Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till regionlistor

Idag presenterar nomineringskommittén sitt förslag till regionlistor i Uppsala. Nomineringskommittén föreslår att samtliga tre regionlistor toppas av Björn-Owe Björk som förstanamn och Mimmi Westerlund som andranamn. 

Björn-Owe Björk är idag bland annat kommunalråd i Knivsta. Mimmi Westerlund arbetar som politisk sekreterare i Uppsala kommun. På tredje plats finns Anna-Karin Klomp, idag regionråd. På förslaget till regionlistorna finns även Runar Höglund, tidigare kyrkoherde i Skutskär, samt Sven Rosendahl i Bålsta, som lokala toppnamn för respektive Mellersta, Norra och Södra valkretsarna.

 – Jag tror att Björn-Owe Björk, som i förra valrörelsen lyfte KD från ett mandat till tre mandat i Knivsta, kommer innebära ett lyft för partiet även i regionen. Utöver dessa kandidater är det roligt med så många nya kandidater, exempelvis Sören Axelsson som tidigare har representerat landsbygdspartiet i Östhammars kommunfullmäktige, Lars Levén som är en känd Alundaprofil, samt helt nya medlemmar som exempelvis Angelica Pettersson i Tobo, Lars Göransson i Storvreta och Sabina Nitz i Alunda, säger Jonas Segersam, ordförande för nomineringskommittén.

Regionlistorna kommer att fastställas under nomineringsstämman den 20 januari efter att ombud i demokratisk anda fattat beslut över listans slutgiltiga form.

Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till riksdagslista

Idag presenterar nomineringskommittén sitt förslag till riksdagslista i Uppsala. Nomineringskommittén föreslår att riksdagslistan toppas av partiledare Ebba Busch Thor som förstanamn och riksdagsledamot Mikael Oscarsson som andranamn. Ebba Busch Thor föreslås som förstanamn på flertalet listor över hela landet och har nu fått förtroendet att även stå högst upp på Uppsalas riksdagslista.

– Vi är glada att Ebba Busch Thor toppar riksdagslistan i länet följt av vår nuvarande riksdagsledamot Mikael Oscarsson. Både Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson är mycket starka kandidater med ett grundmurat stöd i länet. Vi ser därför goda möjligheter att de båda blir invalda i riksdagen, säger nomineringskommitténs ordförande Jonas Segersam.

Riksdagslistan kommer att fastställas under nomineringsstämman den 20 januari efter att ombud i demokratisk anda fattat beslut över listans slutgiltiga form.

Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår

Pressmeddelande 2017-12-11

 

Under måndagsmorgonen höll företrädare från den rödgröna majoriteten tillsammans med Moderaterna en pressträff gällande avtalet mellan Staten, Region Uppsala och Uppsala kommun och om det planerade fyrspår som ska byggas för att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Uppsala-Stockholm. Kristdemokraterna är positivt inställda till fyrspår och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Däremot anser Kristdemokraterna att avtalet mellan stat och kommun i sin nuvarande form innehåller många brister vilket därför borde ligga till grund för en återremittering.

 

– Det avtal som kommunen nu förväntas skriva under är bristfälligt och borde återremitteras för en omförhandling, säger Jonas Segersam, kommunalråd i opposition. I en sådan stor och viktig fråga som avtalet om fyrspår innebär så är det viktigt att vi får fram ett avtal som är väl genomarbetat och som inte innebär en onödig detaljstyrning från staten om det som kommunen är ansvarig för. Nu har vi haft en väldigt snabb förhandlingsprocess mellan stat, region och kommun där kommunen förväntas godkänna ett avtal redan innan årsskiftet. En forcerad process där miljöpartiets politik fått totalt genomslag både för stat, region och kommun, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraterna vill därför se att avtalet återremitteras för en omförhandling för att få med ett antal punkter som vi vill se i avtalet och som vi anser är viktiga för kommunen.

 

– I avtalet skulle vi kristdemokrater vilja se en sydligare placering av en pendeltågsstation i Bergsbrunna, vilket innebär att man då får undersöka möjligheten att ta en liten del av naturreservatet Lunsen som ligger närmast järnvägen, säger Segersam. Vi vill även få med en vägförbindelse mellan Gottsunda och den nya pendeltågsstationen och den nya E4-påfarten, dvs längs Ultunalänken, i avtalet.

 

– Samtidigt tycker vi kristdemokrater att det blir för stor bostadsbebyggelse inpå knutarna till villorna i Bergsbrunna och ut över värdefull jordbruksmark i området i nuvarande avtal, fortsätter Segersam. Genom att flytta pendeltågsstationen något söderut och ta i anspråk en liten del av naturreservatet längs järnvägsspåret får vi en ny bebyggelse som inte på samma sätt som när majoriteten och Moderaterna vill bygga en ny stad på de värdefulla fälten mellan Bergsbrunna och Danmarks kyrka, avslutar Segersam.

 

För vidare kontakt:

 

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd Uppsala

072 567 49 14

 

Victor Landing (KD)
Politisk sekreterare Uppsala
072 593 46 74

Underskott för Akademiska

Underskott för Akademiska

S och MP gick till val på kortare köer och ordning i ekonomin. Köerna är längre än någonsin och nu visar det sig också att Akademiska sjukhuset tagit 125 milj kr för mycket i betalt för vård de sålt till andra landsting. De räknar nu med att gå 150 milj kr i underskott i år. Det innebär att de nästa år måste spara ytterligare 125 milj kr.

Orsaken till de felaktiga fakturorna är brister i de interna IT rutinerna. Eftersom instruktionerna om vilken prislista som ska läggas in i IT-systemet bara har skett muntligt har det helt enkelt blivit fel. De felaktiga fakturorna visar tydligt att IT-säkerhet inte bara handlar om att skydda sig mot intrång utifrån. Det är bra med en säker brandvägg men den skyddar inte mot dåliga interna rutiner. Jag begärde omedelbart att regiondirektören ska gå igenom alla interna rutiner som rör debitering. Det är naturligtvis oacceptabelt det inte skett skriftliga beställningar. Risken för missförstånd är annars uppenbar.

KD i Region Uppsala anser det att det är ännu viktigare att inte bygga ett nytt produktionskök och konferenscenter på Akademiska sjukhuset för 125 milj kr. Akademiska sjukhuset har ju tydligt deklarerat att de inte vill bygga ett nytt kök utan prioriterar vårdlokaler. Undersökningar visar dessutom att patienterna är mycket nöjda med maten. Det är alltid viktigt att vända på varje krona och att i nuläget tvinga på sjukhuset ett nytt kök som de inte vill ha kan vi från KD inte acceptera.