Europadagen – rätt agenda i Bryssel!

Idag var vi några kristdemokrater från Enskede/Årsta/Vantör som gick ut i den ganska kyliga majluften och delade ut flygblad på Gullmarsplan! Under parollen ”Rätt agenda i Bryssel” så är Kristdemokraterna nu mitt uppe i Ep-valrörelsen inför valet den 25 maj där vi vill skicka Lars Adaktusson till Bryssel!

Europasamarbetet är viktigt och just därför vill vi att rätt beslut fattas på rätt nivå, att EU ska syssla med det som EU gör bäst – nämligen de gränsöverskridande frågorna. Detta innefattar frågor såsom att förenkla handeln mellan länder, öka rörligheten, ta krafttag mot den organiserade brottsligheten, skärpa klimatmålen, se till att alla länder tar sitt ansvar för flyktingpolitiken och att människohandelsfrågorna hamnar i fokus så det verkligen går att få till en förändring!

Det som medlemsländerna själva kan bestämma över ska EU inte besluta över, detta grundar sig i vår tanke om subsidiaritet – att vi eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå!

Så skicka en envis journalist till Bryssel – detta är vårt val för ett bättre europasamarbete!

Allt gott på Europadagen!