Extra årsmöte

Extra årsmöte

Välkommen till Stadshuset 23 nov kl 18.00. Då har vi vårt månadsmöte som denna gång också utlysts till ett extra årsmöte. Det är några val som ska hållas och årsmötet i februari bestämde att de ska ske vid ett extra årsmöte. Det är också dags för nomineringsstämma. Den ska hållas 25 november och då kommer valsedlarna som gäller för regionen och riksdagen att fastställas. Vi är angelägna om att få till en bra lista och den 23/11 vill vi samtala om det förslag som nomineringskommittén presenterat.

Det är många utvecklingsinsatser på gång i Skövde. Vi vill ta upp några av dem vid vårt möte.

Om du har frågor, idéer eller konkreta inspel så är du välkommen att framföra dem, antingen vid mötet eller genom att kontakta någon av oss i ledningen.

 

Vi är en del av Allians för Skövde

Vi håller på och rustar för val. Det handlar om att ta fram valprogram, utse kandidater och planera för möten med väljarna. Som partiavdelning i Skövde är vi kristdemokrater en del av alliansen och lokalt kallar vi oss Allians för Skövde. Tillsammans har vi tagit oss mängder av framtidsprojekt och går nu till val tillsammans igen. Vi ber alltså Skövdeborna om förtroende för ännu en mandatperiod. Vi kommer framöver att ge besked i olika frågor men redan nu har vi sagt att hela kommunen ska utvecklas. Vi har en stark utveckling i centrum, men även yttertätorterna måste få känna av satsningar. Det handlar om såväl infrastruktur som kommunal service och vi kommer under våren att närmare presentera vad vi vill. Under de kommande åren så sker också en mycket stor satsning på Billingens fritidsområde. Detta är inte bara för Skövdeborna utan vi ser gärna att många reser till vårt berg och de fantastiska möjligheter som finns där. Vi ser också en byggboom och vårt ål är att 300 bostäder ska färdigställas varje år. Nu är det ju inte kommunen som bygger, men om vi tar vårt ansvar avseende markplanering, kollektivtrafik och den service som åvilar kommunen så tror vi att byggarna är beredda att ta sitt ansvar. Nu är det många som vill flytta till Skövde och det är en angenäm utmaning.

Med regelbundenhet så möter du oss i olika sammanhang. Antingen med kampanjkläderna på eller också då vi ses i affären eller på olika evenemang. Vi gillar att du hör av dig och vi lyssnar gärna på dina tankar om Skövde och framtiden. Dessutom så inbjuder vi dig att både bli medlem i partiet och engagera dig i politiken framöver. Vi arbetar nu med att ta fram våra valsedlar. För kommunens del så fastställs valsedeln till kommunfullmäktige i februari 2018.

Vi vill skapa ett Skövde för alla

Vi vill skapa ett Skövde för alla

Kristdemokraterna i Skövde vill verka för det goda samhället – där det finns plats för alla. Vi vill att Skövde ska vara bästa staden för barn att växa upp i, med goda skolor och ett rikt fritidsutbud. För vuxna ska kultur, handel och service finnas tillgängligt och då man åldras ska man kunna lita på att det stöd som man kommer att behöva finns. En kommun har många utmaningar, men om vi ständigt strävar efter att skapa goda förhållanden kan vi alla hjälpas åt att vardagen blir enklare. En kommun bygger på att vi gör saker tillsammans. Tanken är aldrig att ”någon” ska göra jobbet och man själv ska vara passiv. Det handlar om att vi tar gemensamt ansvar. Men den som inte kan eller orkar ska självklart få andras stöd. Som kristdemokrater är begreppet samhällsgemenskap i centrum. Att visa medmänsklighet och solidaritet är sådant som kristdemokraterna eftersträvar.

Kristdemokraterna har en konkret politik på alla livets områden. Den bygger på en solid värdegrund. Vi menar att fundamentet, grunden, är avgörande för samhällsbygget. Därför utgår vi alltid från den lilla och nära gemenskapen. Familjen, släkten, vännerna och andra former av gemenskaper är alltid utgångspunkten för vårt resonemang.

I Skövde träffas kristdemokraterna minst en gång i månaden för samtal, inspiration och beslutsunderlag. Kanske har du funderat på att engagera dig politiskt? Du är välkommen till Kristdemokraterna.

Medlemsmöte ons 14 juni

Välkommen med på ett medlemsmöte. Vi träffas onsdagen den 14 juni, kl 18,00 i Vuxenskolans lokaler på Rådmansgatan 24. Det är samma hus som Skövde Kemtvätt.

Vi kommer att samtala om valet, samtala med våra kandidater till regionfullmäktige och riksdagen, fika och ha gemenskap. I första hand vänder vi oss till medlemmar, men självklart är alla välkomna. Kan vara ett bra sätt att ta ett första steg mot medlemskap.

Nu pågår en rådgivande medlemsomröstning och denna kommer vi att lyfta fram under medlemskvällen. Vi uppmanar alla medlemmar att delta i omröstningen. Alla har fått information och talonger hem i brevlådan. Valet kan också ske digitalt och vi kommer att hjälpa till på onsdag om du så önskar. Ta då med dig pappren där din kod framgår.