• Mötesagenda

  Välkommen att vara med oss under 2023

   

  Detta är några av de möten dit du är välkommen

  15 maj Vårutflykt till Karlsfors Gård kl 18

  28 maj Kommunfullmäktige kl 18

  Juni 2023

  1 juni Månadsmöte kl 18

  9 juni Träff på Billingens friluftsområde. Vi tar del av planerna för utvecklingen av området och grillar tillsammans.

  15 juni Månadsmöte kl 18

  19 juni Kommunfullmäktige kl 13. OBS tiden. Denna gång är det budgetmöte.