• Framgångar i AVN /(arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden)

    Stora framgångar i ANV med minskat ekonomiskt bistånd:

    Under 2020 och 2021 har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med vår gruppledare Eva-Britt Sjöberg som ordförande minskat utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med över 40 miljoner. En otroligt positiv utveckling som visar att med nya arbetssätt, coachande metoder och en politisk vilja att effektivisera utan att förlora kvalitet (i själva verket en ökad kvalitet för individen som kommer ut i egenförsörjning) kan kommunen uppnå bättre resultat för våra medborgare.

    Med KD i styret kommer Norrköping alltid ha en röst för individens egen förmåga att välja och att ta ansvar. Samhället finns till som ett stöd och komplement för individen.