• Vår partiavdelning

  Ordförande
  Hans Thornander
  hans.thornander@kristdemokraterna.se

  Vice Ordförande
  Alexandra Florén

  Sekreterare
  Lisa Berglund

  Kassör
  Per-Jonas Carlsson

  Övriga ledamöter
  Niklas Arvidsson
  Hans Gustavsson
  Magnus Sjödahl
  Ulrika Gunnarsson
  Jonathan Tellbe
  Dominique Lussenburg
  Lennart Gabre