• Dags för maktskifte!

  DAGS FÖR MAKTSKIFTE!

  Sverige behöver en ny regering och Borlänge behöver en ny majoritet.
  Kryssa Samuel Hedström till riksdagen för mera av följande politik. 

  • En trygg familj, en skola fri från mobbning med fokus på lärande. Förebyggande av psykisk ohälsa.
  • Fler verktyg till polis och andra myndigheter för att bättre kunna bekämpa kriminalitet.
  • Fler synliga poliser i hela Dalarna som löser vardagsbrott och ökar tryggheten.
  • En mer ansvarsfull migrationspolitik. Krav på att lära sig svenska. Uppvärdera medborgarskapet.
  • Fler infrastruktursatsningar och lägre drivmedelspriser för att kunna bo och verka i hela Dalarna.

  Samuel Hedström, fastighetsförvaltare och riksdagskandidat.
  Ledamot av kommunfullmäktige i Borlänge