• Kristdemokraternas representanter i Omsorgsnämnden i Växjö kommun har skickat in en skrivelse till nämnden om att:

  Dags att öppna upp för fler platser på särskilt boende

  Under pandemin minskade efterfrågan på platser i särskilt boende. Många tyckte det var tryggare att bo kvar hemma istället för att söka sig till de särskilda boendena. Men sedan dess har det vänt, efterfrågan ökar nu stadigt och under sommaren har allt fler beviljats plats på särskilt boende.

  I dagsläget ...

 • Kristdemokraterna har som inget annat parti haft ett öppet sinnelag när frågan om simhallens placering diskuterats. Andra partier låste tidigt fast sig vid en placering vid Växjösjön trots att det fanns tydliga indikationer på att en sådan placering var problematisk. Detta har resulterat i att den här processen tagit alldeles för lång tid. Vi är nu glada att processen äntligen är i mål och att de andra partierna landat i samma slutsats som kristdemokraterna, nämligen att placering vid Växjösj...
 • Motion om namnbyte på bostadsbolaget Vidingehem

  https://wp.kristdemokraterna.se/vaxjo/files/2023/03/kf-bolagsnamn.mp4 Från gårdagens Kommunfullmäktige. Gällande motion om namnbyte på bostadsbolaget Vidingehem.
 • Nytt kansli

   

  Kommungruppen gör premiär på nya kansliet,

  Storgatan 17 i Växjö.

   

  Vill du också engagera dig och delta på våra öppna möten? klicka på länken och bli medlem!

  KD.nu/blimedlem

   

 • Växjö behöver en ny simhall

  https://wp.kristdemokraterna.se/vaxjo/files/2023/01/ny-simhall-text.mp4