"Mer sunt förnuft i miljöpolitiken"

Jon Malmqvist - 2a vice ordf, Samhällsbyggnadsnämnden

"Prioritera arbetet med att få en ny simhall på plats"

Patrik Åkesson - Gruppledare, KD Växjö

Nyheter

Vill du också vara med att påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

BLI MEDLEM

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Patrik Åkesson
  • Gruppledare, KD Växjö