Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala

modulhus-bygg

2016 anvisas 616 personer med beviljade uppehållstillstånd till Uppsala kommun, ett snitt på 51 personer i månaden. Av dessa återstår 424 personer fram till årsskiftet. Snedfördelningen beror på politisk prioritering eftersom kommunen nästan helt saknar boenden. Nu har man löst 140 platser genom dyra vandrarhem, och denna vecka fattas i KS beslut om 70 platser på Samariterhemmet vilket innebär att 214 boenden saknas bara i år.

En nyanländ får idag 308 kr om dagen fem dagar i veckan i etableringsersättning (6100 kr i månaden). Den som bor ensam kan få bostadsersättning på lika mycket som hyran minus 1 800 kronor, om hyran understiger 5 700 kronor. Man kan som mest få 3 900 kronor i bostadsersättning. Därtill kan man få tilläggsersättning på ytterligare max 4500 kr för tre barn. 5 700 kronor är således den summan ett boende kan kosta utan att kommunen behöver betala ur kommunkassan. Om kommunen inte kan hitta boenden inom den budgeten behöver de betala mellanskillnaden, och därtill behöver den boende sannolikt söka försörjningsstöd vilket också medför kostnad för kommunen.

Samtidigt som vi konstaterar att vi inte har tak över huvudet för 214 personer (egentligen 424 eftersom vandrarhem bara är tillfällig lösning) i år, konstaterar vi att år 2017 beräknas ytterligare 800 personer anvisas till Uppsala. Det är i snitt 67 personer i månaden hela året och mer än under 2016. För att lösa den akut ohållbara situationen föreslår Kristdemokraterna att kommunen upprättar 700 modulbostäder utspritt i kommunen. Modulerna ska vara fina och attraktiva att bo i för såväl nyanlända som exempelvis studenter. Redan bosatta i områdena ska trivas med utformningen och vara en aktiv del i planeringsarbetet.

Boverket har beräknat att en modulbostad på 30 kvm kostar 14.700 kr/kvm att bygga om den står kvar i 12 år (markarbete och moms inräknat). Hyran skulle då bli 5.200 kr i månaden. I bland annat Stockholm har man påbörjat planeringsprocessen kring 4.000 modulbostäder (http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/har-ska-4000-hus-for-flyktingar-byggas).

– Moduler är ingen bra lösning, men vi har passerat ”bra” sedan länge och behöver akut hitta lösning för hur människor ska få tak över huvudet. Majoriteten har länge vetat om hur många som anvisats hit men valt att titta åt ett annat håll. Vi kan inte ha tusen nyanlända boendes på vandrarhem, de kan inte bygga sina liv där och det blir dessutom väldigt kostsamt, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Om kommunen inte hittar boende inom budget måste de ju betala mellanskillnaden. Dessutom måste de sannolikt betala ut försörjningsstöd. Med modulhusen vet vi att vi hamnar inom budget och att de som bor där får en långsiktighet i etableringen. De flesta som kommer är ensamma män, och klarar våra studenter att bo i korridor på 25 kvm borde det vara ett alternativ även här, avslutar han.

Utöver modulhusen, som exempelvis kan stå i Björklinge eller Almunge, föreslår Kristdemokraterna att minska mottagandet år 2017 från 67 personer i månaden (804 per år) till 40 personer i månaden (480 per år) och placera de 27 (324 per år) däremellan i andra kommuner i länet, med erbjudande om att de får gå i skola i Uppsala kommun. Det förutsätter en samordning med länsstyrelsen.

Politikutveckling: migration

studiebesok

Idag besökte vi Andrés måleri för att prata enkla jobb för nyanlända, och därefter flyktingboendet i Ribbingebäck. Har du inspel på vad som behöver förbättras inom migrationspolitiken? Svara gärna på vår enkät:
https://sv.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=hCOSnE_2F2oTdOxY562n4zuJYaSkI8BhUsVTaeGQi_2BBeE_3D

 

Segersam (KD): ”Jag häpnar”

omorg

Under det senaste året har KD lyft frågan om en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Uppsala. Efter Parisattentaten 13-14 november, där 130 personer dödades, betonade regeringens samordnare Mona Sahlin vikten av att Sveriges kommuner upprättar handlingsplaner för att förebygga terrorism i vårt land. Vi tog därför initiativ till att skriva en handlingsplan, men har under tidens gångs mötts av mycket svalt intresse av vänstermajoriteten. 

 Jag häpnar över att det tycks finnas en typ av rädsla eller motvilja att tala om de här företeelserna. Jag hoppas verkligen inte att det är symptom på antingen att man är rädd för att riskera att själv bli utsatt för hot eller våld, eller på att man inte vill tala om socialism/kommunism, islam/islamism eller nationalism/nazism med risk att stöta sig med de mer normala utslagen av dessa ideologier, säger Jonas Segersam (KD)

– De rödgröna ville inte ens att låta förslaget gå vidare för beslut till kommunfullmäktige, vilket illustrerar att de inte tycker att detta är någon principiellt viktig fråga. Vår kommun har hittills varit förskonat från islamistiskt extremistiskt våld, men många vittnar om att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala inslag i kommunen. Vi vill uttryckligen gå på djupet med detta för att kunna förebygga radikala tendenser i sina tidigaste skeden. Vi kan inte vänta tills det smäller – då är det för sent, avslutar han.

Oscarsson: Nej till Nord Stream 2

980

SvD rapporterar om Nord Stream 2 – efter Mikael Oscarsson (KD) begärt interpellationsdebatt.
– Regeringens taktik har varit att ducka och avvakta, men nu måste man bekänna färg. Ryssland vill helst av allt bli av med sanktionerna och en ny ledning skulle öka möjligheterna att använda gasleveranser till Europa som ett påtryckningsmedel.

Nord Stream 2 ska läggas ut inom svensk ekonomisk zon i Östersjön, men utanför den svenska territorialvattengränsen vid den gotländska kusten. För Gotlands del kan projektet betyda både inkomster och arbetstillfällen. När den första gasledningen byggdes hyrde konsortiet Slite hamn för 80 miljoner kronor och investerade också i en ny kajplats. Nu kan det handla om 50 nya miljoner.

Men enligt Mikael Oscarsson finns det stora risker med en ny ledning. Rysk närvaro på Gotland kan innebära att ”den ryska flottan förstärker sin närvaro i området” och även andra säkerhetsproblem:

– Det är uppenbart att svenska försvarets förmåga att värna Sveriges territorium påverkas negativt under byggtiden. Slite hamn skulle kunna användas som en möjlig plattform för hybrid-krigföring”.