REDO för mer ansvar!

Kristdemokraterna behövs ännu mer framöver! #REDO FÖR MER ANSVAR! /Eva-Britt Sjöberg och Tomas Tekmen, kommunalråd

Hela kommunen ska leva!

För en levande landsbygd behöver hela kommunen förutsättningar att leva och fungera! VI värnar kollektivtrafiken på landsbygden!

Engagera dig?

Välkommen att engagera dig i kristdemokraterna för en politik som tror på familjens roll i att bygga samhället från grunden, på valfrihet för individen och på att hela kommunen ska leva!

Senaste nytt Kristdemokraterna Norrköping

Följ oss på sociala medier!

På våralokala sociala medier, Instagram och Facebook, för KD Norrköping kan du följa med oss…
För att se vad vi har för olika KD aktiviteter och vad som händer i politiken på riksplanet eller vid den lokala nivån i Norrköpings kommun.

Facebook: facebook.com/kdnorrkoping

Instagram: @kdnkpg, @evabrittsjoberg

Twitter: @kdriks, @BuschEbba

//Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.//

Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Engagera dig här >>>

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD