Hur får du ihop det?

Under hösten 2013 handlar Kristdemokraternas arbete om hur det ska bli enklare att kombinera arbete och familjeliv. Under devisen ’Hur får du ihop det?’ ska vi samtala med medborgare om hur vi kan skapa ett familjevänligare samhälle. 

Det finns en period i livet då man har ont om tid, men mycket att göra. Vi kämpar för att få ihop det och för att räcka till. Arbete, vardags-stå-hej, barn, familj, vänner och fritidsintressen. Detta kan leda till en stress som påverkar både vuxna och barn. Vi i Kristdemokraterna har bestämt oss för att göra allt vi kan för att underlätta vardagen för så många familjer som möjligt.

Tre av våra förslag är:

Mindre barngrupper i förskolan.För att skapa bättre förutsättningar till en lugn miljö och god pedagogisk verksamhet med personal som har tid.

Utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring.Skapar tid för barnen och ger bättre möjligheter att kombinera jobb och familj. Vi säger nej till kvotering, vi vill utöka antalet dagar och höja grundnivån.

Stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer.Genom sänkt skatt på arbete, höjda bostadsbidrag och höjd grundnivå i föräldraförsäkringen vill vi göra det enklare förfamiljer att få ihop ekonomin.

Den 14 november kommer vi att stå vid Gullmarsplans T-banestation och samtala med resenärer och dela ut information. Kom gärna förbi och hjälp till – eller om du hellre vill diskutera de frågor som är viktiga för att du och din familj ska få ihop det.