltagande senast torsdag 17 januari via formulär:
https://goo.gl/forms/Rf3O09ta1ZBDzTr42

Fullmäktigegruppen

Efter valet gläds vi åt att Kristdemokraterna i Norrköping ökade sina mandat i Kommunfullmäktige från 4 ordinarie och 2 ersättare till 5 ordinarie och 3 ersättare. Ett taggat och bra gäng som kommer arbeta för ett mer kristdemokratiskt Norrköping!


Från vänster: Tomas Tekmen, Mattias Hubner, Elvira Wibeck, Eva-Britt Sjöberg, Eva Moberg, Isa Isa, Niclas Clarén och Jenny Lisiderius

 

Foto: Georgis Touma

Engagera dig, var med och kampanja!

Som medlem i vårt parti kan du engagera dig på många olika sätt. I sommar kommer Kristdemokraterna i Norrköping t.ex. att anordna flera utåtriktade kampanjer och aktiviteter där vi kommer att föra ut kristdemokratisk politik. Hos oss har du möjlighet att engagera dig genom punktinsatser eller så kan du bara vara stödmedlem och dela samt gilla några inlägg på vår Facebook-sida (@KDnorrkoping) ibland. Du bestämmer själv hur du vill att ditt engagemang ska se ut.

Vill du engagera dig eller hjälpa till på våra utåtriktade kampanjer? Hör i så fall gärna av dig till oss på: norrkoping@kristdemokraterna.se

Vi ses i valrörelsen!

Topp 3 till kommunfullmäktige

Här har vi dem, de som toppar Kristdemokraternas valsedel till Norrköpings kommunfullmäktige. Se hela valsedeln under fliken om valet 2018.Från vänster: Tomas Tekmen, statstjänsteman, Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd och Niclas Clarén, fastighetschef.

KD:s nya valkompanjon och valprogram

PRESSMEDDELANDE 4 MAJ 2018 KD:s nya valkompanjon och valprogram

I valrörelsen vill Kristdemokraterna vara tillgängliga och lyhörda för medborgarna i hela vår kommun. Istället för att ha en fast valstuga i city kommer KD Norrköping att ha en digital valstuga på facebook. Dessutom kommer partiet också att ha en pop-up valstuga runt om i kommunen i form av vår nya valkompanjon, el-lådcykeln.

På lådcykeln och Facebook kommer norrköpingsborna få höra om vilka frågor Kristdemokraterna vill arbeta för under nästkommande mandatperiod. KD har nu antagit ett nytt valprogram med #välfärdslöften för Norrköpings kommun.

”Kommunens ekonomi kommer vara ansträngd de kommande åren, så det blir tuffa prioriteringar. Vårt fokus kommer att ligga på välfärden, såsom mindre barngrupper i förskolan och på fritidshemmen och ökad kontinuitet inom hemtjänsten. Vi vill att Norrköpings medborgare ska känna sig trygga och sedda genom hela livet”, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd och förstanamn på KD:s valsedel till kommunfullmäktige.

Även om det har hänt mycket positivt i Norrköping de senaste fyra åren finns många utmaningar. Bland annat behöver skolresultaten förbättras och för att nå det vill KD att eleverna ska må bra och lärarna ha tid för undervisning. Två konkreta förslag för att nå dit är att möjliggöra för eleverna att nå skolhälsovården samma dag och att kommunen inrättar en central rättning utav nationella proven för att minska den administrativa bördan för lärarna.

Ett av KD:s vallöften handlar om en äldreboendegaranti, att alla över 85 år ska har rätt att få flytta till ett anpassat boende. Under den gånga mandatperioden har kön till SÄBO (äldreboende) byggts bort tack vare prioriteringar i vård- och omsorgsnämnden. Sådana viktiga prioriteringar kommer krävas även nästa mandatperiod.

”Vi kommer att säga nej till byggande av Ljuralänken, det kostar alldeles för mycket för en så lite tidsvinst och risken är stor att det kommer leda till dubbelspår på Drottninggatan. Vi vill istället prioritera att bygga bort kön till LSS-boenden”, säger Niclas Clarén (KD), ersättare av Stadsplaneringsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige.

Norrköping behöver också ta kliv framåt vad gäller miljöarbetet. Dels vill KD se att de strategiska miljöfrågorna placeras i en av kommunens nämnder och att det inte som nu ligger i skymundan på kommunstyrelsens kansli. Dessutom vill KD att kommunen i möjligaste mån köper in och serverar svensk mat i kommunens kök enligt svenska miljö- och djurskyddskrav.

Ett annat område där Norrköping behöver bli bättre inom är arbete och integration. För att få fler, med andra modersmål än svenska, in i arbete och samhällsgemenskapen behöver Norrköpings kommun hitta former för lättillgänglig svenskundervisning, exempelvis i samarbete med civilsamhället och på familjecentralerna. KD vill också att SFI:n ska erbjudas till föräldralediga och än mer kopplas ihop med praktik på arbetsplatser.

”Dessutom behöver samhällsorienteringen utökas med mer undervisning om lagar och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle, exempelvis vad gäller jämställdhet, demokrati och sociala- och etiska koder”, säger Tomas Tekmen (KD), ersättare av Tekniska nämnden och kandidat till kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna i Norrköping har vässat ett valprogram fylld med bra politik och hoppas på att få förtroende att leda kommunen nästa mandatperiod också.

Hela valprogrammet med Kristdemokraternas #välfärdslöften för Norrköpings kommun finns på www.norrkoping.kristdemokraterna.se.

 

Familjens dag – Träffa Ebba Busch Thor och Lars Adaktusson

Välkommen till familjens dag i Norrköping!

Den 1 maj arrangerar vi en familjefest i Norrköping med bland andra partiledare Ebba Busch Thor och europaparlamentariker Lars Adaktusson.

Vi promenerar tillsammans genom centrala Norrköping till Refvens grund där det blir tal, underhållning från scen, kaffeservering och hoppborg. Promenadtåget avgår 11.30 från hörnet Kungsgatan/ Norr Tull.

Vi ses 1 maj!

Tider:
11:00 Samling Kungsgatan/ Norr Tull (i höjd med spårvagnshållplatsen)
11:30 Avmarsch
12:00 Tal och musik vid Refvensgrund

Kandidatutbildning 2018 – del 2/3

Anmälan:
Anmälan ditt deltagande senast torsdag 15 februari via formulär:
https://goo.gl/forms/cjZmo40TtCBRFwmk2

Kandidatutbildningen 2018 sker vid tre tillfällen, lördag 20/1, 17/2 och 14/4. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som ställer upp i valet för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar.

09.00 Kaffe och fralla serveras
09.30 ”Ledarskap – leda sig själv och andra”
Lennarth Hambre, författare och pastor
10.30 Fruktpaus
10.40 ”En miljöpolitik för framtiden”
Lars Thunberg, kommunalråd Helsingborgs kommun
11.40 Sopplunch
12.30 ”En värdig äldrepolitik”
Gudrun Brunegård, oppositionsråd Kalmar läns landsting
13.30 Fruktpaus
13.40 ”Sociala medier” 
Sara Skyttedal, kommunalråd Linköpings kommun
14.40 Slut

Pris:
Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle och inkluderar förmiddagskaffe, fruktpaus, sopplunch, lokal och medverkande. Deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Nyfiken på politik?!

Kursstart för nyfiken på politik

Är du nyfiken på politik och kristdemokrati? KD Norrköping anordnar en kurs under hösten 2017 med start 6 november. Kursen riktar sig till alla intresserade och är fördelad på fyra lärorika kursstillfällen. Vid sista kursstillfället åker vi gemensamt upp till Stockholm och besöker riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD), landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson, för att lära oss mera om politiken som förs i riksdagshuset.

Information

Del 1: 6/11 kl. 18.30-21.00 Från idé till beslut, så fungerar demokratin.

Del 2: 13/11 kl. 18.30-21.00 Rollen som politiker och förtroendevald.

Del 3: 4/12 kl. 18.30-21.00 Kristdemokratiska ideologin och andra demokratiska ideologier.

Del 4: 3/2  Avslutningsresa till Sveriges Riksdag i Stockholm.

Kostnad: 300 kr inklusive studiematerial, fika och studieresa till Riksdagshuset i Stockholm.

Anmälan: Senast 6 november till vår politiska sekreterare Denise Cassel, antingen på mail denise.cassel@kristdemokraterna.se eller telefon: 0725-74 75 43

Information angående plats och kursinnehåll kommer inom kort. Håll utkik här på vår hemsida samt vår Facebook-sida www.facebook.com/kdnorrkoping

Hoppas att du anmäler dig till utbildningen!