• Socialdemokraterna går i opposition med sig själva

  Efter larmrapporterna – nu krävs en granskning: ”Vi ska utkräva ansvar”


  Kommunalrådskandidaten ser problem inom styr och led för omsorgen i Borlänge läser jag i dagens tidning. Det är vi eniga om. Men på vilken ledningsnivå problemen är som störst, och var ansvaret skall utkrävas blir vi oense.

  Omsorgen i Borlänge befolkas av en personal som gör sitt bästa, hela tiden efter givna förutsättningar och trotts det politiska styret. Det är ju styret som gjort dem sjuka, både på golv och i ledning.

  Cheferna skulle rimligen återlämnat sin delegation för arbetsmiljöansvar för länge sedan, men det är såklart svårt när Kommunal sitter så nära Socialdemokraterna. Allt blir inhouse!

  Allt som kommer fram nu är oerhört allvarligt, men det är omsorgsnämnden som bär ansvaret och det är S som ska skämmas och uppfostras, eller kanske entledigas. Inte cheferna och personalen!

  // Jonas Hillerström, oppositionsledare KD Borlänge