Kommunfullmäktige 2022-11-22

Kommunfullmäktige 2022-11-22

Från Växjö kommunfullmäktige
22 november 2022
första budgetfullmäktige i opposition i Växjö kommun. S har lovat mycket i opposition men håller nu blekt väl vid makten.

Jon Malmqvist

 

(S)äger en sak i opposition och gör något annat i majoritet. Man sviker ett vallöfte och utökar vinstuttagen från Vidingehem med 31 miljoner.
– Jon Malmqvist

Alla ombud och medlemmar hälsas välkomna till Kristdemokraterna Kronobergs Höststämma med Nike Örbrink, som talare.
Tid: Lördag den 19 November kl 10.00
Plats: Hotell Terazza, Ljungby
Väl mött!
Anmälan görs senast måndag 14/11 till
ricardo.chavez@kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna Växjö valmanifest

Kristdemokraterna i Växjö kommer aldrig att vara partiet som utlovar de största resursförstärkningarna eller komma med långa listor på intetsägande politiska förslag. Vi tror på värderingarnas kraft. Vi vill stötta föräldrar så att alla våra barn växer upp i en miljö där man vet att flit och goda gärningar lönar sig. Det är på det viset man långsiktigt bygger ett framgångsrikt samhälle som håller ihop. En trygg ålderdom är en självklarhet och varje person som inte får den vård och omsorg den behöver är ett misslyckande som vi behöver rätta till.

För Kristdemokraterna är valfrihet något helt naturligt. Den demokratiska kontrollen ska ligga hos medborgarna och självklart ska man själv få bestämma vilken skola man vill gå på, vilket särskilt boende man vill bo på eller vilken typ av hemtjänst man vill anlita. Vi ser gärna en låg skatt, inte nödvändigtvis för att man ska arbeta mera utan för att det ger dig större möjligheter att leva det liv du själv önskar.

Vi vill stötta ett rikt och självständigt civilsamhälle. Kommunens föreningsliv är en helt omistlig del i de allra flesta kommuninvånares liv och inte minst på landsbygden fungerar det som ett sammanhållande kitt som skapar gemenskap och framtidstro. Vi har genom åren tillsammans med våra alliansvänner gjort stora landsbygdssatsningar bl.a. på bredband och skolor. Vi tror inte att Växjös landsbygd vill ha extra stöd och subventioner utan man vill med rätta bli sedda och få samma förutsättningar att leva ett gott liv som de som bor i Växjö centralort. Ett led i detta är att inte ständigt försvåra för kommunens alla bilister. Vi vill se satsningar på våra vägar och förbättra möjligheterna att parkera inne i Växjö tätort. Vi menar också att de drivmedelspriser vi sett de senaste åren är ohållbara om vi ska kunna ha en levande landsbygd även i framtiden och reduktionsplikten måste därför anpassas nedåt till EU-nivå.

Sex kristdemokratiska förslag för att förbättra Växjö kommun.

  1. Mer sunt förnuft i miljöpolitiken.
  2. Motarbeta den ofrivilliga ensamheten.
  3. Inför äldrekuratorer för att förbättra äldres psykiska hälsa.
  4. Utöka antalet avgiftsfria korttidsparkeringar i centrala Växjö.
  5. Förstärka trygghetsarbetet i våra offentliga miljöer.
  6. Prioritera arbetet med att få en ny simhall på plats