Lediga tjänster hos Kristdemokraterna Uppsala kommun och län

Inom Kristdemokraternas Uppsaladistrikt utlyses just nu tre tjänster. Inom både Uppsala kommun och region Uppsala arbetar vi i opposition, men det är något vi nu ska försöka ändra på. Valet närmar sig med stormsteg och tempot ökar. Även om ett par av tjänsterna är vikariat kan det finnas möjlighet till fortsättning i olika former även under valåret.

För samtliga tjänster gäller att du självklart delar Kristdemokraternas värderingar och är engagerad för att dessa ska få genomslag i Uppsala kommun och län.
Ansökningstiden för samtliga tjänster är senast 11/6. Bifoga CV, personligt brev och referenser. Ansökan skickas till uppsala@kristdemokraterna.se  eller per post till Kristdemokraterna, St Olofsgatan 12, 752 13 Uppsala.


1. Kristdemokraterna Uppsala län söker administratör
Som administratör för Kristdemokraterna Uppsala län är du det primära stödet för våra 7 partiavdelningar. Det innebär bland annat att planera och genomföra verksamheter, svara på mail och bistå distriktsordföranden i det löpande arbetet.

Vi söker dig som är driven, självgående och resultatinriktad. Du har en god förståelse och förmåga att se vad som behöver göras och ser till att det blir gjort. Arbetstiden är varierande och innefattar ibland kvällar och helger. Du kommer att arbeta med administration, planering och genomförande av aktiviteter som partidistriktet beslutar.

Tjänsten är tillsvidare och omfattar 50 % från och med augusti 2017.
Frågor angående tjänsten besvaras av Mikael Oscarsson, distriktsordförande, 070-3439581


2. Kristdemokraterna Uppsala kommun söker vikarierande politisk sekreterare
Som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Uppsala kommun biträder du självständigt kommunalrådet och förtroendevalda i det löpande arbetet. Det innebär bland annat att ansvara för mediekontakter, att driva vår hemsida och våra sociala medier för att göra partiets politik synligt för väljarna och att utarbeta yrkanden, motioner/interpellationer och debattartiklar, samt schemaläggning och kallelser till olika möten.

Du är resultatinriktad, initiativrik och sätter dig lätt in i nya politiska frågeställningar. Du är bra på att planera och strukturera ditt arbete och trivs med att ha varierande arbetsuppgifter, ibland under tidspress.

Tjänsten är ett vikariat och omfattar 100 % från och med augusti 2017 till och med april 2018.
Arbetstiderna omfattar ibland kvällar och helger.
Frågor angående tjänsten besvaras av Jonas Segersam, kommunalråd, 072-5674914


3. Kristdemokraterna Region Uppsala söker vikarierade politisk sekreterare
Som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Region Uppsala kommer du arbeta självständigt med att biträda regionrådet och de förtroendevalda i det dagliga arbetet. I uppgifterna ingår att göra utkast till artiklar, yrkande, motioner och annat som behövs för att deras arbete ska flyta så smidigt som möjligt. Du är också med och leder gruppmöten med vår Kristdemokratiska regiongrupp samt ser till att boka studiebesök och annat praktiskt.

Du behöver vara målinriktad och kunna planera din tid på ett effektivt sätt, sätta dig in i politiska frågeställningar, känna av gruppen och kunna utrycka dig väl i skrift.

Tjänsten är ett vikarierat och omfattar 50 % från och med augusti 2017 till och med april 2018.
Arbetstiderna omfattar ibland kvällar och helger.
Frågor angående tjänsten besvaras av Anna-Karin Klomp, regionråd, 070-6116082

(KD): Nu är det nog – sätt in alla medel mot brottsligheten

Natten mot fredag har tre lokaler utsatts för bränder i Gottsunda, rapporterar UNT. Det rör sig om två kommunala byggnader, varav ena tillhör Socialförvaltningen, och en grönsakshandel. Polisen har på fredagsförmiddagen inte gripit någon misstänkt och rubricerar händelserna som försök till mordbrand.

Tidigare i veckan har UNT bland annat rapporterat om en 11-årig flicka som utsatts för försökt till våldtäkt vid Resecentrum omkring 9.30-tiden på morgonen, samt om två unga kvinnor som dragits in och rånats på en toalett i Stationsgallerian vid 17.30.

– Det här har spårat ur för längesedan. Vi måste snabbt frånta de kriminella kontrollen över våra gator, för ju fler grova ouppklarade brott på kort tid desto starkare växer de här grupperna sig. Vi måste visa att i Uppsala är det Sveriges lagar som gäller oavsett vem man är eller vad man har för bakgrund. Vi måste därför ha fler patrullerande poliser NU, och som ytterligare hjälp behövs fler trygghetskameror som kan fånga identiteterna på förövarna, kommenterar Felicia Sundmark (KD).

 

(KD): Hur går det med kommunala ordningsvakter?

2017-03-27

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter

Vi kristdemokrater förslog i vår budget att kommunen till att börja med borde anställa 10 kommunala ordningsvakter. Bakgrunden är naturligtvis den ökning av brott i centrala Uppsala – där personrån och sexuella våldsbrott ökat med 30-40% på senare tid. Vi ser också flera exempel på oro i stadens ytterområden med stenkastning och bilbränder, där en ökad närvaro av personal med ordningsfunktion är önskvärd.

Naturligtvis är det i första hand polisens uppgift att utreda, lagföra och stävja brott. Men med tanke på polisens begränsade resurser är det självklart ett bra komplement med mer uniformerad personal för att skapa trygghet. På resecentrum har ett målmedvetet arbete skett med alla intressenter, exempelvis kommun, polis och fastighetsägare, som också visat sig få resultat. Det är ett arbete som bör spridas.

Ordningsvakter så väl som frivilliga bidrar till en deskalering och en trygghet. Vuxna på stan och andra organisationer som finns ute i miljöer med social oro och ökad brottsrisk bidrar på ett utmärkt sätt, och kommunens stöd av civilsamhället på detta område som på många andra behöver förbättras. Genom en palett av åtgärder kan vi bidra till en ökad trygghet och samhällsgemenskap i Uppsala.

Kommunen har redan idag personal i olika funktioner som finns ute i gatubilden och bidrar till närvaro och ordning. En möjlighet skulle kunna vara att utöka eller samordna arbetsuppgifterna för dessa personer så att de även delvis kan fylla en funktion att bidra till ordning och trygghet. Det skulle också kunna finnas en möjlighet att frigöra resurser genom att väktartjänster som idag köps in externt kan göras om till kommunanställda ordningsvakter. Även brandförsvaret är en del av kommunens verksamhet som skulle kunna utveckla sitt arbete på detta område. Som det är idag måste de i vissa lägen invänta polisen i stället för att kunna fullgöra sina egna kärnuppgifter. Med egen personal anställd med kompetens att arbeta mer proaktivt gentemot säkerhetsrisker skulle arbetet kunna effektiviseras. Dessutom har brandförsvarets personal ofta tid för övning som skulle kunna förläggas till områden där ökad närvaro och förtroendebyggande är önskvärd.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S)

  • Hur många ordningsvakter anlitar kommunen i dag på olika sätt, både för bevakning av exempelvis de fastigheter som kommunen nyttjar och/eller äger, och genom de olika bolag som finns i kommunkoncernen?
  • Hur många parkeringsvakter finns anställda i Uppsala kommun, och skulle dessa kunna fullgöra andra arbetsuppgifter som exempelvis ordningsvakter?
  • Skulle brandförsvaret kunna avdela personal för att bidra till att upprätthålla ordning och arbeta proaktivt för en bättre trygghet och säkerhet?

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd

(KD): Dags att agera mot brottsligheten vid resecentrum

Under fredagen rapporterades om ett
våldtäktsförsök mot en flicka vid Resecentrum i Uppsala vid 9.30-tiden. Polisen har inlett en förundersökning om försök till våldtäkt mot barn alternativt sexuellt ofredande.

– Det är fullständigt oacceptabelt. Föräldrar ska kunna vara trygga med att deras barn kan gå till skolan utan att råka ut för sånt här. Vi måste anställa fler poliser, sätta upp de utlovade trygghetskamerorna och stoppa heroinvågen – nu! Kommenterar Felicia Sundmark (KD) ordförande i Uppsala.

Kristdemokraterna har i sin lokala budget föreslagit 5 miljoner för 10 nya kommunala ordningsvakter.