• Vår distriktsstyrelse

  Blekinge

  Partidistriktsstyrelsen

  Deborah Lind
  Partidistriktsordförande

  Bengt Jönsson
  Vice partidistriktsordförande

  Glenn Bengtsson
  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Anna Ekberg
  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Robert Manea
  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Dan Munther
  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Per-Martin Sternevi
  Partidistriktsstyrelse, ledamot

  Bridget Ann Afor
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

  Ingrid Bränsjö
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

  Ulf Havenäng
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

  Lennart Ung
  Partidistriktsstyrelse, ersättare

  Cecilia Velin
  Partidistriktsstyrelse, ersättare