• I Kommunen

  I kommunfullmäktige representeras Kristdemokraterna av:

  Marianne Gustafson

  Marianne toppar listan inför kommunvalet 2022. Du när henne på marianne.gustafson@politiker.skovde.se

  I dag är hon gruppledare för KD i Skövde och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

  Conny Brännberg

  Conny är ordförande för kommunfullmäktige i Skövde och är nr 2 på kommunvalsedeln.

  Du når honom på conny.brannberg@politiker.skovde.se och kan läsa mer på hans hemsida www.brännberg.se

  På tredjeplats på listan till kommunfullmäktigevalet 2022 finns Patrik Carlsson. Han är ordförande för Kristdemokraterna i Skövde och ledamot av socialnämnden. Du når honom på patrik.carlsson@politiker.skovde.se

  I dag har Kristdemokraterna fyra ledamöter i Kommunfullmäktige.

  Det är Marianne Gustafson, Conny Brännberg, Göte Carling och Mona Johansson.

   

   

  Vi har ett omfattande program för vad vi vill i Skövde. Nedan är några exempel.

  Bättre för barn och familjer
  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill:
  • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
  • Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
  • Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.

  Bättre företagsklimat för fler jobb
  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.

  Vi vill:
  • Fortsätta att förenkla för företag att starta och anställa personal bland annat genom att minska företagens sjuklönekostnader och utveckla RUT- och ROT-avdragen.
  • Ha kvar sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms och sänkt skatt på arbete. Vi vill också öka tryggheten vid arbetslöshet.
  • Stärka ungdomars möjlighet att få jobb, bland annat genom att införa en lärlingsanställningsform.