Kristdemokraterna Växjö valmanifest

Kristdemokraterna i Växjö kommer aldrig att vara partiet som utlovar de största resursförstärkningarna eller komma med långa listor på intetsägande politiska förslag. Vi tror på värderingarnas kraft. Vi vill stötta föräldrar så att alla våra barn växer upp i en miljö där man vet att flit och goda gärningar lönar sig. Det är på det viset man långsiktigt bygger ett framgångsrikt samhälle som håller ihop. En trygg ålderdom är en självklarhet och varje person som inte får den vård och omsorg den behöver är ett misslyckande som vi behöver rätta till.

För Kristdemokraterna är valfrihet något helt naturligt. Den demokratiska kontrollen ska ligga hos medborgarna och självklart ska man själv få bestämma vilken skola man vill gå på, vilket särskilt boende man vill bo på eller vilken typ av hemtjänst man vill anlita. Vi ser gärna en låg skatt, inte nödvändigtvis för att man ska arbeta mera utan för att det ger dig större möjligheter att leva det liv du själv önskar.

Vi vill stötta ett rikt och självständigt civilsamhälle. Kommunens föreningsliv är en helt omistlig del i de allra flesta kommuninvånares liv och inte minst på landsbygden fungerar det som ett sammanhållande kitt som skapar gemenskap och framtidstro. Vi har genom åren tillsammans med våra alliansvänner gjort stora landsbygdssatsningar bl.a. på bredband och skolor. Vi tror inte att Växjös landsbygd vill ha extra stöd och subventioner utan man vill med rätta bli sedda och få samma förutsättningar att leva ett gott liv som de som bor i Växjö centralort. Ett led i detta är att inte ständigt försvåra för kommunens alla bilister. Vi vill se satsningar på våra vägar och förbättra möjligheterna att parkera inne i Växjö tätort. Vi menar också att de drivmedelspriser vi sett de senaste åren är ohållbara om vi ska kunna ha en levande landsbygd även i framtiden och reduktionsplikten måste därför anpassas nedåt till EU-nivå.

Sex kristdemokratiska förslag för att förbättra Växjö kommun.

  1. Mer sunt förnuft i miljöpolitiken.
  2. Motarbeta den ofrivilliga ensamheten.
  3. Inför äldrekuratorer för att förbättra äldres psykiska hälsa.
  4. Utöka antalet avgiftsfria korttidsparkeringar i centrala Växjö.
  5. Förstärka trygghetsarbetet i våra offentliga miljöer.
  6. Prioritera arbetet med att få en ny simhall på plats

Från månadens Kommunfullmäktige

🔵 ”Ökad flexibilitet och god konstnärlig kvalitet.” Jon Malmqvist, ordförande Kultur och frid.
🔵 ”Hållbara scheman är en viktig prioritering.” Anna Zelvin, vice ordförande Omsorgen.
🔵 ”Resultat väger mer än symbolpolitik.” Ricardo Chavez, vice ordförande Arbete och välfärd.
Vill ni veta mer vad vi menar? Skriv gärna till oss.

Nej till vindkraftstvång!

Nej till regeringens vindkrafttvång!
🔵 Regeringen vill slopa kommunens rätt att säga nej till vindkraft. Och fort ska det gå. De vill tillsätta en snabbutredning för att ta bort det kommunala vetot vid utbyggnaden av vindkraft.
”Man kör över kommunerna genom att ensidigt ta armkrok med vindkraftsbolagen och helt ignorerat medborgarnas intressen”, det säger Camilla Brodin, energipolitisk talesperson i KD.

Barnen tillhör inte staten

❎ Socialdemokraterna har inkommit med ett förslag i riksdagen, där de vill att man ska se över möjligheten att på sikt göra förskolan obligatorisk från två års åldern.
Detta är något vi Kristdemokrater tycker är helt fel väg att gå, då vi anser att detta skulle innebära ett stort intrång i den personliga friheten.
🔵 Kristdemokraterna kommer forsätta att verka för att skapa valmöjligheter för familjer att själv välja vad som passar bäst för deras livspussel.