(KD): Hur går det med kommunala ordningsvakter?

2017-03-27

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter

Vi kristdemokrater förslog i vår budget att kommunen till att börja med borde anställa 10 kommunala ordningsvakter. Bakgrunden är naturligtvis den ökning av brott i centrala Uppsala – där personrån och sexuella våldsbrott ökat med 30-40% på senare tid. Vi ser också flera exempel på oro i stadens ytterområden med stenkastning och bilbränder, där en ökad närvaro av personal med ordningsfunktion är önskvärd.

Naturligtvis är det i första hand polisens uppgift att utreda, lagföra och stävja brott. Men med tanke på polisens begränsade resurser är det självklart ett bra komplement med mer uniformerad personal för att skapa trygghet. På resecentrum har ett målmedvetet arbete skett med alla intressenter, exempelvis kommun, polis och fastighetsägare, som också visat sig få resultat. Det är ett arbete som bör spridas.

Ordningsvakter så väl som frivilliga bidrar till en deskalering och en trygghet. Vuxna på stan och andra organisationer som finns ute i miljöer med social oro och ökad brottsrisk bidrar på ett utmärkt sätt, och kommunens stöd av civilsamhället på detta område som på många andra behöver förbättras. Genom en palett av åtgärder kan vi bidra till en ökad trygghet och samhällsgemenskap i Uppsala.

Kommunen har redan idag personal i olika funktioner som finns ute i gatubilden och bidrar till närvaro och ordning. En möjlighet skulle kunna vara att utöka eller samordna arbetsuppgifterna för dessa personer så att de även delvis kan fylla en funktion att bidra till ordning och trygghet. Det skulle också kunna finnas en möjlighet att frigöra resurser genom att väktartjänster som idag köps in externt kan göras om till kommunanställda ordningsvakter. Även brandförsvaret är en del av kommunens verksamhet som skulle kunna utveckla sitt arbete på detta område. Som det är idag måste de i vissa lägen invänta polisen i stället för att kunna fullgöra sina egna kärnuppgifter. Med egen personal anställd med kompetens att arbeta mer proaktivt gentemot säkerhetsrisker skulle arbetet kunna effektiviseras. Dessutom har brandförsvarets personal ofta tid för övning som skulle kunna förläggas till områden där ökad närvaro och förtroendebyggande är önskvärd.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S)

  • Hur många ordningsvakter anlitar kommunen i dag på olika sätt, både för bevakning av exempelvis de fastigheter som kommunen nyttjar och/eller äger, och genom de olika bolag som finns i kommunkoncernen?
  • Hur många parkeringsvakter finns anställda i Uppsala kommun, och skulle dessa kunna fullgöra andra arbetsuppgifter som exempelvis ordningsvakter?
  • Skulle brandförsvaret kunna avdela personal för att bidra till att upprätthålla ordning och arbeta proaktivt för en bättre trygghet och säkerhet?

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd

(KD): Dags att agera mot brottsligheten vid resecentrum

Under fredagen rapporterades om ett
våldtäktsförsök mot en flicka vid Resecentrum i Uppsala vid 9.30-tiden. Polisen har inlett en förundersökning om försök till våldtäkt mot barn alternativt sexuellt ofredande.

– Det är fullständigt oacceptabelt. Föräldrar ska kunna vara trygga med att deras barn kan gå till skolan utan att råka ut för sånt här. Vi måste anställa fler poliser, sätta upp de utlovade trygghetskamerorna och stoppa heroinvågen – nu! Kommenterar Felicia Sundmark (KD) ordförande i Uppsala.

Kristdemokraterna har i sin lokala budget föreslagit 5 miljoner för 10 nya kommunala ordningsvakter.

Vi söker deltagare till spetsutbildning!

Kristdemokraterna Uppsala jobbar för en tryggare kommun för dig, din stad och din familj! Vi söker just nu fler som vill vara med i det arbetet, här genom att gå en spetsutbildning med sikte på valet 2018. Nya som gamla medlemmar är lika välkomna!

Är du inte redan medlem går det bra att skicka in din ansökan så hjälper vi till med medlemskapet. Skicka in din ansökan senast torsdagen den 23 mars via denna länk: http://kd.nu/Zmr

(KD): Socialismen slår mot de svagaste

Kajans friskola tvingas nu stänga på grund av den rödgröna majoriteten i Uppsala kommuns ideologiska kompass. Istället för att fokusera på den kvalitet som Kajan ger till barn med särskilda behov har de rödgröna politikerna valt att fokusera på ägarformen – vilket nu resulterar i stängning.

Kajan tappar nu sitt tilläggsbelopp och tvingas stänga. Det finns ingen plan för de elever som drabbas, och det verkar inte heller finnas någon vilja hos Caroline Hoffstedt (S), ordförande i Utbildningsnämnden, att försöka rädda situationen.

Många barn känner nu en stor oro och många föräldrar vet inte vad de ska ta sig till. De vet inte längre var de ska placera sina barn.

– De rödgröna pratar ofta om att de står på de svagas sida men de visar gång på gång på det motsatta i praktiken, säger Jonas Segersam (KD)

– Det här beslutet grundar sig inte på en vilja att värna eleverna utan är ideologiskt motiverat för att bli av med friskolor i kommunen. Det upprör oss kristdemokrater väldigt, avslutar han.