• Mötesagenda

  Välkommen att vara med oss under 2020

  Vi träffas i regel en gång per månad och samtalar om aktuella frågor. Alla som är intresserade av kristdemokratisk politik är då välkommen med. Vi träffas på dessa torsdagsträffar i Stadshusets entré kl 18. Under pandemin så har vi digitala möten.

  April 2021

  16-17 april Kristdemokraterna anordnar kommun- och regiondagar (Blir digitalt event)

  26 april kl 18 Kommunfullmäktige i Skövde

  Maj 2021

  24 maj kl 18 Kommunfullmäktige i Skövde

  Juni 2021

  21 juni kl 13.00 Kommunfullmäktige i Skövde (OBS tiden)

  Augusti 2021

  September 2021

  Oktober 2021

  November 2021

  12-14 november anordnar Kristdemokraterna Riksting

  December 2021