Sommaravslutning

Torsdagen den 25 juni kl 18:00 träffas vi vid Evedal för att äta gott och spela lite minigolf. Anmälan till Camilla Albinsson.

Ökade resurser till skolan i femklöverns budget

Idag presenterar den blågröna femklövern i Växjö sin budget för 2016. Mer pengar till skolan, ökat bostadsbyggande och bättre kvalitet på maten är områden som prioriterats.

Kristdemokraterna i Växjö kommun är glada över att ha medverkat till en budget i balans med kraftfulla satsningar på barn och unga. Särskilt glada är vi över att vi ska öka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att snabbare fånga upp barn i behov av särskilt stöd.

Förbättringar för anhörigvårdare och ambitioner att öka valfriheten och kvaliteten inom barnomsorgen är också frågor med kristdemokratisk prägel som har fått genomslag.

Ny ordförande i Växjö lokalavdelning

Vid måndagens årsmöte valdes Göran Kannerby till ny ordförande för Växjö kommuns kristdemokrater. Årsmötet valde också att nominera Acko Ankarberg-Johansson och Ebba Busch-Thor till posten som partiordförande och Olle Sandahl till ledamot i partistyrelsen.

Årsmöte

Idag klockan 18:00 samlas kristdemokraterna i Växjö kommun för att bl.a. behandla partiledarfrågan, motioner till höstens Riksting samt val av ny lokalavdelningsordförande.

Plats: Kronobergsrummet, Växjö kommunhus

Kommunpolitiska gruppen

Observera att platsen för våra möten ändrats från C-salen i kommunhuset till VKAB:s mötesrum på Västergatan 15. Förändringen är fr.o.m. mötet den andra februari.

Motionera mera

Sista dag att lämna in motioner för beredning i lokalavdelningen inför Rikstinget senare i år är den 6 februari.

Kommunpolitiskt gruppmöte

God fortsättning på det nya året. Vi ser nu fram emot ett spännande politiskt år och att tillsammans föra kristdemokratisk politik i Växjö kommun.
Varmt välkomna till årets första kommunpolitiska gruppmöte. Framöver är huvudregeln att mötena äger rum den första måndagen i månaden.
Tid: onsdagen den 7 januari kl. 18:00
 
Plats: kommunhusets C-sal

Nomineringar Kd Växjö

Under kvällen har den kristdemokratiska kommungruppen informerats om de platser i styrelser och nämnder som lokalavdelningens styrelse beslutat om. Arvoderade uppdrag har fördelats på följande vis.

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott: Jon Malmqvist

Andre vice ordf. omsorgsnämnden samt gruppledare: Camilla Albinsson

Andre vice ordf. arbete och välfärd: Patric Mrad

Ordf. Videum: Olle Sandahl

För komplett redogörelse, se fliken Våra Politiker/Förtroendevalda