• Vår politik

    Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism.

    Kristdemokraterna i Norrköping är en politisk organisation som verkar för ett tryggare, starkare och välmående Norrköping där alla medborgare är lika viktiga och känner samma tillhörighet. Alla är lika viktiga i samhällsbygget och behövs för att vi ska skapa en stad och kommun som växer och frodas. För att åstadkomma detta utgår vi från vår politiska ideologi som tror på individen och som tror på samhällsgemenskap utifrån den värdegrund och tradition vi delar.

    För att Norrköping ska vara en vacker, inbjudande, trygg och välkomnande plats sätter vi i Kristdemokraterna stort värde vid civilsamhällets goda kraft, de trygga familjernas gemenskap och näringslivets förmåga. Vi tror att gemenskapen mellan dessa institutioner skapar en stabil grund på vilken Norrköping fortsätter att utvecklas.

    Om du vill lära dig mer om vår politik kolla gärna under flikarna ”Ideologi” och ”Politik A-Ö” !