Med hjärta för hela Uppsala

  • Bättre sjukvård & äldreomsorg
  • Levande landsbygd i hela kommunen
  • Ökad trygghet & säkerhet

Senaste nytt lokalt

Bli medlem i KD!

Bli medlem i Kristdemokraterna Uppsala län! Du blir automatiskt tilldelad rätt partiavdelning utifrån vilken kommun du bor i.


Distriktsordförande Mikael Oscarsson

Bli medlem

Kristdemokraterna är garanten för ett återupprättat välfärdslöfte

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.
Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch
  • Partiledare KD