• I Kommunen

  Marianne Gustafson

  Vi vill bygga ett samhälle som håller samman, där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för medmänniskan. Vi värnar alla människors liv, frihet och värdighet. Vår politik bygger på en kristen etik som har människovärdet och de etiska principerna i centrum.

  Marianne Gustafson är vice ordförande för Socialnämnden i Skövde. Hon är också ordförande för Skövdes Kristdemokrater.

   

  Conny Brännberg

  Jag brinner för att vara med och ändra och utveckla. Den kristdemokratiska politiken ger mig den värdegrund som bygger den goda samhällsgemenskapen.

  Conny Brännberg är ordförande för kommunfullmäktige i Skövde. Regionråd i Västra Götalandsregionen och ordförande för Kulturnämnden.

   

  Isabelle Waldenvik

  Jag tror på relationer över generationsgränserna. Vi behöver varandra – därför är familjen central. Alla är lika mycket värda! Det är grundläggande. Det krävs goda värderingar för att göra rätt prioriteringar. De är jag en ung röst för.

  Isabelle Waldenvik är vår representant i Vård- och omsorgsnämnden. Är nämndens vice ordförande.

  Jan Sandelius

  Jan Sandelius har flera uppdrag för KD i Skövde. Han är vice ordförande i servicenämnden, ledamot av Skövde Stadshus AB och vår representant i Kultur- och Fritidsnämnden.

   

  Vi har ett omfattande program för vad vi vill i Skövde. Nedan är några exempel.

  Bättre för barn och familjer
  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill:
  • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
  • Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
  • Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.

  Bättre företagsklimat för fler jobb
  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.

  Vi vill:
  • Fortsätta att förenkla för företag att starta och anställa personal bland annat genom att minska företagens sjuklönekostnader och utveckla RUT- och ROT-avdragen.
  • Ha kvar sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms och sänkt skatt på arbete. Vi vill också öka tryggheten vid arbetslöshet.
  • Stärka ungdomars möjlighet att få jobb, bland annat genom att införa en lärlingsanställningsform.