Idag presenterar KD i Växjö sitt valmanifest. Varmt välkomna.

Kristdemokraternas politik bygger på kloka prioriteringar grundade i goda värderingar.

Kl. 14:00 den 13 augusti presenterar kristdemokraterna sitt valmanifest vid valstugan på Storgatan.

Jag är trött på att se rubriker i tidningarna där 95-åringar tvingas kämpa för rätten till en plats på särskilt boende. Det är inte värdigt en kommun som Växjö och vi har flera förslag på hur man ska kunna komma till rätta med detta, bl.a. en äldreboendegaranti från 85 års ålder, säger Jon Malmqvist.

Ofrivillig ensamhet är ett stort problem, framförallt bland våra äldre. Vi vill införa en ensamhetsscreening som ett led i arbetet med att öka välmåendet bland Växjös invånare, säger Anna Zelvin.

Du ska känna dig trygg när du går på Växjös gator och torg, allt annat är helt oacceptabelt. I ett kristdemokratiskt Växjö kommer vi att ha patrullerande kommunala ordningsvakter för att du ska känna dig trygg, säger Ricardo Chavez.

 

Sommaravslutning

Torsdagen den 25 juni kl 18:00 träffas vi vid Evedal för att äta gott och spela lite minigolf. Anmälan till Camilla Albinsson.

Ökade resurser till skolan i femklöverns budget

Idag presenterar den blågröna femklövern i Växjö sin budget för 2016. Mer pengar till skolan, ökat bostadsbyggande och bättre kvalitet på maten är områden som prioriterats.

Kristdemokraterna i Växjö kommun är glada över att ha medverkat till en budget i balans med kraftfulla satsningar på barn och unga. Särskilt glada är vi över att vi ska öka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att snabbare fånga upp barn i behov av särskilt stöd.

Förbättringar för anhörigvårdare och ambitioner att öka valfriheten och kvaliteten inom barnomsorgen är också frågor med kristdemokratisk prägel som har fått genomslag.

Ny ordförande i Växjö lokalavdelning

Vid måndagens årsmöte valdes Göran Kannerby till ny ordförande för Växjö kommuns kristdemokrater. Årsmötet valde också att nominera Acko Ankarberg-Johansson och Ebba Busch-Thor till posten som partiordförande och Olle Sandahl till ledamot i partistyrelsen.

Årsmöte

Idag klockan 18:00 samlas kristdemokraterna i Växjö kommun för att bl.a. behandla partiledarfrågan, motioner till höstens Riksting samt val av ny lokalavdelningsordförande.

Plats: Kronobergsrummet, Växjö kommunhus

Kommunpolitiska gruppen

Observera att platsen för våra möten ändrats från C-salen i kommunhuset till VKAB:s mötesrum på Västergatan 15. Förändringen är fr.o.m. mötet den andra februari.

Motionera mera

Sista dag att lämna in motioner för beredning i lokalavdelningen inför Rikstinget senare i år är den 6 februari.